SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

At skabe forudsætningerne for fællesskab og andre værdier

Det er nemt at blive enig med de fleste om, at respekt, tillid loyalitet, åbenhed, ærlighed, tryghed , glæde, initiativ og fællesskab er gode kerneværdier,. Men som i enhver anden sammenhæng, uanset om det er en virksomhed med værdibaseret ledelse, en kommune der har selvværds-år, kulturen i en skoleklasse er værdierne kun noget værd, når de kan ses og mærkes.

Og da er det enestående aspekt, at vi som mennesker intellektuelt er i stand til at indtage forskellige opfattelsespositioner.

At kunne se en situation fra flere sider er en gave for at kunne fremme handlinger, der er udtryk for holdninger og handlinger, der skaber holdninger.

For det ene udelukker ikke det andet.

At placere sig i forskellige opfattelsespositioner skaber forudsætninger for vækst og omsorg og enhver anden værdi.

Når jeg bringer begrebet opfattelsespositioner på bane, kan følgende spørgsmål vise, hvordan vi både kan flytte os temporalt og geografisk, for herigennem at nuancere og vinkle vores opfattelse og handlemuligheder.

Brug derfor nogle af følgende spørgsmål som en test på din evne til at se netop din tilværelse fra andre sider end kun din egen ego-opfattelsesposition:

 • Når weekenden er overstået, hvad vil du så gerne tænke tilbage på er sket hjemme hos jer, hvis du skal stå med følelsen af tilfredshed og glæde mandag morgen ?
 • Og hvad ønsker du ikke at se tilbage på, mandag morgen ?
  Hvis den ene væg i jeres hus kunne erstattes af en glasplade, hvad ville man så hæfte sig ved, når man kigger ind på jeres familie,
 • Om morgenen ?
 • Om eftermiddagen?
 • Om aftenen?
 • I køkkenet?
 • I soveværelset?
 • I dagligstuen?

 

 

Tilsvarende:

 • Hvad ville man auditivt hæfte sig ved, hvis en mikrofon optog alle lyde og dialoger i jeres hjem?
 • Med hensyn til lydstyrke
 • Tonefald?
 • Ordvalg?
 • Anerkendelse?

Og hvis der skal være et større fokus på fællesskab, hvordan kommer det så bedst til udtryk hos jer

 • Skal I efter endt shoppingtur løfte hver sin hank i bæreposen ?
 • Er I det par, der sammen skifter jeres baby på flyt-toilettet på den første flyrejse?
 • Er I ”on” på Ipad, tv, telefoner selv om I spiser aftensmad ?
 • Går I sammen tur med hunden, eller er det en pligt, der dagligt er skænderier om?
 • Hører I det samme radioprogram eller ser det samme tv-program – eller har I stationeret jer i hver jeres stue eller værelse?
 • Er det den stærkeste, der løfter den tungeste ende af sofaen, når >I flytter rundt på møblerne?
 • Osv osv

 

 

Hvert menneske har sine egne beviser på, hvordan værdier bliver til virkelighed.

I må som par bevare eller skabe en nysgerrighed over for hinanden, så de misforståelser der uvægerligt vil opstå, kan ryddes af vejen og samordnes hen ad vejen.
Hvert menneske har sine egne beviser på, hvordan værdier bliver til virkelighed.

Er det givende at friske værdisæt og eksempler op. Min erfaring som parterapeut er nemlig ,at feriens mulighed for mere nærvær og mere uforstyrret tid også åbner for skuffelser og misforståelser, fordi forskellene og fortolkningerne bliver så tydelige og desværre tit alt for kontrastfyldte.

Men fat mod:

Efter kaos kommer orden

Især når vi gør noget for det

Af Christel Sonne Rasmussen - 15 aug, 2015

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: