SONNERASMUSSEN.DK

Foredrag

Foredrag

Jeg afholder mange foredrag og synes selv, at et godt foredrag er et frisk pust og et spændende indblik I et andet menneskes liv og opfattelser.

Mine foredrag indeholder mange narrative elementer.
Det er godt og berigende at sætte sig tilbage og under et foredrag lytte til en god fortæller og kunne reflektere over sit eget liv og egne mønstre.

Jeg giver altid en del af mig selv for at kunne inspirere og give mine tilhørere en oplevelse af, at det nytter at gøre en forskel.

Mine foredrag er af personlig og psykologisk karakter.
Da jeg har interesseret mig for selvet, udvikling, nytænkning, vækst og mestring i adskillige år. Og via min praksis og mit forfatterskab, kan jeg garantere, at et foredrag med mig er en buket knyttet af både holdninger og erfaringsbaseret viden.

Foredrag om Stress

Stress er ikke en sygdom, men den smitter hvis vi ikke gør noget ved den. I min række af foredrag om Stress, kan I høre mere om mit syn på stress, hvad der kan gøres ved den og hvordan vi kan hjælpe hinanden til at afhjælpe den. 

Stress er ikke en sygdom

Stress er ikke en sygdom – alligevel smitter den. Foredrag om stress i privatlivet.

Stress smitter, og selv om en stress evt. er grundlagt i arbejdslivet, oplever mange, at der også opstår stress i privatlivet.

Foredrag om stress i privatlivet vil blandt andet omhandle følgende punkter:

 • Stress, der påvirker parforholdet/ægteskabet.
 • Stress, der påvirker vores samvær med og opdragelse af vores børn.
 • De 5 største belastningsgrader i det private og personlige liv.
 • Den ændrede kommunikation, når stress har indfundet sig.
  ‘Stress er fravær af nærvær. Hvor spores det?
 • Hvorfor er dit arbejde vigtigere end mig og børnene?

I foredraget kommer jeg også ind omkring prioritering:

 • At holde frikvarter, hver for sig og sammen.
 • At kunne nyde sine weekends og ferier.
 • Tilbage på sporet, “Planning & Playing”.
Stress og stresshåndtering

Stress og stresshåndtering, på jobbet og i din dagligdag. Et fordragder vil give dig viden om stress.

Dette foredrag giver dig viden.

Viden om stress. Viden om hvad du kan gøre, når du eller en af dine nære eller kære er stress-ramt.
Du vil derfor efter foredraget være klædt på til at håndtere stress, både:

 • Fysisk.
 • Mentalt.
 • Følelsesmæssigt.
 • Og socialt.

Der vil være metoder, du kan bruge på dit job, så du skaber et bedre overblik og en bedre balance imellem forventninger og ressourcer.

Du vil være klædt på til at håndtere dagligdagens stress bedre, så du undgår at blive irritabel, passiv eller fraværende.

Man kan godt deltage i dette foredrag uden selv at være stressramt. Der er nemlig ideer og inspiration til pårørende eller andre, der er tæt på stressede person og som gerne vil vide, hvordan man bliver bedre til at hjælpe uden at overtage og sygeliggøre.

Få sjælen med og få glæden tilbage.

Få sjælen med og få glæden tilbage. Foredraget handler om og have den daglige glæde.

En af de allerstørste og sværeste udfordringer omkring stress og det at være stressramt, er at glæden daler og da stress jo ikke kun er et arbejdsrelateret fænomen, er det ikke kun arbejdsglæde eller mangel på samme, som dette foredrag drejer sig om.

Foredraget handler også om den daglige glæde, om forventningens glæde, om lyst og om spontanitet, iderigdom og det selv at have indflydelse på at gøre sig nærværende og sjælfuld.

De nævnte kvaliteter samt mod og håb er nemlig nogle af de smukke og givende termer, der især er en smertelig mangelvare, hvis man har været stressramt i kortere eller længere tid.

Men der er altid mindst en mulighed, man har overset. Derfor dette foredrag om at genskabe og generere glæde. Om hvordan du kan få smilet frem indefra, og i så tydelig en grad, at du også udstråler glæde og livsmod og igen kan få placeret dig der, hvor heldet kan finde dig.

Alt for mange oplever nemlig, at deres mismod og en snert af håbløshed, fortvivlelse og træthed følger med stress, og i dette foredrag få du inspiration og metoder til selv at højne og mærke glæden.

For når vi mærker glæden, har vi sjælen med.

Stress – den ubudne gæst.

Stress – den ubudne gæst. Et foredrag om måden at lukke den uindbudte gæst ud på.

De fleste af os kan godt lide at få gæster. Vi glæder os, forbereder og skaber en stemning.
Indbudte gæster kan dermed være en gave, der skaber et lyspunkt. Og fra tid til anden kan ubudne gæster i form af en ven, der kigger forbi til en kop kaffe eller familiemedlemmer, der lige kigger forbi, også skabe både glæde og liv.
Men…. Stress er ikke en indbudt gæst. Og stress er så absolut en af de ubudne gæster, der i første omgang hverken skaber glæde eller liv.

Dog kommer den på besøg hos mere end tredjedelen af danskerne, ifølge de seneste undersøgelser. Så der er ingen god grund til ikke at forberede sig og lære at møde den ubudne gæst uden at være plaget af besøget for tid og evighed.

I foredraget om stress – den ubudne gæst fortæller Christel, der er både NLP terapeut, parterapeut og stresscoach om:

 • Hvad er stress – hvad er ikke stress?
 • Hvordan rammes vi af stress?
 • Hvad kan vi selv gøre for at minimere eller fjerne stress?
 • Hvordan forebygger vi stress?
 • Stress hos kvinder – stress hos mænd. Også her er der forskelle.

Et foredrag om fokus, nærvær, alvor, hverdag og oaser.

Et foredrag om et vilkår, der kan gøre os syge, hvis vi lader bagdøren stå åben og lader den ubudne gæst komme ind.

Et foredrag med mange konkrete værktøjer.

Foredrag om stress på arbejdspladsen.

Jeg kender det. Du kender det. Alle kender det.

Indimellem er der stress på arbejdspladsen.

Læs mere…

Stress i privatlivet.

Stress smitter, og selv om en stress evt. er grundlagt i arbejdslivet, oplever mange, at der også opstår stress i privatlivet.

Foredrag om stress i privatlivet vil blandt andet omhandle følgende punkter

Læs mere…

 

Positiv og negativ stress.

Du kender det, jeg kender det, de allerfleste kender det: følelsen af at være stresset.

Tegnene på stress er naturligvis individuelle, søvnforstyrrelser, mangel på overblik, glemsomhed, mangel på nærvær, øget irritabilitet og intolerance, fysisk og/eller psykisk, træthed, udmattelse, tristhed, smerter, ja listen er lang

Læs mere…

Formulering af en stresspolitik på arbejdspladsen

Og rygepolitikker og alkoholpolitikker er som regel enkle at udforme, netop fordi der kan sættes et forbud, og at det meget klart kan afgrænses, i hvor stort et omfang, at røg og alkohol må være en del af et miljø på en arbejdsplads.

Anderledes forholder det sig dog med stress.

Kunne vi sætte et forbud og sige, at det er forbudt at være stresset, ville det være befriende, men sådan er virkeligheden ikke.

Læs mere…

Coaching og konsulentydelser.

Har jeres virksomhed brug for at sætte en fælles retning og fælles målsætning, så er mine foredrag om dette med til at give jer et skub i den rigtige retning. 

Om motivation, engagement, værdier og fælles målsætning.

Det er vigtigt at sætte sig mål. For det øger både energi, tilfredshed og virketrang at samle sine kræfter og orientere sig mod et mål, man selv har valgt.

Læs mere…

Enpersonlig coach i en virksomhed

Foredrag om personlig tilknyttet coach på en virksomhed/arbejdsplads.
Hvis der på den virksomhed eller arbejdsplads, hvor du er ansat, er tanker om at tilknytte en personlig coach, vil det være et tiltag, som er forholdsvist nyt, stadig set med 2015- briller.

Læs mere…

Foredrag om Udvikling

Lær hvordan I styrker jer selv og samler motivation til at når dagligdagens udfordringer. I min række af foredrag der handler om udvikling, får I inspiration til at nå mere med jeres liv. 

Herre i eget hus.
Herre i eget hus er det foredrag, hvor du lærer om at styrke dig selv.

Du får indsigt i at opbygge selvtillid, selvværd og selvrespekt og føres ind i mange genkendelige eksempler fra job og hverdag, hvor du udfordres til at agere sikkert og autentisk som herre – eller frue – i eget hus.

Sindets ubevidste kræfter.
Et foredrag som omhandler at vi er meget mere end vores bevidste tanker.

Vores underbevidsthed hjælper os, bremser os og er en stor del af vores oplevelse af balance og stabilitet.

Mange har en diffus forståelse af, hvad underbevidstheden er for en størrelse, og også en diffus fornemmelse af, hvordan og om vi kan generere indsigt og kræfter via underbevidstheden.
I dette foredrag fortæller Christel indlevet om, hvordan vi kan skabe vores egne måder at få kontakt med underbevidsthedens svar og kræfter.

I foredraget fortælles om meditation, selvhypnose, evnen til at skabe mental klarhed samt det selv at have indflydelse på det, vi ubevidst opfanger via vores sanser.
Desuden vil der være et afsnit om drømmetydning, og hvordan vi kan bruge underbevidsthedens budskaber, i vores hverdag.

Motivation og målsætning.
Hør hendes indlevede og engagerede foredrag om, hvordan du styrker din evene til at motivere dig selv og andre og lær, hvordan du sætter mål, du kan indfri. Både fagligt, socialt og personligt kan du får gavn af den nyeste viden inden for motivation
NLP- moderne psykologi og udviklingsværktøj.
Foredrag om Neuro LInguistisk Programmering kom til Danmark i starten af 1990erne.

Jeg var så heldig at tage en 4 årig uddannelse inden for NLP hos Ole Vadum Dahl, der dengang ledede Dansk NLP Institut i Silkeborg og er forfatter til flere bøger. NLP er interessant, både som udviklingsværktøj, inden for personlig udvikling og i din kommunikation og kontakt med dine nære, dine kolleger mv.

NLP har helt specifikke værktøjer, der stadig forekommer nyskabende, om end de har nogle år på bagen. Hør på dette foredrag om at skabe kontakt, om sansernes betydning på opfattelse og kommunikation og om hvordan du finder kræfter i situationer, der normalt matter og frustrerer dig.

Foredrag om handicap

Som blind har jeg haft forskellige udfordringer i livet. Mine foredrag om handicap sætter fokus på dette og giver en masse af mig selv. 

Lagkage uden lys - Et personligt foredrag med event.

Der er traditioner forbundet hermed, og i børnekulturen er det vel stadig sådan, at hvis man kan puste alle lyseene ud, må man ønske – og kan man ikke, er antallet af ikke udpustede lys et tegn på, hvor mange kærester , man har. Eller hvad ved jeg??

Læs mere…

Humlebien kan flyve

Et foredrag om livsglæde og livskraft på trods af handicap og særlige vilkår.

Den er lidt sød, den tunge humlebi, der trods sine små vinger alligevel kan flyve. For nogle siger, at det egentligt ikke burde kunne lade sig gøre. Den ved det bare ikke, så den flyver alligevel, siger vi i folkemunde.
Billedet med humlebien er et godt eksempel på, at selvom det at leve med et handicap er et særligt vilkår, som der er masser af besvær ved, ja så er det ikke et udtryk for, at man også mister sin livsglæde og livskraft.

Nogle gange udvikles disse kvaliteter på trods, andre gange på grund af handicappet.

Vil du høre hvordan, fortæller Christel om det specielle område at kunne mestre det særlige som det er at leve og ikke bare overleve med et handicap.

Og garanteret med en glød, der smitter og en inspiration, der vækker håb.

Krise eller vendepunkt
Et foredrag om at leve med og håndtere et handicap.

Min målgruppe her er:

 • Pædagogiske praktikere.
 • Foreninger
 • Familier, mennesker med handicap og andre med interesse og relation til emnet ”et liv med særlige vilkår”

Mine foredrag om dette emne kan være af både faglig og personlig karakter afhængigt af målgruppen.


 

Vurdering fra deltager d. 4. November 2016

At leve med RP v/ Psykoterapeut Christel Sonne Hvad fik du af dette foredrag?
Karakter 1 2 3 4 5
Antal karakterer givet 1 3 9

Kommentarer fra deltagerne.

 • Meget fint foredrag!
 • Man skal huske, at vi er allel forskellige.
 • Rigtig godt. Skønt at høre en god fortælling af en livsglad blind.
 • Helt fantastisk. Klart det bedste og mest inspirerende jeg har prøvet. Hun kunne ikke undværes – helt fantastisk.
 • Vidste det meste i forvejen.
 • Kanon foredrag
 • Super kanon indlæg
 • Som altid – inspirerende
 • Rigtig godt og vedkommende – gode pointer

Eksamensangst

Mange unge bliver utrygge ved eksamenstid, mine foredrag hjælper alle der har problemer med eksamen og har brug for et skub i den rigtige retning.

Om eksamensangst og mental forberedelse til eksamen.

Uanset om man går i folkeskolen, på efterskole, gymnasiet, handelsskolen eller på endnu højere læreanstalter, er der hvert år mange studerende, der døjer med og lider under det, der i folkemunde kaldes eksamensangst.

 

Læs mere…

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt.

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.

Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Opstarten er blød, med årsprøver og øvelser i at fremlægge, men alligevel er der i hver eneste klasse elever, der udvikler eksamensangst og føler stor nervøsitet med hensyn til at skulle pæstere eller præsentere.

Læs mere…

Workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.

De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

En af dem sagde:

Jeg vidste da godt, at jeg skulle forberede mig ordentligt. Jeg vidste da godt, at jeg skal sørge for at have en dyb og regelmæssig vejrtrækning. Jeg vidste da godt, at det handler om at få sovet godt og være udhvilet, når jeg skal til eksamen, men her efter kurset føler jeg mig lige så hjælpeløs og usikker, som før kurset. Hvad skal jeg gøre?

Læs mere…

Formidling og undervisning

Ønsker du at blive en bedre formidler eller underviser, eller mangler du gennemslagskraft og mod til undervisningen. Så er disse foredrag til dig der har brug for inspiration. 

Gennemslagskraft og barrierer, et foredrag om følesig sikker på sig selv.
Et foredrag der handler om du har materialet.

Du vil gerne ud over rampen. Men du er sikker, mangler selvtillid og kender for lidt til ´, hvilke signaler der skaber ”hul igennem” til tilhørerne.

Et foredrag om, hvordan du styrker gennemslagskraft og håndterer de mentale barrierer, du har før og under din formidling

Mod til at undervise

Mod til at undervise, et foredrag om ATTITUDE, AMBITIONER og FORVENTNINGER som formidler og underviser.

Dette foredrag handler om hvilke faser, man som ny formidler og underviser møder.

Du inspireres til at få kontakt med det mod og overblik, der gør undervisning og formidling til en meningsfyldt forandringsproces.

NLP – signaler og kommunikation.

Hvad er især nyttigt at vide som formidler & underviser?

Et foredrag om NLP og dens positive psykologi.

Der er især fokus på, hvordan du som underviser kan møde og motivere mennesker, hvor de er.

Du ved meget mere om sansetyper, formuleringer, taletempo og kontakt ved foredragets afslutning.

Parterapi august 2006

Vi var i parterapi hos dig i august sidste år Vi kom i parterapi fordi vi aldrig kunne få løst de problemer der opstod, selvom vi selv talte meget og længe om dem. Efter vi gik fra den sidste konsultation, var vi begge overbeviste om at vi havde fundet nøglen til problemet. Nu et halvt… Læs hele historien “Parterapi august 2006”

Parterapi, utroskab

Hej Christel Tak for hilsen og i øvrigt tak for hjælpen i hele forløbet. Tror desværre aldrig ville være lykkedes. Min kone var nok desværre der at hun var for langt væk, i kombination med at hun ikke rigtigt kunne tage de beslutninger, der skulle til for, at det her ikke kørte af sporet. Jeg… Læs hele historien “Parterapi, utroskab”

Om jalousi

Om en jalousider tog over…. Min kæreste og jeg havde en uheldig start på vores forhold. Vi havde kendt hinanden længe og var nu kommet så tæt at det ville udvikle sig til et kærligheds forhold. Hun havde desværre kæreste på og jeg skulle til militæret. Men som sommeren skred frem fik hun slået op… Læs hele historien “Om jalousi”

En ung 28 årig mands beretning om Jalousi

Jalousi på grund af en skilsmisse. Det er utrolig rart og genfinde roèn i kroppen. At mærke hvordan overblik og overskud igen vender tilbage i hverdagen. Jeg er en ung fyr på 28 der, 3 md.efter jeg blev gift, blev blæst ud af kurs af en kedelig skilsmisse. Da jeg begyndte et nyt parforhold, udviklede… Læs hele historien “En ung 28 årig mands beretning om Jalousi”

Mand 28 år

Benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab

Kære Christel. Jeg har læst dit indlæg om benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab (og efterhånden også mange af de andre indlæg på din side). Indlægget ramte virkelig plet på, hvad jeg oplever lige nu, og det var på sin vis en lettelse at se, at der rent faktisk er nogle forklaringer på den type reaktion.… Læs hele historien “Benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab”

Kvinde (35 år)

Så stor ros og tak til dig for, at du deler din viden og erfaring

Kære Christel. Først og fremmest vil jeg sige dig tak for alle de utroligt spændende og gode artikler/indlæg som kan findes på din hjemmeside. De er skrevet i et dejligt, forståeligt og læsbart sprog, og jeg allerede blevet lidt klogere på mig selv og mit parhold. Og her kommer så den triste del af historien.… Læs hele historien “Så stor ros og tak til dig for, at du deler din viden og erfaring”

Mand, 36 år.

Par, i starten af 40rne

Kære søde Christel. Hvor er det ved at være længe siden. Hvilken jo faktisk både er godt og skidt? Vil du finde en tid til os? Vi er landet på begge ben, med hinanden i hånden efter vores turbulente 2011, 2012 og 2013 med stress ud over det hele, rabundus i selvstændigt firma, arbejdsløshed, økonomisk… Læs hele historien “Par, i starten af 40rne”

Vi opsøgte Christel som parterapeut i slutningen af 2011

Vi læser jævnligt på Christels hjemmeside, og tænker tilbage på Christel med varme mindre, derfor vores feedback om at gå i parterapi.Valget for os stod mellem og vælge en skilsmisse eller med at forsøge os med parterapi. Kort fortalt min hustru og jeg har kendt hinanden i nærmest en menneske alder. Sammen har vi 3… Læs hele historien “Vi opsøgte Christel som parterapeut i slutningen af 2011”

Mit ægteskab er i krise

Jeg skriver til dig da jeg er i den forfærdelige situation at mit ægteskab er i krise, og så lørdag morgen fandt jeg en artikel du har skrevet som hedder “når kvinder mister gnisten, følelser og ønsker skilsmisse” det er netop den situation jeg står i, og må sige at den ramte plet, aldrig har… Læs hele historien “Mit ægteskab er i krise”

Vi gik i parterapi og fandt igen gnisten i vores parforhold

Vores historie om at gå i parterapi. Jeg har valgt at fortælle vores historie om at gå i parterapi, da det virkelig har ført vores liv tilbage i den rigtige retning. Vi har fundet det gode frem i hinanden igen og nyder at være sammen. Jeg vil gerne berette overfor andre, hvor stor hjælp det kan… Læs hele historien “Vi gik i parterapi og fandt igen gnisten i vores parforhold”

Dame - 52 år