SONNERASMUSSEN.DK

Individuel Terapi

Når menesker ønsker at blive bedre til at spille tennis, opsøger de en dygtig tennistræner. Ønsker de at blive bedre til at tale engelsk, tager de til England. Når mennekser ønsker at blive bedre til at tackle en problematisk situation i deres liv, kan det at gå i individuel terapi være et nødvendigt tiltag. 


Den form for individuel terapi, som jeg tilbyder, er NLP terapi

JEG HAR PRAKTISERET SIDEN 1995 OG HAR DERFOR ARBEJDET MED UTALLIGE TEMAER OG PROBLEMATIKKER.

Når jeg starter et nyt forløb.

I individuel terapi, forudsætter jeg, at der er en låst situation. Når noget er låst, kræves en nøgle, og den nøgle, jeg blandt andet benytter mig af, er at afklare problemfeltet, løsningsfeltet, de ligevægtsskabende ressourcer, der kræves, samt på sigt at udforske hvad en ændring vil betyde for min klient. At jeg har en grundig afklaringsfase skyldes, at det er væsentligt at der sættes ord på de tanker og følelser, der er for klienten. Og også at der arbejdes fremadrettet, så behandlingen ikke kun drejer sig om, hvad klienten oplever lige nu samt samtaler om, hvad klienten ikke vil.

Jeg tænker tit den første del af behandlingen som en slags sejlads, som en rejse på havet.

Da gælder et gammelt ordsprog, som også er beskrivende mht. individuel terapi, nemlig: for et skib uden mål, er ingen vind gunstig. Altså arbejder jeg med at finde en retning, som klienten vil bevæge sig hen imod, således at forstå, at behandlingens retning og mål defineres. Dette skærper skridtene og indsatsen. Desuden lægger jeg den ramme rundt om behandlingerne, at der hele tiden arbejdes på to planer. Dels, at målet er målet, og at vejen er målet. Det er væsentligt at være opmærksom i processen og dog ikke så fokuseret, at målet glider ud af syne.

Problematikker i individuel terapi udløses altid af en form for konflikt.

Det kan være en intern konflikt…

om at man ønsker at ændre en dårlig vane, få fjernet en fobi, få frigjort flere ressourcer, få støtte til at tænke nyt og løsningsorienteret, ligesom det kan være en personlig konflikt med et andet menneske, man ønsker drøftet og behandlet. I individuel terapi kan det også være dybereliggende problematikker som lavt selvværd, sorg og krise, sygdom, angst der afklares og bearbejdes.

Erfaring med individuel terapi.

Uanset hvilken problematik en klient bringer ind i en individuel terapi har jeg adskillige teknikker og erfaring, der betyder, at det er muligt at styrke og fremme ethvert problematisk felt. Mit personlige ønske med hensyn til individuel terapi er at gøre en forskel, der gør en forskel, da dette åbner mulighed for læring, integration og personlig udvikling.

Disse terapiformer tilbyder jeg. 

Telefonterapi – terapi pr. telefon

Rådgivning via telefon. Der er flere af mine klienter, der modtager terapi pr. telefon.
Grundene til at man vælger telefonterapi kan være mange. Nogle af mine klienter bor i udlandet, nogle bor langt væk, nogle bor tæt på men har ikke bil, nogle er alene med små børn og har ikke en god barnepigeordning. Osv. osv.

Telefonterapi adskiller sig ikke fra almindelig individuel terapi.
Og det er generelt individuel terapi, jeg foretager pr. telefon. Jeg kan ikke anbefale parterapi pr. telefon. Men individuel terapi pr telefon er fint, og det foregår sådan, at vi aftaler tidspunkt og dato. Du ringer mig op, og der er sat 80 minutter af, hvis andet ikke er aftalt. Prisen er som i almindelig individuel terapi 800 kroner i dagtimer på hverdage, og 900 kroner på aften-eller weekendtidspunkter.
Beløbet overføres til min konto, efter at terapien er afsluttet.

Det er muligt at arbejde med alle temaer i telefonterapi. Som regel vil det være dilemmaer eller følelsesmæssig frustration, der gør, at man har brug for at drøfte situationen med mig som hjælp og inspiration. Du behøver ikke at have mødt mig for at bestille en telefonterapi.

Ud fra det eller de temaer, du ønsker at arbejde med, har du ved samtalens ophør et overblik, så du er langt mere klar over, hvor du kan agere, og hvilken vej du kan træde samt hvilke ressourcer og tankesæt, der kan være gavnende og givende for dig.

Det nemmeste er, at du skriver en sms til 20 66 88 03 eller en mail.

Samtaleterapi

Der er bred enighed om, at vi mennesker er sociale væsener.

Det betyder, at vi har brug for hinanden, brug for at være sammen, brug for at udveksle erfaringer og oplevelser blandt meget mere.

Det er også sådan, at det er ved at være sammen med mennesker, at problemer kan opstå. Tænk bare på fænomener som jalousi, frustration, afvisning, tristhed og modløshed og at disse følelser i langt de fleste tilfælde er opstået i vores kontakt med andre.

Nogle gange sker der imidlertid det, at vi er kørt fast.
At der opstår problematikker, som vi eller de, der er tæt på os, ikke selv kan håndtere. I sådan en situation kan samtaleterapi være en mulighed.

Det, man oplever i samtaleterapi, er at man via samtale fra en kyndig og rummelig terapeut, får formuleret sig både med hensyn til problematiske følelser , men også til hvad man kunne tænke sig i stedet.

Samtaleterapi kan åbne op
Det, en samtaleterapi desuden kan gøre, er,…

at spejle problematikken og komme med nye vinkler og uddybende spørgsmål.
Dette vil betyde,

at problemet ændrer form og bliver mere nuanceret, og at der opstår flere muligheder for at løse det.
Samtaleterapi kan dermed vende en problematik på hovedet,
sådan at forstå, at problemfeltet ses i et helt andet lys og pludselig giver mening. Samtaleterapeutiske forløb har naturligvis forskellig varighed alt afhængigt af problemets størrelse og omfang.

Få samtaler kan gøre meget
Nogle gange er det nok med et par enkelte terapi samtaler; andre gange strækker forløbene sig over måneder, med lange intervaller. Flere og flere begynder at betragte deres samtaleterapeut som deres psykologiske læge, på den måde at forstå, at de opsøger terapeuten ved behov, og at der herefter så kan gå et stykke tid før der er brug for kontakt igen.

Samtaleterapi kan være baseret udelukkende på samtale, dog vil der nogle gange være indflettet andre terapeutiske teknikker som trance / hypnose, ressourceoverføring og mental afspænding. Samtaleterapi modvirker følelsesmæssig og mental stress, forvirring, modløshed, magtesløshed, energitab, mindreværd m.m. Samtaleterapi foregår i rolige omgivelser med god til til fordybelse og ressourceforstærkning.

Mail terapi

Nogle mennesker får mest ud af at skrive. Det at skrive gør, at vi kan få tankerne ud, kan overveje vores formuleringer og kan blive lettet for noget af det, der rumsterer inden i os. Indimellem udfører jeg mail terapi.
Da jeg selv er et meget skrivende menneske, forstår jeg sagtens behovet for at skrive, og synes både som terapeut og helt personligt, at mail terapi derfor er kommet for at blive.

I mange tilfælde har mail terapi således en særdeles givende effekt. Bl.a. fordi vi, når vi skriver, lader refleksioner bundfælde sig, og fordi der er en frihed i at skrive og vide, at det der skrives, bliver læst og modtaget med respekt og seriøsitet.
Og tavshedspligt naturligvis.

Mail terapi fungerer således:
Når jeg pr mail eller telefon har aftalt et forløb, hvor metoden er mail terapi, gør jeg følgende.
Jeg læser din mail nogle gange, og når jeg begynder at svare, skriver jeg tidspunktet på dagen, og dette gør jeg også, når jeg afslutter skriveprocessen.

Dermed kan du hele tiden være ajour med, hvor mange minutter, der er brugt.

Prisen for mail terapi er som følger:
Du får 60 skriveminutter for 600 kr. Dvs., at du når du har modtaget mails, hvor jeg har skrevet i 60 minutter, indbetaler til min konto, og forløbet fortsætter derefter.

Ønsker du mindre end 60 minutter, er dette også muligt. Fra min side koster 1 skriveminut 10 kroner.
Mails, som jeg modtager på hverdage, vil være besvaret inden kl. 9 næste dag, hvis denne dag også er en hverdag. Hvis du skriver i weekends, vil du have svaret senest mandag inden kl. 8.

Jeg understreger, at almindelig henvendelse pr mail vedr. tidsbestilling med videre naturligvis er gratis.

Mail terapi er et koncept, hvor vi aftaler et forløb. Dette kan strække sig over kort tid eller lang tid, afhængigt af temaer og processen.

Du er velkommen til at skrive, når det passer for dig.
Og også hvis du har spørgsmål vedrørende mailterapi

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Den form for psykoterapi, jeg tilbyder, er NLP – terapi.
En terapiform, der med sine 3 bogstaver dækker over Neuro Lingvistisk Programmering, hvilket i sandhed er et besværligt navn.

Neuro Lingvistisk Programmering er en psykoterapeutisk form, der betyder, at terapeuten er uddannet indenfor at undersøge, forstå og arbejde med det indre sprog, -de indre billeder og repræsentationer, som vi bearbejder (programmerer) verden med.

Eller sagt på en anden måde.

Den psykoterapiform, en NLP – terapeut udfører, er en form, hvor terapeuten via samtale og brug af nænsomme, afprøvede og effektive teknikker hjælper dig med at bemærke dit indre sprog, dvs. de tanker og følelser, du har. Og i de tilfælde, hvor de indre repræsentationer skaber problemer, dvs. i de situationer, hvor du føler dig låst, er NLP – terapeutens fornemste opgave at hjælpe dig med at nuancere de indre repræsentationer og dermed dine handlemuligheder i dit eget liv.

Læs mere….

 

Vi gik i parterapi og fandt igen gnisten i vores parforhold

Vores historie om at gå i parterapi. Jeg har valgt at fortælle vores historie om at gå i parterapi, da det virkelig har ført vores liv tilbage i den rigtige retning. Vi har fundet det gode frem i hinanden igen og nyder at være sammen. Jeg vil gerne berette overfor andre, hvor stor hjælp det kan… Læs hele historien “Vi gik i parterapi og fandt igen gnisten i vores parforhold”

Dame - 52 år

Par, i starten af 40rne

Kære søde Christel. Hvor er det ved at være længe siden. Hvilken jo faktisk både er godt og skidt? Vil du finde en tid til os? Vi er landet på begge ben, med hinanden i hånden efter vores turbulente 2011, 2012 og 2013 med stress ud over det hele, rabundus i selvstændigt firma, arbejdsløshed, økonomisk… Læs hele historien “Par, i starten af 40rne”

Benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab

Kære Christel. Jeg har læst dit indlæg om benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab (og efterhånden også mange af de andre indlæg på din side). Indlægget ramte virkelig plet på, hvad jeg oplever lige nu, og det var på sin vis en lettelse at se, at der rent faktisk er nogle forklaringer på den type reaktion.… Læs hele historien “Benægtelse og retfærdiggørelse ved utroskab”

Kvinde (35 år)

Vi opsøgte Christel som parterapeut i slutningen af 2011

Vi læser jævnligt på Christels hjemmeside, og tænker tilbage på Christel med varme mindre, derfor vores feedback om at gå i parterapi.Valget for os stod mellem og vælge en skilsmisse eller med at forsøge os med parterapi. Kort fortalt min hustru og jeg har kendt hinanden i nærmest en menneske alder. Sammen har vi 3… Læs hele historien “Vi opsøgte Christel som parterapeut i slutningen af 2011”

En ung 28 årig mands beretning om Jalousi

Jalousi på grund af en skilsmisse. Det er utrolig rart og genfinde roèn i kroppen. At mærke hvordan overblik og overskud igen vender tilbage i hverdagen. Jeg er en ung fyr på 28 der, 3 md.efter jeg blev gift, blev blæst ud af kurs af en kedelig skilsmisse. Da jeg begyndte et nyt parforhold, udviklede… Læs hele historien “En ung 28 årig mands beretning om Jalousi”

Mand 28 år

Parterapi, utroskab

Hej Christel Tak for hilsen og i øvrigt tak for hjælpen i hele forløbet. Tror desværre aldrig ville være lykkedes. Min kone var nok desværre der at hun var for langt væk, i kombination med at hun ikke rigtigt kunne tage de beslutninger, der skulle til for, at det her ikke kørte af sporet. Jeg… Læs hele historien “Parterapi, utroskab”

Parterapi august 2006

Vi var i parterapi hos dig i august sidste år Vi kom i parterapi fordi vi aldrig kunne få løst de problemer der opstod, selvom vi selv talte meget og længe om dem. Efter vi gik fra den sidste konsultation, var vi begge overbeviste om at vi havde fundet nøglen til problemet. Nu et halvt… Læs hele historien “Parterapi august 2006”

Mit ægteskab er i krise

Jeg skriver til dig da jeg er i den forfærdelige situation at mit ægteskab er i krise, og så lørdag morgen fandt jeg en artikel du har skrevet som hedder “når kvinder mister gnisten, følelser og ønsker skilsmisse” det er netop den situation jeg står i, og må sige at den ramte plet, aldrig har… Læs hele historien “Mit ægteskab er i krise”

Så stor ros og tak til dig for, at du deler din viden og erfaring

Kære Christel. Først og fremmest vil jeg sige dig tak for alle de utroligt spændende og gode artikler/indlæg som kan findes på din hjemmeside. De er skrevet i et dejligt, forståeligt og læsbart sprog, og jeg allerede blevet lidt klogere på mig selv og mit parhold. Og her kommer så den triste del af historien.… Læs hele historien “Så stor ros og tak til dig for, at du deler din viden og erfaring”

Mand, 36 år.

Om jalousi

Om en jalousider tog over…. Min kæreste og jeg havde en uheldig start på vores forhold. Vi havde kendt hinanden længe og var nu kommet så tæt at det ville udvikle sig til et kærligheds forhold. Hun havde desværre kæreste på og jeg skulle til militæret. Men som sommeren skred frem fik hun slået op… Læs hele historien “Om jalousi”

Parterapi-emner

Svigermor

De “kære” svigermødre – svigerforældre
Når jeg arbejder med par i behandling, sker der ofte det, at det viser sig, at der har været adskillige kiler igennem forholdet. Som jeg har skrevet flere steder på min weblog og hjemmeside, kan jalousi, utroskab og uenighed om børneopdragelse være en kile.

Det evige og det timelige.

I bryllupsritualet lover vi hinanden, at vi vil elske og ære vores partner, leve i medgang og modgang og holde sammen til døden skiller os ad.

Et godt – det gode parforhold

Hvordan gør I med jeres parforhold for og få et godt – det gode parforhold?
I de fleste parforhold grundlægges der allerede tidligt i forholdet nogle mønstre.
De mønster kan udspille sig på mange planer, og lad mig her give nogle eksempler.
På det praktiske plan.

Kriser og diskussion om hinandens venner eller veninder.

Vi skændes meget om hinandens venner i vores parforhold.
De vilkår, der præger vores samfund pt. er, at de sociale medier har magt som aldrig nogensinde før.
Selv om man egentligt skal være 13 for at have en Facebook-profil, kender jeg adskillige 11-årige, der har en sådan og formentligt er større brugere af denne end mange unge og voksne.

Få gnisten tilbage i parforholdet

Handlinger skaber forvandlinger, men der ligger noget under handlingerne, og det er det mest væsentlige at forholde sig til, når man ønsker mere dynamik samt at bevarer gnist i sit forhold.

At genfinde og genskabe lidenskaben i dit parforhold

Egentligt er udtrykket ”at genfinde lidenskaben”…
ikke det mest sigende udtryk for dette indlægs indhold.
For grundlæggende mener jeg ikke, at lidenskaben er gemt et sted, og at vi så bare må iværksætte en lille ”hide and seek” for at finde den. Derimod tænker jeg, at det at genskabe eller genopdage lidenskaben er mere præcist formuleret, for enhver, der har været i et parforhold , rækkende ud over forelskelsesfasen og med hverdage og regninger, børn og arbejde, svigerfamilier og søvnforstyrrelser, indkøb i myldretiden og indholdsløse TV-aftener ved, at der skal gøres noget for lidenskaben.

Utro kvinder.

Utroskab forekommer desværre i mange parforhold, og jo, kvinder er også utro.
Det kan være meget forskelligt, hvordan kontakten med en tredje part etableres, og hvert menneske har sine egne grunde og motiver, når de er utro.

Parforhold og utroskab

Der lader til at være en overbevisning om, at hvis, der opstå i et parforhold opstår utroskab ja så er det på grund af, at der er knas i parforholdet om utroskab .

Sådan er det, ifølge min opfattelse og erfaring ikke kun.

Lad mig uddybe min påstand.

Et godt – det gode parforhold

Hvordan gør I med jeres parforhold for og få et godt – det gode parforhold?
I de fleste parforhold grundlægges der allerede tidligt i forholdet nogle mønstre.
De mønster kan udspille sig på mange planer, og lad mig her give nogle eksempler.
På det praktiske plan.
Deles rollerne tit op, så vasketøj, madlavning, rengøring, havearbejde, bilvask, luftning af hund mv., bliver varetaget, måske af den part, der er bedst til de forskellige ting, måske af den part, der er mest praktisk anlagt og/eller mest serviceminded.

Krise og diskussioner pga. forskellige synspunkter om penge og økonomi

Jeg har talt med mange par, hvor kærligheden er forsvundet, og hvor parterne er blevet enige om eller har været nødt til at sige ”tak for kampen” og er gået ind i fasen separation.
Afhængigt af hvad den udløsende faktor for separationen er, varierer disse samtaler fra at være snakke, hvor der er en moden afklarethed og børn, økonomi og kommunikation kan drøftes, til bebrejdende og anklagende samtaler, hvor der ingen gensidig tolerance er, og hvor kamp, gråd og tænders gnidsel er dagsordenen.

Sorgbearbejdning

Sorgbearbejdning er en process hvor jeg hjælper det individ der er har mistet en der har haft så stor betydning i tilværelsen at man ikke kan overskue at komme videre uden dem.

Ingen af os kommer igennem livet uden at miste. Tidligt i livet,sent i livet, midt i livet. Her kan sorgbearbejdning være nødvendige for at den enkelte kan komme videre i deres tilværelse.

Sorg rammer alle. Og ikke alle oplever den nødvendige støtte med hensyn til at håndtere og bearbejde sorgen.

Som psykoterapeut har jeg i mere end 20 år talt med mennesker, der har mistet. Nogle gange pludseligt. Andre gange efter længere tids sygdom.

Nogle gange mister vi den bedste ven eller veninde. Andre gange vores ægtefælle. Desværre også et barn eller børn.

Og ikke mindst: vores mor og far.

Hver eneste gang mærkes vi i vores liv, og hver eneste gang mindes vi smerteligt om, at livet ikke bliver genudsendt.

Når sorgen rammer – sorgbearbejdning
Når sorgen rammer, har vi brug for ører, der lytter. Så fortællingen, som dette menneske, der var specielt for dig, fortælles – og så de minder og kvaliteter, I oplevede og skabte sammen, lever videre igennem dig. Ingen menneskers liv er forgæves, og i min sorgbearbejdning lægger jeg vægt på at spørge og lytte, samt at tale med dig om, hvordan du navigerer videre uden at være konstant plaget af sorg.

For vi ved jo godt, at livet går videre, og at livet er for de levende. Men når dette så er sagt, må vi dog ikke undertrykke sorgen.

 

Vis mig dit ansigt
Sidste søndag, den 6. november 2016 var jeg til allehelgensgudstjeneste. Jeg er ikke en flittig kirkegænger, men har nu indenfor de seneste tre år været til allehelgensgudstjeneste 2 gange.

Den første gang, da min far døde, og for nyligt fordi mine børns far, døde i en ulykke i maj i år..

Ved allehelgensgudstjenesten læses navnene op på dem, der er døde i sognet det seneste år. Der tændes lys, og der er en meget smuk og reflektiv stund, hvor alle fremmødte mindes lige præcist den, der ikke er her mere.

Jeg var der med mine børn, en datter på 16 og en søn på 20.

Den intuitive og velformulerede kvindelige præst holdt en tale ud fra emnet Vis mig dit ansigt.

Hun talte om, at vi i dødens stund og mange gange i livet har været sammen med dette menneske, og vi har vist hinanden vore ansigter.

Vi har grinet, tænkt, grædt, måske skændtes, været stærke og sårbare, fulgtes ad.

Og Vis mig dit ansigt er på en måde også det, der sker i sorgbearbejdning.

 

Sorgbearbejdning – lidt mere konkret
Sorgbearbejdning handler om at lytte til dig – og til dine. Sorgbearbejdning kan have mange ansigter. At du kommer her. At jeg kommer til dig og dine.
Og også, som jeg eksempelvis gjorde i tirsdags: at jeg kommer til en døende og taler med vedkommende og drikker kaffe med familien bagefter. Der er ingen opskrift, der beskriver, hvordan det er.
Dog er den opskrift, at jeg både har min egen historie – der dog ikke fylder noget, i din eller jeres sorg at jeg har hjertet på rette sted og er interesseret i at skabe den ro eller det overblik, du og I trænger til.

Sorgbearbejdning og ventetid
Alt for mange oplever, at der er ventetid ved psykologerne. Og det er svært, når sorgen har slået ned og man har brug for hjælp nu. Det er et af mine vandmærker at træde til så hurtigt som muligt.
Netop af egen erfaring ved jeg, hvor afgørende det er at kunne tale med et menneske, netop når det er svært.

Sorg og glæde går hånd i hånd.
Men når sorgen rammer, er glæden en mangelvare. Og skønt man er tapper, er det slet ikke det, der skal til for at genvinde en optimisme og udfylde det tomrum, der er opstået i krop, sind og sjæl. Snarere et trygt rum, hvor du og I styrkes igen.

Jeg praktiserer i Kolding.
Hvis der er behov for, at jeg kommer til jer, er trekantsområdet mit primære område.
Er dette jeres behov, så kontakt mig for nærmere aftale.

RESPEKT.

Vi kommer aldrig udenom respekt. Jeg mener personligt, at det er en af de mest væsentlige byggesten i et parforhold. Og de fleste par har snesevis af eksempler på, hvordan deres partner ikke respekterer dem. Og drøftelsen om, hvordan hver person definerer respekt og snakken om, hvordan hver person ønsker at blive respekteret, er tit en af de mest konstruktive drøftelser i parterapien. Som kan være med til at eliminere misforståelsen af, at den anden heller ikke respekterer én, men snarere åbner for, at begge parter føler sig meget bedre klædt på til at kunne respektere den anden.

Gruppeterapi

Jeg arbejder også som gruppeterapeut med gruppeterapi

Individuelt ud fra hver enkel gruppe jeg arbejder med har jeg har jeg altid forberedt et tema til hver enkel gruppeterepi når vi mødes.
Gruppeterapi foregår altid ude-af-huset, dvs. på den pågældende institution eller hos en privat person, der har samlet en gruppe, der ønsker at gå i et udviklingsforløb.

Skræddersyet til opgaven
Det betyder, at gruppeterapi altid er individuelt skræddersyet til den enkelte gruppe, og at jeg i samarbejde med gruppen drøfter og vurderer, hvilke temaer og tiltag, der vil være mest relevante. Der er mange, der når de hører ordet gruppeterapi tænker tilbage på 1970erne, hvor folk sad i en rundkreds med tekopper og i buddha-stilling. Det er ikke sådan, jeg laver gruppeterapi.

Jeg er altid forberedt som gruppeterapeut

Til en gruppeterepi har jeg altid forberedt et tema.
Som jeg holder oplæg om, og inviterer herefter de enkelte til at beskrive, hvad de oplever og tænker, når dette tema bringes op.

Det kunne lyde som en slags snakkeklub.
Men jeg har absolut et terapeutisk sigte, der handler om at bibringe indsigt og læring og mulighed for nye handlemønstre for den enkelte i gruppen.

Hvis temaet i en gruppeterapi eksempelvis er samarbejde.
Er det ligeledes væsentligt at igangsætte praktiske oplevelser, netop for at højne fællesskabsfølelsen og dermed samarbejde

Tryghedsniveau og gruppeterapi
For mange, her tænker jeg især på mennesker, der er på institution, er gruppeterapi et obligatorisk punkt på dagsordenen. Vi kender alle til at føle ulyst og modstand, hvis vi pålægges at skulle foretage en forandring. Jeg oplever, at min opgave som coach eller terapeut derfor bliver at arbejde med at skabe et højt tryghedsniveau og arbejde med motivationen for overhovedet at give noget af sig selv i en gruppe og være med til at skabe en positiv kultur om at tilbringe tid sammen kontimuerligt og tage personlige emner op.

Det er dog som beskrevet også muligt at rette henvendelse til mig og bestille et forløb i gruppeterapi. Rammen vil da hyppigere være et udviklingsforløb. Det er som regel mennesker med en fælles interesse, eksempelvis drømmetydning, positiv kommunikation, selvværd/selvtillid og selvrespekt, der bestiller et sådant forløb, i stedet for at gå på aftenskole. Det har flere gange været sådan, at et gruppeterapeutisk udviklingsforløb efter en tid, udvikler sig til, at gruppen selv kan fortsætte uden.