SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Hjemvendt fra ferie

Det lyder jo så dejligt. Og klinger også godt:

“Jeg er hjemvendt fra ferie.”

Lytter man blot til denne lille sætning, associerer man som regel, at så er personen sikkert ladet op og klar til endnu en omgang arbejde. Men mange statistikker om danskernes arbejdstid, danskernes villighed til at checke mails også i ferier og på sygedage, taler om, at formentligt ikke alle er udhvilede og opladede, blot fordi at ferien er slut.
Er du leder?

Eller tillidsrepræsentant på en virksomhed, offentlig som privat, så gør dig selv og dit personale/dine kolleger/dine medarbejdere den tjeneste at gå en runde i de første 3 dage efter, at folk vender hjem fra ferie. Brug din sunde fornuft og din gode personlige evne til at registrere og læg så mærke til, hvorvidt du ser og hører, at folk virker friske, opsatte, opladede, med overskud og virkelyst.

Hvis du bemærker, at ikke alle har det samme gode glimt i øjet, og ikke alle virker som om, at overskud og energi er til stede, kan det dels have noget med arbejdet, dels noget med det private liv at gøre. Og måske endda en kombination.
Det er ikke dit job at vide, hvad der sker i det private liv, men ser du allerede få dage efter en ferie tegn på træthed, underskud, stress, energimangel mv., så er det måske nu.
Nu, at I på jeres arbejdsplads gør noget ved stress.

Om du vil kontakte den enkelte person, eller om du, hvis du er leder, vil igangsætte en forebygning og reduktion af stress, er op til dig. Det ene udelukker ikke det andet..

Men hold øje, på en god og interesseret måde.

Hvorfor?

Fordi bl.a. tv-reklamer, statistikker og måske mennesker omkring dig, siger det samme:
Det er mennesker, det drejer sig om
Det er mennesker og den viden, vi har, der er vores råstof. Se ikke på, at mennesker, der er omkring dig, brænder ud, stresser eller virker uoplagte. Især ikke efter en ferie..

Så kan du sige:

Jamen, skal folk ikke lige i gang igen?

Og jeg kan som stresscoach og underviser sige:

Jo, folk skal i gang igen, og tempoet kan måske være lidt trægt i de første dage

Men det er ikke tempoet, du skal kigge efter.

Det er glimtet i øjet, udstråling af energi, tegn på overskud og virkelyst mv.
Du kender de folk, der er omkring dig.
Husk, hvordan de så ud og hvordan de agerede, da de blev ansat.
Og tro på din egen vurdering og dømmekraft, når du stiller dig selv spørgsmålet.

Er de stadig i besiddelse af samme virketrang, energi mv..

Måske har stress holdt sit indtog.

De færreste ferier på 2-3 uger fjerner stress. Reducerer den måske, men fjerner den ikke.

Så måske er det nu.

At I overvejer temadage og kurser i stresshåndtering, eller overvejer at tilknytte en stresscoach..

Interesseret?

Så kontaktmig på mail, og jeg vender tilbage til dig.

Af Christel Sonne Rasmussen - 31 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: