SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Krise på grund af forskellige syn på konflikthåndtering.

Konflikter og konflikthåndtering i parforholdet / ægteskabet
Den ene vil tale problemerne igennem, den anden går.
Nogle gange bliver parterapeutiske samtaler anstrengende, fordi både den mandlige og kvindelige part appellerer til terapeutens holdning med hensyn til, hvilken måde det er bedst at håndtere konflikter. Og der refereres hyppigt til, at mænd jo er fra Mars og kvinder fra Venus, og at vi vel ikke hele tiden skal være så ens. For af og til fryder forskellighed og forandring jo.

Jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er en mandlig eller kvindelig natur, der afgør, hvordan vi håndterer eller undlader at håndtere konflikter i vores parforhold/ægteskab. Det, som jeg mener, er væsentligt, at vi ikke glemmer, er at vi er mennesker. Og at det vi har set og hørt, især i vores opvækst, danner baggrunden for, hvordan vi håndterer eller undlader at håndtere konflikter. Da jeg så samtidig mener, at parforholdet er den mest intense udviklingsvej, hvis man da tillader det, og at der derfor er stor sandsynlighed for, at det er imellem de to parter, der engang var tolerante elskende, at konflikterne opstår, er en anden side af mønten.

Der er en overvejende tendens, der viser, at mange mænd ikke kan rumme en konflikt i nuet, hvis den bliver for følelsesladet. Det betyder, at mange mænd liver ordknappe, slår konflikten hen, eller direkte går fra konflikten. Enten ved at forlade rummet eller flytte fokus til TV, det at ligge på sofaen eller noget helt tredje. Tendensen er så samtidig, at mange kvinder gerne vil tale, og er der ikke lydhørhed for dette, ja så bliver stemmen skinger, ordene mange og de talte budskaber opfattes som diskussion eller skænderi. Kvinderne vil, groft sagt, tale. Mændene har brug for lidt fred, før de kan tale. Og så er krisen mærkbar og hørbar.

Kvinder synes naturligvis, at mænd er respektløse og ignorante, ude af stand til at tale følelser og nogle krystere, når de lukker af eller går.

Mænd oplever, at kvinderne er diskussionslyste og vil diskutere for diskussionens skyld, og at kvinderne mangler overblik og logisk sans, ”for er det her helt ærligt noget at gå op i.

I mange hjem opstår der således situationer over tid, hvor kvinderne frustreres, fordi de ikke føler sig hørt og hvor mændene frustreres, fordi de ikke kan gøre deres kvinde glad – og tro mig: det sidstnævnte aspekt er noget, som de allerfleste mænd har som deres højeste ønske.

Uanset om I er et par, der har forliste forhold bag jer, og derfor formentligt meget tidligt i jeres nuværende parforhold har aftalt, at I skal tale om tingene, før de vokser sig store, eller om I er et nyt/ungt par, der oplever konflikter for første gang, måske over hvem det er rimeligt, at I hver især har kontakt med på de sociale medier og jeres mobil i øvrigt, ja så er der desværre mange par, der låser hinanden fast i to forskelligrettede måder at løse konflikter på.

Den ene går. Den anden vil tale.

For mig som parterapeut er det meget enkelt at inspirere til, hvordan sådanne konflikthåndteringssituationer kan afhjælpes.

I kampens hede er det jo altid frustrationen og skuffelsen, der fylder den enkelte. Men i et roligt terapeutisk rum er det jo slet ikke så svært at afklare, at de allerfleste, hvis ikke alle er meget enige om svarene på de følgende spørgsmål.

  • Hvad ønsker I at undgå?
  • Hvad ønsker I at opnå?
  • Ønsker du/I at gentage den sociale arv, I selv var prisgivende, da I var børn/yngre ?
  • Hvornår er det bedst at drøfte temaer, der går jer på ?

Det sæt fælles spilleregler, som et par kan skabe ved at tale ovennævnte spørgsmål roligt og grundigt igennem, bevirker som oftest, at skilsmissen eller truslerne om denne, fjernes og lysten til at fortsætte sammen styrkes.

Husk, at ordet krise kommer af det græske ord Crisis. Der i sin oprindelige oversættelse betyder ”et vendepunkt”.

Når I er i nød, er der noget, som er nød-vendigt. Vend den nød, I er i, og lær at tale sammen på det rette tidspunkt og med den rette attitude. SÅ kan de allerfleste par/ægteskaber komme styrkede igennem krisen.

 

Mange lyse aftentanker,

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 feb, 2011

Læs mere i samme kategori:

Parforholdet og manglende seksualitet

Parforhold og seksualitet.
Et parforhold er den relation i vores voksne liv, der rummer de største muligheder.

Med et parforhold har vi muligheden for at opleve fællesskab, tryghed, frihed, kærlighed, venskab, sårbarhed, krise, styrke, erotik og vækst. Og et parforhold er også den relation, hvor vi har mulighed for at udvikle os individuelt samtidig med at der foregår en fælles udvikling.

7-års-krise

Til både det individuelle menneske og til dig/jer, der er i et parforhold, har jeg en anbefaling, i forhold til når I når 7 år i et forhold. Min anbefaling er præget af den gode indsigt: Man må stoppe op for at komme videre. Sagen er nemlig den, at det at stoppe op og lave et tjek på sig selv og sit parforhold er, hvad der giver mening. Ingen går upåvirkede igennem 7 år.

Gnisten mangler i vores parforhold – ægteskab

Jeg har ofte par I parterapi, hvor den kvindelige part udtryk for, at hun ikke længere har følelser for partneren, og at hun ikke ved, om hun elsker ham mere.
At de så alligevel opsøger en parterapeut skyldes som regel, at der er børn og en lang og god fælles historie, som binder dem sammen.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: