SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Man skal elske sig selv for at kunne elske andre.

I min tid har jeg meget tit hørt ovenstående udtalelse. Om at hvis man ikke kan elske sig selv, kan man heller ikke elske andre.
Og jeg har tit talt med mennesker om, hvordan man forbedrer sin evne til at elske sig selv.

For at få nuanceret den ret bombastiske udtalelse.
For jeg mener ikke, at det udelukkende hænger sådan sammen.

Og hvorfor ikke?

Jeg kender adskillige mennesker, der ikke er deres egen bedste ven. Som jeg ynder at kalde det. Mennesker, som har en stærk indrekritiker, og som finder fejl hos sig selv frem for at kunne rumme sig selv, og som en bedste ven at kunne være støttende og nænsom over for sig selv. Mange af disse mennesker har børn. Og jeg oplever, at de helhjertet elsker disse børn. At de helhjertet og uden slinger i valsen nærer dybe og rene og kærlige følelser. Og dermed elsker disse. Uagtet at selvkærligheden ikke er lige så helhjertet.
Derfor mener jeg så absolut, at det klart er muligt at elske andre, endskønt den indre selvkritik og et mindreværd er udtalt.

Hvorfor er der så så mange, der tænker ovenstående?

Jeg tror snarere, at ovenstående udtalelse springer af en anden kilde. Jeg tror, at udtalelsen stammer fra den kendsgerning/sandhed, at “hvis du vil ændre verden, så start med dig selv”. For dette er jeg helt overbevist om, er en sandhed.
Hvis din verden er fyldt med belastninger og tristhed, fyldt med modstand og irritation, fyldt med beklagelser og lidelse, ja så er vejen frem at starte med sig selv. Enten ved egen hjælp eller via gode bøger, terapeuter, coaches eller andre inspiratorer, at få en mere frisk optik på, at verden bare er verden, og at det er op til os selv, hvad vi fokuserer på. Og få hjælp til at samle kræfterne, så netop det, du lægger vægt på, forbedres. Af dig. Og via din indflydelse.

Det er for mange meget nærliggende at skyde skylden på andre, når noget i vores liv, følelsesliv, arbejdsliv, sociale liv mv. ikke fungerer. At skyde skylden på andre fjerner dog sjældent smerten eller de mønstre, hvert enkelt menneske bærer indeni. Ikke fordi at andre eller andet ikke kan have en andel i en situation, selvfølgelig har det også en betydning, men snarere fordi det at afklare, hvilket fokus, hvilken indstilling, hvilken indflydelse og hvilken adfærd, vi selv stiller op med, har lige så stor en andel.

  • Ansvaret for vores liv er kun vores.
  • Ansvaret for vores egen livskvalitet er vores helt og fuldt.

Og hvis det virkeligt er sådan, at andre mennesker med deres handlinger eller mangel på hndlinger synes at nedtone vores egen livskvalitet, ja så har vi 4 valg:

  • Vi kan vælge at acceptere situationen som den er, uden at gøre noget ved det.
  • Vi kan skifte holdning til situationen.
  • Vi kan vælge at ændre vores adfærd
  • Og vi kan gå fra situationen.

Det er os, der vælger.

Og hvis du ønsker at kunne elske dig selv i højere grad, jf. overskriften i denne artikel, så er min anbefaling, at du finder dine egne måder på at være din egen bedste ven. Jeg er af den opfattelse, at vi gerne og endelig må ønske at leve længe og gerne for altid med en partner. at vi endelig må ønske at beholde vores job i lang tid, hvis vi da trives på det job. At vi endelig må ønske at bevare kontakten med vores børn og venner. Dog er det væsentligt at blive ved at holde sig for øje, at den vi skal leve længst med, er os selv. Og derfor må vi afklare, hvilke holdninger og følelser, vi må ændre for at kunne opleve, at rejsen med os selv bliver både værdifuld og ægte.

God fornøjelse

Hilsen
Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 19 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: