SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Personlige ressourcer

Personlige ressourcer og målsætning.

 

Mange af mine fokuspersoner mangler ressourcer ja grundlæggende vover jeg påstanden, at man vælger coaching, når der er nogle ressourcer der er svære at få kontakt med.
Og da det jo ikke er ressourcer som benzin og olie, der mangles, men ressourcer i mental, følelses- og adfærdsmæssig forstand, vil jeg hermed knytte nogle kommentarer vedrørende dette omfattende emne.

Følgende udsagn er alle hentet fra min praksis, og er alle så generelle og genkendelige, at jeg har valgt at bruge dem som introduktion til, hvad coaching og ressourcer dæker over:

 

 • Jeg mangler tålmodighed.
 • Jeg kan ikke styre mit temperament.
 • Både min chef og min mand taler nedladende til mig.
 • Jeg har ikke noget selvværd efter min skilsmisse.
 • Jeg har alt for travlt med at opsøge en kommende partner efter at have været single i 1 år.
 • Jeg synes, at der er mange andre, som virker meget mere selvsikre end mig.
 • Når jeg holder oplæg, bliver jeg nervøs over hvad folk mon mener om det, og det får mig til at fremstå usikker.
 • osv..

Ovennævnte er blot nogle sætninger af mange. Sætninger, som dækker over, at de ressourcer, man indirekte ønsker, ikke er tilstede.
Og udover at afdække, hvad det præcist er mine fokuspersoner ønsker at kunne generere i stedet, støder vi tit ind i en interessant og tankevækkende erkendelse.

Mange nævner nemlig at den tålmodighed, den ro, den selvsikkerhed, den gennemslagskraft, den formuleringsevne mv., der mangles i én kontekst, er til stede i en anden.
Og det at kunne genkalde sig, at det er muligt og mange gange endda let at være i besiddelse af fremmende tilstande i andre situationer, gør det ofte lettere og giver samtidig en god ballast med hensyn til at træne ressourcen op i den ønskede kontekst.

 

En af mine tidligere trænere Ole Vadum Dahl nævnte tit, når talen faldt på ressourcer:

“Hvis det er rød maling, man mangler, og man ved, at man har den i et skab et eller andet sted, så er det ligegyldigt, hvilket skab man henter den i.”

Et citat, jeg aldrig har glemt. Fordi det dagligt giver mening for mig i coaching af ressourcetilstande.

Jeg tænker, at den allerstørste forhindring, som man ikke skal underkende, er at rigtigt mange mennesker fokuserer på det, de ikke vil og fokuserer på at fjerne eller undgå en bestemt tanke/følelse mv.
Og et af mine succeskriterier som coach er at guide mine fokuspersoner til netop at fokusere på, hvad de ønsker at kunne i stedet for, hvad de ønsker at undgå.

Og det ved de fleste godt, men mange har selv svært ved at bryde koden, netop fordi de ikke konkretiserer deres mål for sig selv.

Jeg hører selvsagt tit kommentaren:

 • Jeg vil gerne have:
 • Selvtillid
 • Selvvær
 • Tålmodighed
 • Ro
 • Overskud
 • Energi
 • Tolerance
 • Glæde
 • mv..

 

Og jeg ved det. Du ved det. Alle ved det. Ingen af disse tilstande kan købes på nettet eller i supermarkedet. Og jeg mener, at ingen skal vente på at få en større ro, men snarere fokusere på at gøre noget, mentalt som adfærdsmæssigt, der gør dem rolige.

Og det er en spændende opdagelsesrejse, efter den røde maling i skabet, at forstå, at det at skabe tilstande og dermed selv have indflydelse på sin egen situation, er med til at gøre det både mere enkelt og langt sjovere at udvikle sig.

Derfor: har du, i læsende stund, indimellem svært ved selv at kunne skabe de tilstande, der er vigtige for dig, så overvej coaching. så også du fokuserer på at gribe fat om fremmende strategier i stedet for at fokusere på, hvordan du fjerner de hæmmende vaner.

Og som Anthony Robbins sagde det så enkelt i Forum i marts 2007

Mennesker holder ikke op med at ryge. De begynder at gøre noget andet.

Af Christel Sonne Rasmussen - 28 aug, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: