SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Social angst

Det er underordnet, om man er barn, ung, voksen eller ældre alle kan have behov for behandling af deres sociale angst. Alt for mange danskere plages af social angst i perioder af deres liv. Som enhver anden angst forekommer det forskelligt fra person til person, ligesom det forekommer i varierende grader. Social angst er ingen tjent med. Derfor er behandling af social angst væsentligt.

Der er som regel én af to udløsende faktorer, når det kommer til social angst:

Den første udløsende faktor er, når oplevelsen af social angst opstår helt akut. Du befinder dig i en menneskemængde eller krydser et befolket område – og med ét rammes du af social angst. Kroppen igangsætter flugtimpulsen og symptomer som sved, rysten i kroppen, anspændthed, uro, overdreven årvågenhed og paniske tanker – alt sammen baseret på en følelse af, at der er fare på færde. Der opstår en drivkraft i dig, der insisterer på, at du må væk og i sikkerhed så hurtigt som muligt. Det kan være enhver social situation såsom at befinde sig i en by, købe ind, at være på en arbejdsplads eller i skole. Den sociale angst udløses, når der er flere andre og især fremmede mennesker til stede.

Problemet er, at du, hvis du ikke evner at berolige dig selv, og hvis du ikke evner at få den sociale angst ud af kroppen, også mærker social angst, når du ved, at du skal ud af dit hus/din lejlighed og møde andre mennesker. Den skamfølelse, der er forbundet med noget så almindeligt som at være dig og at være i sociale sammenhænge, forstærker tilstanden af frygt og mindreværd.

Den anden udløsende faktor er, at der igennem længere tid har været massiv livsbelastning. Livsbelastning kan være alt fra kærestesorg, økonomisk bekymring, at du har mistet dit job, at du mistrives på dit job, sygdom eller dødsfald i nær familie/venskabskreds eller stress – enten arbejdsrelateret og/eller emotionelt.

Hvis du som menneske er overbebyrdet og ikke aner, hvad du skal stille op, eller hvis du som menneske er overbebyrdet og ikke tror på, at du har kontakt med de kræfter og mennesker, der kan hjælpe dig ud af tunnellen, er du ekstra udsat med hensyn til at udvikle og lide af social angst.

Behandling af social angst

Som skrevet mange andre steder på dette website, er det at føle social angst en opgave, der kræver behandling. En opgave, der ikke føles som, at den kommer belejligt. Det lader nærmest til, at det er krisens vilkår at dukke op, når man har færrest kræfter. Men fortvivl ikke. Vi er som mennesker i stand til at lære at mestre store udfordringer, når vi beslutter os for det. I særdeleshed når vi erkender, at vi godt vil løse denne opgave og komme styrket igennem denne opgave/krise, men at vi ikke kan gøre det selv. Der er megen læring i at være bange, og hvis du vil, kan jeg lære dig at håndtere og blive sat helt fri af social angst. Dette kræver, at du er villig til at modtage behandling af din sociale angst.

I forhold til behandling af social angst vil det at få virkemidler til at begribe og håndtere den sociale angst være det, der skal til, for at du oplever, at du ikke står overfor en umulig opgave. Afhængig af, hvad der har løst den sociale angst, fordyber vi os via samtale, NLP-teknikker, coaching og i mange tilfælde også hypnose, så du mærker, at du har et valg. Det handler om at have mindst ét valg. Et valg, tænker du måske – hvad mener hun? Jeg mener, at når eksempelvis social angst er en midlertidig følgesvend, ja så føler de fleste sig ekstremt låste. Låst i frygt, fysiske reaktioner og flugtinstinktet.

I min behandling af social angst lærer jeg dig både at kunne tænke og gøre noget andet end at flygte og ville væk. Det, der er den største udfordring for de fleste, er at forstå, at den sociale angst er en tilstand. Selvom du laver flugtruter og ydre sikkerhedsforanstaltninger, er det som regel kun en stakket frist, for stemningen af frygt bor inden i dig. I stedet for at tro, at du ved at kontrollere omgivelserne, undgår det indre kaos, som den sociale angst aktiverer, ja så lærer jeg dig at få styr på krop såvel som tanker. Herigennem vil du kunne mærke, at du kan overvinde frygten og både tænke, føle og agere langt mere frit igen.

Fortvivl ikke – behandling af social angst er altid muligt

Behandling af social angst er altid muligt. Der er altid mindst én mulighed, du har overset. Bid hovedet af din skam over at føle dig så svag og vælg, at fra nu af vil du søge og finde det, der sikrer, at du er tryg og fri i dig selv – for så vil den sociale angst mindskes og i langt de fleste tilfælde høre fortiden til.

Af Christel Sonne Rasmussen - 12 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: