SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Teambuilding – Stress i teams / på arbejdspladsen.

Stresscoaching som en del af teambuilding.

Stress er ikke en sygdom, så det lyder måske lidt misvisende, at sige, at stress smitter. For ordet “smitter” kan jo relateres til sygdom. Men tænker man på, at glæde også smitter, at en latter kan være smittende, at en løftet og let stemning har en positiv indvirkning på os som mennesker, ja så er det i denne terminologi, at jeg tænker stress som smitsomt..

Lad mig uddybe dette:
Et menneske, der er stresset, er farlig for sine omgivelser. Fordi et stresset menneske er fokuseret på tanker om fremtiden og/eller tanker om fortiden, forstået på den måde, at fokus hyppigst ligger på, det, man skal nå, rækken af pligter og opgaver, der venter, eller på det, man ikke fik nået og den bebrejdende dialog, man kan føre med sig selv inde i hovedet.

Denne massive indre tankegang, som et stresset menneske med tiden bygger op, fjerner jo selvsagt fokus fra nuet, dæmper reaktionsevnen, forstyrrer koncentrationsevnen og gør, at vi både udelader og forvrænger endog meget vigtige ting eller budskaber, der foregår her og nu.

Det vil sige, at et stresset menneske ikke er til stede, og i mange tilfælde ikke opdager, hvad der foregår her og nu. Hvis du kender til stress, kender du det eksempelvis fra situationer, hvor du kører bil.
Måske har du også, forskrækket, pludseligt bemærket, at du er kørt i et langt stykke tid, men egentligt ikke har ænset, hvad der foregik omkring dig, og pludselig er du ved dit bestemmelsessted, eller pludseligt “vågner” du brat op og trykker bremsen i bund dette er et tegn på stress, og en effekt af, hvor meget mindre opmærksomme og koncentrerede vi er, når vi har ladet stressen få tag i os.
Og når det nu er trafikken, dette lille eksempel handler om, kan du godt se, hvad jeg mener, når jeg siger, at man er farlig for sine omgivelser, og jo også farlig for sig selv, når man er stresset.

Og det er ikke kun i trafikken, at faren og advarselssignalerne er til stede.

Her er konsekvenserne blot så fatale, ved et koncentrationssvigt.
Hvis du arbejder i et team, hvor det ikke kun er den positive stress, der huserer, men også perioder eller måske konstant er en “vi skal altså nå det her, og det skal gå hurtigere “-tendens, ja så er I alle farlige for hinanden. På den måde at forstå, at de beslutninger der tages, i stressfyldte situationer, tit er beslutninger, der er baseret på et manglende overblik. Fordi overskuddet til selv at være tilstede og vise interesse for hinanden, er dalende eller helt væk. Fordi stress, hvis man står ved maskiner, hyppigt vil medføre et større antal af arbejdsulykker. Fordi stress vil medføre, at man snerrer ad hinanden, er irritable og at nogle endda udvikler magttendenser, som gør, at utryghed og vrede bliver en del af dagligdagens følelser. Og så er alle jo på et eller andet plan på et skråplan.
Fordi stress ikke bliver på arbejdspladsen eller i teamet. Den følger med hjem i bussen – bilen, og så får hunden og børnene, ægtefællen og andre betydningsfulde personer også snerten af den stress, som man har oplevet igennem dagen.

Sådan smitter stress.
Og det ved vi godt.
Og det er os, hver især, der må dæmme op for det.
Fordi der er så mange gode grunde til det.
Det kan bare være en stor udfordring for et team, for vi ved jo også godt, at irritabilitet og alskens dårlige vaner som bagtalelse og stikpiller kan have været dagens orden i gennem lang tid.

Når jeg tager ud og laver stresscoaching i et team, er vi ikke interesserede i, at der er nogen, der sidder og føler, at det er deres skyld. Vi er interesserede i at give den indsigt, der gør, at man begriber, på hvilken måde stress viser sig, i den enkelte og i et team. Vi er interesserede i at højne kulturen, så det er i orden at tale om stress, og så det er i orden at vise interesse og omsorg for hinanden. Vi er interesserede i, at enhver er klar over, hvad den enkelte selv kan gøre, og hvordan man får hjælp og støtte, hvis man ikke kan håndtere situationen selv. Vi er interesserede i at tale om, at der ved stress i et team helst ikke skal en sygemelding til, men snarere, hvordan personen, der er stresset, kan bevare en tilknytning til arbejdspladsen, blot i et mere overkommeligt omfang.
Vi er interesserede i at vise, hvordan kommunikation og feedback kan gives, så sikkerheden for at blive forstået og talt respektfuldt til, er tilstede, så tryghedsniveauet og arbejdsglæden igen skabes. Og kan opretholdes..

Stresscoaching i et team vil som regel foregå på den måde, at vi afholder undervisningsdage, så man får en indføring i, hvad stress egentligt er, og hvad stress ikke er. Så man får en indføring i, hvad der er positiv stress, og hvad der er negativ stress. Så man får en accept af, at stress er noget, alle kender til, og at det ikke hjælper at fortie eller benægte det, eller bare blive ved at være så stærke og udholdende, at man bilder sig selv og hinanden ind, at man har styr på det.

Jeg kan også anbefale, at der er det, man kunne kalde en “omsorgsdag” tilknyttet en virksomhed og dens teams i et forløb til bekæmpelse af stress. Omsorgsdag skal ikke forstås på den gængse måde. Som bl.a. kendes fra kommunalt regi, hvor man kan tage sig en omsorgsdag indimellem. Omsorgsdag skal forstås på den måde, at man som team lærer at skabe åndehuller, at kunne lade op, øge den positive kommunikation og interesse, og nyde, at alle i teamet ganske hurtigt kan løftes. En omsorgsdag for et team vil være en fantastisk dag til stresshåndtering og team spirit. Vil give mange indsigter og knytte mere varme og nære bånd til kolleger og ledere.

Jeg tænker ikke, at det handler om at øge venskaber og private relationer. Men på at det er vigtigt, at man i kulturen og kommunikationen er venlige og respektfulde overfor hinanden. Og venlig hed og respekt kommer af overskud, overblik og den positive oplevelse af at have kontrol, dvs. indflydelse på de opgaver, der er, så der er en rimelig og gunstig balance imellem krav/forventninger og ressourcer.
For alle må gå til kamp mod stress. Fordi det er naivt at lade som om, at det bliver ved med at gå over.

Jeg vil også indimellem vurdere, at det er nødvendigt med stresscoaching for den enkelte. Og det kan være en del af en virksomheds stresspolitik, at forebyggelse er bedre end helbredelse, og at der tilbydes stresscoaching kontinuerligt.

Nu ved du, at stress kan smitte.
Du ved også, og det vidste du også i forvejen, at glæde og overskud også kan smitte.
Oplever du/I i jeres team, at de skønne tilstande som motivation, arbejdsglæde, respekt, tillid, anerkendelse og team spirit lader tilbage at ønske, og har du/I en formodning om, at stress er en af grundene hertil, så lad os finde en måde, hvorpå vi sammen kan gå til kamp mod stress.
For stress kan blive så farligt.
Sørg for, at dit team ikke opdager dette for sent.

Skulle billedet være, at netop dit team “har kørt alt for hurtigt ud af motorvejen” i et stykke tid, så lad os få kørt ind til siden, lad os trække håndbremsen og kigge i bakspejlet. Så vi ikke blot kigger fremad og tænker på det, der skal nås, men finder kræfterne og undgår fartblindheden.
Og lær gerne følgende lille sætning udenad.

S – stop
T – tag
R – resolut
E – en
S – slapper
S – straks

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 31 jan, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: