SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Aspekterne i parterapi

Aspekterne i parterapi, vi kommunikerer hele tiden, om vi siger noget eller ej
Sådan er det i alle relationer i livet.

Specielt mærkbar og vigtig er kommunikationen i vores parforhold, fordi vi som regel bruger megen tid sammen med vores partner, og fordi det som foregår i vores hjem, gerne skulle afspejle de værdier, vi har, og derfor er vigtigt for os.
Men selvom alle kommunikerer, er det ikke alle, der synes, at deres kommunikation er gnidningsfri og konstruktiv.
Faktisk er parforholdet et af de steder, hvor den mest dramatiske kommunikation kommer til udtryk, og hvor vores sårbare punkter udløses.
Jeg tager derfor altid fat på kommunikationsaspektet, når jeg har par inde til parterapi.

ET GAMMELT ORDSPROG SIGER NEMLIG, AT:
“stok og sten kan brække ben, men ord kan give varige men”.
Og der jo meget sandfærdigt i dette gamle ord.

For sindene kan blive overophedede, misforståelser kan blive vane, tavshed kan blive et udspil fra partneren, og kommunikationen kan tit blive særdeles vanskelig i parforhold. Et af de underaspekter, jeg derfor altid tager op, når der er fokus på kommunikationen i parforholdet, er det at stoppe for bebrejdelser og stoppe med at ville lave den anden om. For jeg tror, at mange kan nikke genkendende til, at tendensen til at tænke “hvis bare han/hun holdt op med dit eller dat, ja så ville vi have det meget lettere”. Og hvis “han/hun bare ville forstå mig, så kunne vi have det rart og godt”

Kommer til at ville opdrage sin partner.

alt for mange tilfælde kommer man til at ville opdrage på sin partner, og kommer til at sende et ubevidst signal om, at man ved bedre, ja nærmest selv nærmer sig et ufejlbarligt stadium, og at det er den anden, der bl.a. via sin kommunikation eller mangel på samme, laver problemer og slukker gnisten.

Kommunikation kan blive til bebrejdelser.
Kommunikation kan blive til skænderier.
Kommunikation kan blive til en kamp, hvor der skal findes en vinder eller taber.
Og kommunikation kan blive til en håbløs proces, hvor hensigter glemmes, og der fokuseres på detaljer, der får en enorm størrelse.

MEN DET KAN OGSÅ BLIVE TIL DET MODSATTE. OG DET ER SLET IKKE SÅ SVÆRT. MEN DET KRÆVER NOGET ANDET OG NYT.

Retningslinier i parforhold.

For at bryde med tendensen, hvor man vil have den anden lavet om, må man begynde at tænke sig selv som et team i stedet for to parter, der slås om pladsen og om rettigheden til at have ret.

Man må som part i et parforhold tænke på, at betydningen af vores kommunikation er den respons, vi får, og derfor være interesseret i at tage en “undersøgende” attitude frem. Hermed mener jeg, at man må pudse sine indre briller og gøre sig klar til at opdage sig selv og sin partner igen. For vi går jo og tror, at vi ved, hvad den anden mener. Det gør vi måske også et langt stykke hen ad vejen, men forstår vi egentligt hensigten, når vores partner kommunikerer og agerer mærkeligt – i vores øjne.

Og der er jo nok at diskutere. Man kan som par diskutere fortid, man kan diskutere vaner, man kan diskutere børneopdragelse, man kan diskutere ansvarsfordeling, man kan diskutere alt. Men man kan også orientere sig imod, hvad det er, der virker og i stedet se sig selv og kommunikere som et team, med fælles mål og pejlemærker.

Det kan jeg hjælpe med i parterapi

TRYGHEDSNIVEAU.

Mange par kommer til mig, bl.a. fordi kommunikationen ikke virker, men også fordi, der er aspekter i den fælles historie, som smerter. Måske har der været verbale/korporlig magtanvendelse. Måske har der været svigt. Måske har der været en tendens til ikke at få drøftet tingene igennem og fået sluttet fred med det, der er sket. Ja, måske.
Uanset hvad er det vigtigt for mig som parterapeut at afklare tryghedsniveauet i forholdet. For min erfaring viser mig, at det, der hyppigst skrider, er fortroligheden og dermed nærhed og følelsen af tryghed. Ikke forstået sådan, at man er utryg i sin dagligdag med sin partner. Men forstået sådan, at det “rum”, hvor man arm i arm lå og snakkede om det, der nu frit faldt én ind, er forsvundet. Og at mange i stedet kapsler en utilfredshed eller tristhed inde, fordi erfaringen har vist dem, at de aldrig får tingene snakket ordentligt igennem, eller at misforståelser eller bebrejdelser optager pladsen, så det alligevel ikke nytter noget at tale sammen.
Det nytter altid at tale. Det nytter altid at dele. Og mange par er hjulpet med at sætte tid af til at få talt ting igennem. En såkaldt “fri associations” -runde, hvor man igen lytter til den anden og opdager, hvad den anden går og er optaget af.

RESPEKT.

Vi kommer aldrig udenom respekt. Jeg mener personligt, at det er en af de mest væsentlige byggesten i et parforhold. Og de fleste par har snesevis af eksempler på, hvordan deres partner ikke respekterer dem. Og drøftelsen om, hvordan hver person definerer respekt og snakken om, hvordan hver person ønsker at blive respekteret, er tit en af de mest konstruktive drøftelser i parterapien. Som kan være med til at eliminere misforståelsen af, at den anden heller ikke respekterer én, men snarere åbner for, at begge parter føler sig meget bedre klædt på til at kunne respektere den anden.

AT LADE OP.

Misforståelser i parforhold hører for mange til dagens orden.
Og et aspekt, jeg også bearbejder med de par, der kommer her, er at blive klogere på, hvordan hver person i parforholdet lader op. Det er tit en overraskelse at blive klar over, at manden altså ikke sætter sig ind til computeren eller går ud til garagen for at være fri for sin hustru, men for at lade op. Og ligeledes kan det være en overraskelse for manden at forstå, at det at tale i telefon med veninderne og gå på cafe med disse, er hustruens måde at lade op på. Det er således et vigtigt aspekt og et redskab til at forstå og anerkende hinandens forskellige behov at blive klar over, hvad der giver energi – og naturligvis også at blive klar over, hvad der tager energi.

MEN HVAD SÅ MED DET BROK, DER OGSÅ SKAL UD?

Jeg har flere gange fået som feedback, at par er interesseret i at tale sammen, men at det alligevel tit forplumres af, at der jo er kritikpunkter, som skal ud. Der kan en udmærket retningslinie godt være at etablere en “brokkerunde”. Det betyder, at man eksempelvis har 5 minutter hver, hvor man brokker sig over alt det, der nu ligger og fylder,så man slet ikke har plads eller luft til at kommunikere ordentligt. Ideen med brokkerunden er, at partneren kun lytter. Og at rollerne så skifter.
Nogle vil måske finde ud af, at det er svært at brokke sig 5 minutter ad gangen. Og nogle vil finde ud af, at det er godt at få renset luften og sit eget system, så der igen er plads til at snakke konstruktivt, som et team, om de punkter, der bliver synlige efter en brokkerunde.

Af Christel Sonne Rasmussen - 1 apr, 2019

Læs mere i samme kategori:

Tjekliste

Denne tekst skriver jeg, i den periode i Danmarkshistorien, hvor landet er i en form for undtagelsestilstand, grundet Corona-virus.
Jeg har en fornemmelse af, at det vil berøre mange par og familier, når mange opholder sig mere hjemme og er mere sammen.
Jeg tror, at det blandt andet betyder, at det bliver mere tydeligt, hvordan du og I har det sammen, når alt kommer til alt.

Når din partner er konfliktsky

Har du hørt nogle af disse udsagn ? –eller kender du stemningen, der opstår, når følgende udsagn udtales: Hvorfor går du, hver gang der er optræk til konflikt?

Du opfører dig som Rasmus Klump, – du opfører dig som om at hvis vi bare spiser pandekager eller tager en kop kaffe, så kan alle problemer bare skubbes ind under gulvtæppet.

Man kan altså ikke komme igennem livet med tavshed eller overfladiskhed.

Kan du ikke forstå, at jeg bliver træt af dig og vred, når du aldrig tager initiativ til noget nyt og altid bare spørger, hvad jeg har lyst til.

Du pleaser så meget, at jeg bliver dominerende og strid, for din selvudslettelse er anstrengende. Forstår du ikke det?

Når jeg har brug for, at vi snakker noget igennem, udskyder du det. Jeg magter ikke, at du tror, at tingene løser sig på den måde.

Jeg keder mig sammen med dig. Det hele er så forudsigeligt og hyggeligt.

Parforholdet og manglende seksualitet

Parforhold og seksualitet.
Et parforhold er den relation i vores voksne liv, der rummer de største muligheder.

Med et parforhold har vi muligheden for at opleve fællesskab, tryghed, frihed, kærlighed, venskab, sårbarhed, krise, styrke, erotik og vækst. Og et parforhold er også den relation, hvor vi har mulighed for at udvikle os individuelt samtidig med at der foregår en fælles udvikling.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: