SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Styrket selvværd og mere personlig udstråling

Jeg har arbejdet med adskillige unge erhvervskvinder

Fælles for dem har været, at de har ønsket sig et styrket selvværd og en mere kraftfuld personlig udstråling. Nogle af dem har sagt jeg kan godt sælge, men når salget så er slut, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, jeg blive ligesom til ingenting.

Andre har sagt jeg føler mig som en pæn dukke i nogle pæne spadseredragter, men jeg føler mig hul og ligegyldig. Jeg føler mig ligegyldig som kvinde, og er kun noget, når jeg er på arbejde. Og atter andre har gjort billedet endnu mere nuanceret ved at beskrive, at jeg kan godt tage aftenmøder og virke stærk og sikker, men når arbejdet er udført, løber jeg skræmt som en hare tilbage til min bil, skræmt fra vid og sans over det, der måske lurer i mørket.

Uanset om det er et…

  • mindreværd, en angst, et rollespil, en tomhedsfornemmelse der ligger til grund for, at de respektive kvinder opsøger en terapeut, er der altid flere veje at gå som NLP-terapeut. Det betyder da også, at hvert forløb bliver individuelt. Med nogle klienter tales der meget for at bevidstgøre tanker og stemninger. Med andre ligger der et oplagt stykke behandlingsarbejde via hypnose. Fra hypnose kan et forløb bevæge sig over i integration af indre dele, der slås med hinanden, og hvor det er nødvendigt at bygge bro.

Hvad er det, der gør, at det nogle gange er hypnose, andre gange samtaleterapi, andre gange delintegration, tidslinierejser eller traumemodellen, der kommer på banen? – spørger du måske.

Det er en fornemmelsessag som terapeut at vurdere

Og jeg synes, at min menneskeindsigt og store viden om terapeutiske teknikker gør det naturligt at vide, hvad der virker hvornår. Det kan nogle gange være problematisk, når folk kommer for at få hypnose, for det har de forinden besluttet sig for, og jeg så som terapeut vurderer, at det højere formål vil kunne nås måske endnu bedre med kognitiv samtalebehandling. Så laver jeg tit et kompromis.

Med hensyn til erhvervskvinderne har jeg oplevet en stor åbenhed og nysgerrighed for at lære og forandre sig, og også indimellem nogle fantastiske mennesker, der havde svært ved at være lige så kvindelige, som de inderst inde gerne ville. Det er muligt at balancere forholdet mellem den kvindelige og mandlige udstråling, og det har jeg tit benyttet mig af især med erhvervskvinder.

Jeg tror bl.a. at hvis man virkeligt vil gøre karriere, må man finde sin egen form for ikke at blive for stereotyp og dermed give afkald på et autentisk udtryk.

Af Christel Sonne Rasmussen - 17 okt, 2018

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: