SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Der er mange billeder på stress.

Jeg vil her gerne invitere til at tænke på stress på andre måder end ved blot at se billeder af fortravlede mennesker, der suser rundt og er eksempler på, at stress er fravær af nærvær.

  • Et billedligt eksempel på stress er at man kan se stress som om, at en hyrde driver en flok kvæg af sted. Med pisk og med hujen og med irritation, fordi kvæget indimellem bevæger sig i forskellige retninger. Selvom hyrden ved, at pisken gør kvæget nervøst, ja så har hyrden mistet kontakten med sin flok og forsøger at genskabe ro, orden og overblik ved at piske, huje og råbe.
  • At hyrden skulle finde førerdyret og skabe kontakt med dette. Så hyrden venligt og bestemt kunne guide førerdyret på rette vej, fordi det vil gøre, at flokken igen bevæger sig fremad, uden panik og afstikkere.

Der er også en anden metafor på stress, der tiltaler mig.

Man kan se stress som den spænding, der er i en streng på et musikinstrument. Tænk eksempelvis på en guitar eller en violin. Hvor vi ved, at hvis strengen er underspændt og for slap, ja så bliver lyden derefter, og det vil ikke være muligt at spille smukt og at frembringe skønne harmonier.
På samme måde vil musikken skurre i ørerne, hvis strengen er spændt for hårdt. Da vil strengen ikke kunne vibrere, og tonerne vil blive korte og abrupte og det vil være umuligt at frembringe melodiøse klange.
Altså må strengens spænding være tilpasset, så der er mulighed for, at frembringe melodi og harmoniske klange.

Og billedet er så indlysende, når man drager paralleller til stress.
Vi må ikke spænde strengene så hårdt, ikke anspænde os selv så meget, for effekten er, at usammenhæng og mangel på harmoni opstår. Og netop, som omtalt på hoved hjemmesiden, kan kronisk stress medføre et sammenbrud, der i billedet ville kunne ses som, at strengen sprængtes.
Ej heller må vi blive så afspændte, at vi på en skødesløs og alt for afslappet måde dovner hen og glemmer at tage ansvar for det, der giver mening og får os til at begejstres..

Som det gode gamle ord siger:

For lidt og for meget fordærver alting.

Det samme gør sig gællende indenfor stress og stresshåndtering.
Hvis du har en metafor eller et andet billede på stresss, vil jeg meget gerne inspireres.
Skriv til.

christel@sonnerasmussen.dk eller læg en kommentar her på bloggen.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 6 jan, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: