SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Eksamensangst og hypnose.

Eksamensangst og hypnose. Jeg har i mange år hypnotiseret mennesker, der har brug for hjælp til håndtering af eksamen.
Sideløbende med at jeg har givet værktøjer til håndtering af angst for eksamen.

De allerfleste, der kommer med dette tema, har en eller flere dårlige oplevelser bag sig. oplevelser, hvor de er dumpet, eller oplevelser hvor den berømte “sorte klap” er gået ned, – oplevelser hvor man er besvimet eller har haft store tale- og koncentrationsvanskeligheder til eksamen.

Der, hvor hypnose udmærker sig i forhold til eksamensangst, er på to områder:

  1. Dels “går man tilbage” til årsagssituationen, dvs. tilbage til den situation, som er den egentlige grund til at, at man bliver ved at være overdrevent bange for eksamen. Her neutraliserer man så årsagen. I mange tilfælde er årsagssituationen den første situation, hvor man havde en dårlig oplevelse med eksamen. Dog har jeg også hyppigt bemærket, at årsagssituationen ligger “gemt” tidligere tilbage i ens liv. Det kan være en gang i børnehaven, hvor man har skullet optræde og ikke kunne bære presset; det kan være en gymnastikoptræden, skolekomedie, sportskonkurrene på en idrætsdag, hvor der har været forventninger, man på det tidspunkt ikke formåede at indfri.
    At få kastet lys over årsagssituationen giver både en vigtig viden, samtidig med at sindet lærer, at “denne situation nu er gået over”
  2. Det andet aspekt, der forekommer og er fremmende ved brug af hypnose med hensyn til eksamensangst, er at de ressourcer, som en person har brug for at få aktiveret, kontaktes.

Når jeg i den forberedende samtale spørger:

Hvilke ressourcer er det, du ønsker at være i kontakt med , før og under eksamen” og spørger
hvad er det for en sindstilstand, du ønsker at befinde dig i”, ja så er de hyppigste svar, at:

Man ønsker at:

  • Være rolig og afslappet.
  • Være opmærksom og fokuseret.
  • Være sikker.
  • Være i stand til at tale, tænke og huske klart.
  • At have en indre tro på, at “det her kan jeg godt”.
  • At føle sig tillidsfuld i forhold til lærer og censor.

Naturligvis er der variationer, og nogle har også brug for, at deres egne indre forventninger ikke er skruet op til et maximum, og/eller at man ikke bruger mental energi på at frygte, hvad forældre eller andre nu siger, hvis det går dårligt mv.

De ressourcer, den enkelte mangler, vækkes igen i hypnosen. For de ressourcer, som der peges på, er ressourcer, som alle har haft i forskellige situationer i deres liv. Og derfor kan de atter vækkes.

Jeg har fået utroligt mange tilbagemeldinger på, at karakterer, som den enkelte slet ikke troede, var mulige at “score” er en realitet efter samtale- og hypnosebehandling.

Da jeg også har mødt voksne mennesker, der decideret har fravalgt studier på grund af en aldrig bearbejdet eksamensangst, synes jeg, at man skal tage eksamensangst alvorligt og vide, at der er meget at gøre. På et tidspunkt, flere år tilbage, talte jeg med en mand, der kom i en anden anledning. Han var utilfreds i sit liv, men forstod ikke helt hvorfor.
Vi afklarede, at det skyldtes, at han ikke havde det job, han egentligt ønskede sig.
Og han blev klar over, at hans “drømmejob” ville kræve, at han tog en uddannelse hvortil han svarede:
“det gør jeg altså ikke”,..”jeg er så bange for eksamen, jeg har ægte eksamensangst, så det kan jeg lige så godt opgive på forhånd”.

Denne mands historie blev for mig et tydeligt tegn på, at ubearbejdet angst kan trække dybe spor i et liv.

Man kan også bearbejde eksamensangst uden at bruge hypnose. Uanset hvad er der meget at gøre, så snyd ikke dig selv for at få hjælp, hvis du har behov.

– Christel

 

Af Christel Sonne Rasmussen - 19 apr, 2006

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Tandlægeskræk

Hvert enkelt menneske har sine egne grunde til at være bange – have angst for tandlæger og det, der foregår i selve tandlægestolen.

Naturligvis er det en form for intim behandling at skulle åbne munden, læne sig tilbage og tillidsfuldt stole på, at tandlægen gør sit job ordentligt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: