SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Forvirring modløshed og mistillid

Forvirring, frygt, modløshed, mistillid, jeg fortjener ikke at få det godt.

 

En ung kvinde kom til mig,

tydeligt frustreret og uafklaret i både egen selvopfattelse og med forhold til sit liv. Umiddelbart oplevede hun kaos i alle sine livsområder. Det vil sige, at hun ikke orkede at tænke på sin traumatiske opvækst, hendes nuværende parforhold var anstrengt og ukærligt, hendes uddannelsesplan var røget i vasken, og hun så sig selv som svag, uskøn og ressourcefattig.
Noget af en mundfuld for en terapeut, men naturligvis allermest ubehageligt for den unge kvinde, der jo havde livet foran sig og som vel også skulle have lov og mulighed for at nyde det.

Jeg kan allerede nu fortælle, at kvinden kom hos mig 10 gange.

De første 3 behandlinger var af akut karakter med terapi for at balancere selvopfattelsen, styrke selvværdet og finde ressourcer, der gjorde det muligt for hende at forholde sig til sit liv uden at miste modet og give op på forhånd. Der var kun 1 uge imellem de 3 første behandlinger.
De næste 4 behandlinger blev derefter uden problemer placeret med 1 måneds mellemrum, og var en kombination af samtaleterapi og hypnose, og de sidste 3 behandlinger var med længere intervaller og blev bestilt, når der dukkede noget uforudset op – og kan derfor næsten betragtes som “checks”, for lige at genjustere nogle ressourcer eller få lagt en ny og berigende ramme ned over en nyopstået kontekst.

I løbet af forløbet var det nærmest som at se den grimme ælling forvandle sig til en svane.

De gamle mønstre, hvor kvinden havde følt sig svigtet og nærmest havde udviklet både en selvopfattelse og udstråling, der gjorde, at mennesker stadig svigtede hende, blev ændret. Sådan at kvinden med en tro på sig selv og en fornyet forståelse og respekt for egne behov, begyndte at give udtryk for, hvad hun indeholdt. Denne tydelige klarhed bevirkede, at hun fik en bedre respons fra omgivelserne, således at hun atter byggede tillid op og begyndte at føle sig som en kvinde, der havde stærke og positive relationer. Hendes øgede personlge overskud betød, at det atter blev muligt at tænke konstruktivt på fremtiden, hvorfor hun lagde en ny uddannelsesplan, og ved afslutningen af forløbet startede på HF for senere at kunne gennemføre sin drømmeuddannelse.

Ved sidste behandling beskrev hun, at hun ikke havde troede det muligt, at hun fik livet tilbage.

Hun havde grebet mit navn som et halmstrå og havde bare villet give det en chance, og spurgte mig grinende, om jeg var mirakelmager. Definitionen af mirakler er jo individuel, men denne unge kvinde er et fint bevist på, at hvis man tager sin proces alvorligt, er det muligt med NLP – redskaber og en god kontakt terapeut-klient imellem at vikle selv gamle traumer ud, så den læring der også ligger i fortiden, bliver til en konstruktiv erfaring og i integreret form en ressourcefyldt hensyntagen og virkelyst i eget liv.

Ved den sidste behandling ridsede jeg de første behandlingers temaer op.

I de første behandlinger var temaerne forvirring, frygt, modløshed, mistillid, jeg fortjener ikke at få det godt og hvad skal det hele dog ende med.
I den sidste behandling var kvinden fuld af omsorg for den frustrerede og bange person, hun på daværende tidspunkt var, men sad og krydsede de forskellige temaer ud, som var de afsluttede og ikke længere aktuelle.

Jeg mødte tilfældigt denne kvinde på gaden nogle år senere.

Hun var sammen med sin nye kæreste og var nu i gang med drømmeuddannelsen. Hun hviskede mig i øret, at hun nu turde tænke på at få børn, men at det lige skulle vente lidt.

Af Christel Sonne Rasmussen - 18 mar, 2014

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: