SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Jeg er god til at slukke min mobiltelefon

“Jeg er god til at slukke min mobiltelefon.”
Denne udtalelse er min egen private udtalelse.

Jeg er coach, jeg er forfatter, jeg er parterapeut, jeg er mor, og jeg er veninde/søster/datter jeg er sidst i 30erne, og jeg har to blomstrende virksomheder. Og jeg er god til at slukke min mobiltelefon!
Og hvis jeg skal pudse glorien, så vil jeg sige, at det er der for få, der er.

Selv når jeg coacher i personlige coachforløb, når jeg underviser (selvom jeg siger, at de der mobiltelefoner skal slukkes og ikke bare sættes på lydløs), ja så er der alligevel en del, der vælger at have mobilen med. Det forstyrrer ikke mig, for grundlæggende set er jeg da ligeglad med, hvordan mennesker prioriterer deres tid og energi, for det er jo den enkeltes ansvar, men jeg ser nogle faresignaler ved det massive fokus på mobiltelefonen. Og i 2011 er det jo ikke kun almindelige telefoner, vi taler om. Det er I Phones, Smart Phones, der ikke kun formidler telefonopkald og sms/mms-beskeder. Næ, det er også kontakten til Face Book, Twitter, Google Plus, MSN og så videre, der får fokus fra danskerne.

For et år siden kunne jeg ikke sende en sms.

Grunden er, at jeg er blind, og først her i 2011 har fået installeret et talesystem på min telefon, så det er muligt at sende og modtage sms-beskeder. Og det er en tankevækkende udvikling, at min telefontid mellem 8 og 8.30 i lige så høj grad bruges på at besvare sms-beskeder som på at tage telefonopkald.
Jeg hylder udvikling. Men ikke udvikling for udviklingens skyld. Og har nogle ret klare holdninger til de unge og voksne danskeres brug af telefoner. Læs engang:
Jeg har mødt så mange par i coachingforløb, hvor et af de allermest konfliktfyldte temaer er måden, der sms`es på. Jeg har bemærket, hvor få, der kan arbejde og/eller være til stede, pga. at de, mere eller mindre bevidst, har gjort sig til slave af deres sms-beskeder..

Og jo, jeg har da mødt mange, der skuffet og nogle gange vredt siger: hvorfor svarer du ikke hurtigere? Jeg har da sendt en sms til dig tre gange?
Det gør jeg ikke, fordi jeg ikke vil.
Hvis det er vigtigt, kan folk ringe mig op eller sende en mail.
Og jeg vil ikke vænne nogen til, at jeg som en dresseret abe svarer på sms-beskeder inden for de første 5 minutter, hvad jeg har bemærket, at mange vænner deres omgangskreds til.

Man kan sige, hvad man vil om Master Fatman (Morten Lindberg). Men da der i foråret 2007 kørte en udsendelsesrække, der hed “Træk stikket Ud”, hvor kendte danskere i 3-4 dage var foruden mobiltelefon og kontakt med omverdenen, synes jeg, at der var en fin pointe. Nemlig den pointe, at det har værdi at sanse, værdi at være til stede, værdi i ikke hele tiden at fylde sit hoved med nye og nogle gange unødvendige inputs, osv..

Når jeg stresscoacher, og det gør jeg individuelt som på virksomheder, så er der megen fokus på netop anvendelsen af mobiltelefonen, og måden, man forholder sig til sine mails på.

På et tidspunkt var der et program, hvor en anerkendt chef beskrev, at han for at undgå stress, havde valgt kun at besvare 10 mails om dagen. Jeg har flere gange mødt mennesker, der syntes, at dette var en arrogant og selvisk holdning. Ja, måske. Og alligevel: måske ikke.
For vælger man at sætte sig et maksimum på, hvor mange mails, man vil besvare, træner man sig i at prioritere. Man træner sig i at blive bevidst om, hvad man vælger at bruge sin energi på.

Svarer man ufortrødent, ivrigt og pligtskyldigst på samtlige mails i indbakken, kan det have en drænende effekt og tage langt mere tid, end godt er.

  • Jeg ved udmærket, at det ikke er alle forundt at have dette privilegium at svare på max 10 mails om dagen. Så når jeg coacher eller underviser grupper, hvor stress termostaten er ved at koge over, taler vi tit om at sikre sig at arbejde i det, jeg kalder “et uforstyrret rum”. Fint nok, at computeren siger en speciel lyd, når der kommer en ny mail. Men ikke fint nok, hvis man føler, at man lige må checke denne mail, specielt ikke, når man er i gang med noget andet.

 

  • Mange gange foreslår jeg, eller mine kursister selv, at man vælger sig tidspunkter, eksempelvis kl. 8.30, kl. 12.30 og kl. 15.30, hvor man sætter ½ time af til at gennemgå haste-mails, så man er på forkant med det, der er vigtigt, og sikrer sig, at man kan arbejde i uforstyrret rum.

Den enkelte må tage stilling til mobiltelefonen. Det er en privat sag. Men overvej, hvorvidt din arbejdstelefon skal være tændt i fritiden. Overvej, hvor kort eller hvor lang tid du vil vænne dine omgivelser til, at der kan gå, før du besvarer en sms. og overvej, hvem der bestemmer: Dig eller telefonen?.

  • Det er dit liv.
  • Det er dit valg.
  • Det er din stresstærskel.
Af Christel Sonne Rasmussen - 20 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: