SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Teamcoaching – Team Coaching

Behovet for at bygge et team op, forfine igangværende processer, at sikre realiseringen af resultater, fagligt som socialt, kræver meget af en ledelse.

En ledelse må være klar over sine værdier, kunne sætte dem i spil, i aktivitet og tale, og være med til at motivere, inspirere og skabe forudsigelighed, arbejdsglæde og sikre en vidensdeling, der er klar og tydelig.

Blandt andet.

Og hatten af for de ledere, der både offentligt som privat er med til at holde store processer og mange folk i arbejde.
Bare de ikke mister overblikket. Bare de ikke bliver stressede. Bare de føler, at de er klædt på til konflikthåndtering, spidsbelastede og ekstra travle perioder, og bare de kender til at søge råd og vejledning, måske endda coaching, når en situation kræver det.

Jeg ser, at der er mange enestående og energiske mennesker, der er glade for at være ledere, og som naturligvis også synes, at det volder besvær og kræver megen tid indimellem. Og jeg ser blandt andet ledere, der gerne vil ofre sig både socialt og fagligt, men har svært ved at vide, hvornår hvad giver mest mening. For der er jo også et budget at forholde sig til mv..

 • Hvad kan en ledelse gøre, når der er brug for et ekstra løft?
 • Hvad kan en ledelse gøre, når der er en høj belastningsgrad, rent stressmæssigt?
 • Hvad kan en leder gøre, når han/hun synes, at der hele tiden peges med kritiske fingre på det, der bliver sat i gang?

Ja, hvor kan lederen og ledelsen gå hen og tanke op, blive inspireret og lære at gøre større brug af den samlede viden, der findes i virksomheden/organisationen?
For jeg er sikker på, at der er megen viden, der stadig og desværre er tavs viden. Viden, som den enkelte har, men som forskellige omstændigheder gør, at den ikke italesættes eller omsættes til handling.

Ledelsen kan vælge at tage imod teamcoaching

Teamcoaching er et kursusforløb, skræddersyet til den enkelte ledelse, hvor lederen/ledelsen lærer:

 • At konfliktløse og mediere, mens en konflikt stadig er lille
 • At skabe sig overblik
 • At prioritere imellem faglige som sociale opgaver
 • At blive bevidst om den vidensmængde, virksomhedens medarbejdere har
 • At forebygge og reducere stress
 • Ved netop at lære at stille spørgsmål
 • Ved netop at lære at skabe tillid og kontakt og derigennem øge graden af tryghed og forståelse
 • Ved at lære de allermest givende og effektive coachværktøjer, så der åbnes for muligheder og løsninger og en frisættelse af fantasi, virkelyst og handling
 • Ved at lære at holde kommunikationen klar og vide, hvilke faktorer, der motiverer og hvilke, der demotiverer.

Unicoaching udbyder skræddersyede kurser i teamcoaching

Det betyder, at en leder og en ledelse får fokus på den personlige udvikling.
Fordi det er mennesket og menneskets viden og kunnen, der gør en forskel i vores moderne videnssamfund.

Det betyder, at lederen kan benytte sig af to kasketter.
Nemlig: Kasketten, hvor lederen/ledelsen har taget beslutninger og videregiver disse
Og kasketten, hvor lederen er coachende, med henblik på at stille spørgsmål og i dialog finde svar og muligheder, som ikke var synlige, men var tavs viden, på grund af manglende interesse eller manglende indsigt i at åbne for tavs viden.

Lad mig give et billede på, hvorfor det er væsentligt at blive klædt på med coachværktøjer som leder

To mænd står og taler sammen. De har et æg hver.
De ser på hinandens æg. Den ene siger: – dit æg er pænt.
Den anden siger: – jeg synes også, at dit æg er pænt.
Den første foreslår: Skal vi bytte?
Den anden siger – ja, det kan vi da godt.
Og de bytter. Og begge mænd har nu et æg hver.
Præcist som i udgangspunktet..

To andre mænd står og taler sammen.
Den ene siger: – jeg har en ide.
Den anden siger: – det har jeg også
Den første fortæller om sin ide.
Den anden fortæller om sin ide.
De synes begge, at den andens ide er god.
Og bliver enige om at bytte.
Nu har de begge to ideer hver..

Det er en skøn historie. En gammel metafor på, hvor stærkt ideer og viden er, når vi “bytter2 og lader dem vokse. Og det er blandt andet grundessensen i denne metafor, at hvis vi glemmer at tale sammen, glemmer at bytte ideer, glemmer at inspirere hinanden, ja så er der masser af viden, der går tabt. Ligger tavs hen. Og bliver ved at være tavs.
Og har du nogensinde tænkt over, at når vi som mennesker proflekterer (for det er det modsatte af at reflektere) over , hvad der kunne være ideelt, så rummer ordet ”ideelt” kanske det, at det ideelle er båret af en pragtfuld ide…
Ideen med teamcoaching er dermed at højne evnen til at kunne stille de spørgsmål og anlægge de vinkler, der dels gør, at ideer genereres, og ideen med teamcoaching er at klæde en leder/ledelse på, så det bliver langt enklere at “knuse problemer” og løse dilemmaer.

 • Måske synes du som leder, at du allerede er meget visionær og iderig. Og at dit team er engageret og initiativrigt. Måske ikke.Måske synes du som leder, at du allerede er meget visionær og iderig. Og at dit team er engageret og initiativrigt. Måske ikke.
 • Måske frygter du fremtiden, måske gør du ikke.
 • Måske synes konkurrenternes tiltag mere spændende end dem, du/I sætter i gang?
 • Måske er der p.t. flere stressede personer på din virksomhed end tidligere, måske ikke.

Der kan være mange gode grunde til at vælge teamcoaching.
Og der er flere nuancer inden for teamcoaching..

 • Dels kan lederne modtage undervisning i coaching.
 • Dels kan leder og team modtage undervisning i coaching.
 • Og dels kan coaches komme til jeres ledelse og team og gennemgå teambuilding, stresshåndtering, motivation, målsætning og stresshåndtering. Blandt andet.

Afhængigt af, hvad der er brug for på din arbejdsplads, kan vi vurdere, hvordan coaching kan gavne dig/Jer og være med til at sikre et løft, der gavner alle.

Værd at vide

For at skabe en god coaching, tages der altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Med fokus på at begribe og håndtere denne. Og med fokus på at afklare hvad der ønskes i fremtiden, så vision og mission bliver realiserbart for den enkelte og det samlede team.

 • Dette kan gøres.
 • Det vil være en proces.
 • Og det er spændende.

Så i stedet for blot at “bytte æg”, så overvej, om dit team/din virksomhed er kommet til et punkt, hvor teamcoaching er relevant.
For som flere giver udtryk for, ja så er det ikke, om teamcoaching er relevant, men snarere hvornår man vælger at sætte processen i gang.
Vi ved det fra de dygtigste sportsfolk. Alle har en coach eller et coachende team omkring sig.
Har din virksomhed en teamcoach, og/eller har ledelsen stiftet bekendtskab med teamcoaching?

Vi vil gerne tage en snak med Jer om netop jeres spørgsmål, ønsker og behov.

Send en mail til mig, så vi kan gennemgå situationen.

Af Christel Sonne Rasmussen - 21 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: