SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Opsummering og evalueringsformer

Alle kan i en virksomhed blive enige om, at stress skal reduceres og helt undgås.
Og det er naturligvis vigtigt, at dette er en del af stresspolitikken. Men fordi det ikke er nok at vide, hvad man ikke vil, fordi det ikke er nok at vide, at man vil reducere og fjerne stress, er det væsentligt at man fra tid til anden får stoppet op og kigget på, hvorvidt man lykkes med opgaven, individuelt som team, som virksomhed.

Vi anbefaler i Unicoaching, at man hver anden måned tester sin stress. Og at man benytter sig af den samme test, fra gang til gang, for at bemærke tendensen i den respektive stress-score. På lignende vis, og for at det ikke udelukkende bliver en individuel opgave, anbefaler vi, at virksomheden hver tredje måned laver en opfølgning på, hvordan stress- eller ikke-stress situationen befinder sig. Og på en sådan opfølgning benytter man sig af de pejlemærker, der gælder for den respektive virksomhed og er udfærdiget som en del af stresspolitikken.

For virksomheden må netop have pejlemærker for stresspolitikken.

Pejlemærker som eksempelvis:

  • Sygedage/fraværsdage grundet stress
  • Håndtering af arbejdsopgaver i travle perioder
  • Prioritering og omfordeling af arbejdsopgaver (hvem har ressourcerne til at gøre hvad)
  • Generel feedback på graden af accept og lydhørhed over for stress
  • Forbedringsforslag/skal noget justeres

For at tage stress og stressreduktion, og dermed stresshåndtering seriøst, må man netop afsætte tid til at evaluere og opsummere, så man kan få anerkendt sig selv for at bære en ny og fremmende kultur igennem, ligesom man må være opmærksom på, hvad der kan rettes ad hoc.

Jeg lægger vægt på at arbejde med begrebet pejlemærker.

Hvorfor?
Fordi det at udforme en stresspolitik og dermed grundlægge en berigende og mere vital kultur i en moderne virksomhed, kan ses som en rejse. En rejse, hvor man eksempelvis er på et skib og har besluttet sig for, i hvilken retning, skibet skal sejle. Kaptajn som besætning må tid efter anden pejle i forhold til omstændighederne, både vejrfænomener og eventuelle understrømme/undersøiske skær og kan eventuelt ikke sejle den snorlige rute konstant. Men netop for at sikre sig, at rejsen/sejladsen er på vej i den rigtige retning, må der pejles undervejs. Så man kan rette op i tide, hvis nødvendigt.

Det er meget let at forstå, som i billedet med skibet, og kunsten er naturligvis at gøre dette til en del af daglig eller månedlig praksis, afhængigt af om det er individuelt eller i teamet, at man evaluerer.

For det spændende aspekt ved en stresspolitik er netop, at den ikke udelukkende er statisk. At omstruktureringer eller andre aspekter kan spille ind, så man fra tid til anden netop må pejle. En stresspolitik må derfor aldrig blive en sovepude, men et dynamisk redskab, der sikrer, at man som individuel person som fagligt team og virksomhed i det hele taget holder sig målet for øje, nemlig at undgå eller at forebygge stress. Så man vinder kampen, i stedet for at tabe den.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 1 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: