SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Stress ændrer et liv

Eli Benneweis sagde det så fint:

Jeg ser et menneskeliv som en vej. På den vej vil der tid efter anden være sten. Nogle gange småsten, som vi kan hoppe over, beundre eller sparke væk. Andre gange vil stenen være større. Og indimellem, i ethvert menneskeliv, vil der være sten på størrelse med en klippeblok. Der fylder hele vejen, og som i ikke bar sådan uden videre kommer uden om.
(frit citeret ud fra et tidligere tv-interview)

Jeg har mødt nogle af de store klippeblokke allerede. Og det har du som læser dette sandsynligvis også.

Min pointe i dette dokument er, at der i tiden, hvor mange offentligt ansatte grundet den nye kommunalreform og de strukturændringer, denne fører med sig, oplever, at den klippeblok, der ligger foran dem, hedder STRESS.
Som skrevet så mange andre steder på dette website, sætter stress ofte en flugtreaktion i gang. Mange forsøger at flygte fra stress, ved at ignorere den, ved at håbe, at det snart går over, ved at tage lidt ekstra sovemedicin eller alkohol, ved at brokke sig over ledelsen, regeringen m.v..

Det fjerner bare ikke klippeblokken.

Det skal ikke forstås sådan, at man kun kan komme videre ved at slå denne klippeblok til skærver. Men snarere sådan, at man må iagttage klippeblokken fra alle sider for at kunne afgøre, hvordan man håndterer denne situation, og hvad mødet med klippeblokken skal betyde for ens videre færd.
For Uni Coaching har flere grundpointer, når det drejer sig om stress, stress på arbejdspladsen og stresshåndtering.

Den pointe, vi selv mener, er afgørende, er:

at stress skal begribes, og stress skal håndteres.
Og at det mest væsentlige er, at man begriber/forstår den aktuelle situation og de tegn på stress, der er her, for at kunne håndtere den.

Du ved, jeg ved, alle ved, at stress smitter, og at stress “stjæler” arbejdsglæde, motivation, virketrang, effektivitet, overskud. Stress “snører sammen“, og vi mærker som mennesker, i vores arbejde og vores private liv, at vi har sværere ved at få adgang til kræfter, som vi ved, at vi indeholder..

Det kan være svært selv at tage udfordringen op med klippeblokken. Men indstil dig på, at det må gøres. Og hellere nu end senere.
For stress kan være den klippeblok, der lærer dig og dit team at få adgang til den arbejdsglæde og energi, som kanske har været en mangelvare i et stykke tid. Udøst af eksterne faktorer.

Med venlig hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 9 apr, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: