SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Stress er en del af den moderne livsstil.

Vi ved det alle sammen. Stress er en del af den moderne livsstil, og ca. en tredjedel af alle voksne danskere har i kortere eller længere tid været sygemeldt grundet stress.

Om vi læser det i aviserne, om vi ser det i TV – programmer, om vi bemærker det i vores egne eller vores kollegers eller næres tilværelser, ja så har begrebet stress holdt sit indtog.

Det koster.

For alting har en pris, og det at registrere stress og ikke at vide, hvordan man kan undgå eller neddæmpe stressens indvirkning igen, er dyrt. Ikke kun på et personligt plan. Også på et økonomisk plan, på et relationelt plan, for selv i ringe grad påvirker stress mange planer.

I et personligt liv påvirker stress evnen til at koncentrere sig, evnen til at huske, evnen til at perspektivere, evnen til modstandsdygtighed og overblik, evnen til nærvær, evnen til tilstedeværelse og evnen til at tænke nyt og derigennem skabe både kreative og innovative løsninger. Blandt andet.
Uanset om vi er virksomhedsledere og eller forældre, medarbejdere eller studerende, tror jeg, at vi i løbet af de næste år må sætte en aktiv indsats ind for at bemærke stressens tegn, signaler og indvirkning, så det er muligt at håndtere den og i stedet skabe og opretholde bæredygtige systemer, menneskeligt som organisationsmæssigt.

For det at iagttage og vide, hvordan stress føles eller bemærkes, er et vigtigt skridt, men ikke et skridt, der bør stå alene.
Ligesom man på en virksomhed evt. bemærker et underskud, er det ikke nok at vide, hvad der har skabt underskuddet. Ligeså vigtigt er det at vide, hvilke kræfter, der kan sættes ind for at genskabe ligevægt og gerne overskud igen. På det menneskelige plan ved vi jo godt, at det ikke er nok at registrere, at vi selv eller vores børn er stressede. Der er jo undersøgelser, der viser, at børn selv ned i 6-års alderen er stressede, og derfor er det væsentligt at gøre sig stressens signaler klart for at vide, hvornår, men især hvordan det håndteres.

Og dermed forebygges.

Jeg undlader generelt at bruge ordet forebyggelse.
Fordi jeg mener, at “forebyggelse” er en term, der bruges i relation til sygdom. Og stress er ikke en sygdom, som man smittes af, på samme måde som halsbetændelse eller en virus. Stress er et udtryk for hvordan vi holdningsmæssigt og praktisk håndterer vores livssituationer, og er der med en fortællende indikator. Og ja, en indikator, der nogle gange råber højere og højere, og nogle gange med stærke og nedbrydende effekter til følge. Som kan udvikle sig til sygdom.

Det er væsentligt i denne forbindelse at understrege, at “stress” i sin oprindelige betydning betyder “tryk/belastning”. Og denne definition giver megen mening, synes jeg.

Der kan i et menneske således forekomme såvel mental stress, følelsesmæssig stress, fysisk stress og dermed ændret adfærd og attitude.
Og social stress, som er den stress, der viser sig, når vi er sammen med andre. Den sociale stress viser sig hyppigt i form af manglende socialt engagement, tilbagetrækning og i værste grad er det kynisme og ikke – deltagelse i empatiske og menneskelige processer, der tegner billedet.

For blot at sætte dine tanker i gang.

Vedrørende stress kunne det være interessant at stille følgende spørgsmål, blot ment som appetitvækkere til refleksion og derigennem en mere beriget og konstruktiv adfærd, uanset om det er stress på arbejdet og/eller i dit private liv, der ligger dig mest på sinde.

  • Hvad anser du for at være det modsatte af at være stresset, både på et arbejde og i et privat liv?
  • Hvad skal du undgå for at sikre, at det du anser som værende modsætningen til stress, bliver en del af din hverdag, på dit arbejde og i dit private liv?
  • Hvad skal du blive ved med at gøre og tænke, for at opretholde et bæredygtigt og mere livgivende tråd, så den indsats, du leverer, jobmæssigt som privat har den effekt, du ønsker?
  • Når du kigger dig omkring i dit liv, er der så mennesker, du kender, som i nogen grad kan være et forbillede for dig, med hensyn til at være ustresset og i balance?
  • Hvis der overhovedet er et sådant menneske, hvad er så det første, du bemærker, at det menneske gør anderledes end dig?
  • Hvad er nødvendigt at fokusere på, for at opnå det, som du anser som det modsatte af stress
  • Og hvornår vil du starte denne proces?

I dag ?
I morgen?
Næste mandag ?
Efter jul ?

Ovennævnte beskrivelse behøver ikke stå alene.
Jeg afholder temadage, og kommer gerne ud til virksomheder.
Her kan temadagen Stress afholdes, ligesom specifikke temaer som:
“Omsorg – positiv tænkning”

“Positiv stresshåndtering”
og

“Tt nyde hverdagens udfordringer”
kan være temaer.

Desuden tilbyder jeg individuel stresscoaching. I form af forløb på mindst 3 sessions.
Så har disse ord talt til dig, så gør dig klart, hvad du nu kan gøre, for at sikre dig, at stress ikke bliver en uønsket gæst i dit liv.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen,

Af Christel Sonne Rasmussen - 27 dec, 2006

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: