SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Stress på arbejdspladsen – arbejdsbetinget stress.

En mand i slutningen af 30erne kom til mig på grund af arbejdsbetinget stress.
Han ønskede stresscoaching.

Hans situation var, at han havde været gået ned med stress, var blevet sygemeldt, og efter at være vendt tilbage på arbejdspladsen, vendte hans stress tilbage, som han udtrykte det, og han blev fritstillet. Han forstod ikke, hvorfor han var blevet så stresset, for han kunne godt klare opgaverne, og var faktisk overkompetent i mange sammenhænge. Han kunne godt lide kunderne og fik udelukkende ros for sit arbejde fra disse. Men hans stress voksede ham over hovedet, med søvnløshed, anspændthed, smerter, irritabilitet, frygt for at gå på arbejde, og hele tiden denne indre dialog “hvorfor er jeg så uligevægtig; jeg har det da okay på det arbejde”…. Han havde brug for at begribe, hvad der udløste og opretholdt hans stress, så han i sit næste job kunne undgå dette. Som stresscoach stillede jeg bl.a. dette spørgsmål:

Kan du fortælle om de 2-3 bedste arbejdssituationer, du nogensinde har haft?
Det tog ham ikke lang tid at finde 3 virkeligt gode eksempler. Jeg bad ham beskrive disse arbejdssituationer, og det blev meget tydeligt, at det der var fælles for disse, var:

  • der var en god tone og et godt samarbejde
  • medarbejdergruppen,han befandt sig i, var på højst 6 personer
  • det var klart, hvad den enkelte havde af arbejdsopgaver
  • der blev vist interesse for hver persons arbejde
  • der var både rutineopgaver og opgaver, hvor hver især havde frie hænder til at løse opgaven

Vi sammenfattede disse beskrivelser til tre værdier:

  • en betydningsfuld del af en sammenhæng
  • overensstemmelse imellem forventninger og kompetencer
  • variation i arbejdet, rutine og muligheder

Da jeg med disse værdier beskrevet, bad ham om at kigge på sin seneste arbejdsplads, hvor han var gået ned med stress, begreb han alt.

Som han sagde:

“Det, der jo virkeligt manglede, var, at vi samarbejdede. Jeg sad bare alene på mit kontor og havde ansvar for en afdeling. De andre arbejdede sammen to og to, og der var kun kommunikation, hvis jeg kom og spurgte om noget. Selvom det fra ledelsens side var et krav, at vi arbejdede sammen, kunne jeg godt være der en hel dag, uden at blive kontaktet af de andre”.

Og han forstod, at han var “skruet sammen” (hans eget udtryk), således at han havde brug for en mindre gruppe, hvor man passede hvert sit og samtidig samarbejdede. Når dette ikke var tilstede, voksede hans frygt og bekymringer, hans trivsel faldt, og netop den allervigtigste værdi: at være en betydningsfuld del af en sammenhæng, kom slet ikke i spil. Måden, jeg som stresscoach bl.a. afklarer hvilke faktorer, der er drænende og hvilke, der er givende for en, er via det system, der er udviklet i NLP-fora og kaldes “metaprogrammer”. Som jeg har skrevet flere steder på mit website, er det væsentligt både at kunne begribe og håndtere sin stress. Og blot det at forstå, at den allervigtigste værdi slet ikke var i spil, gjorde, at denne mand fremover nu fokuserer på stillinger, der indeholder de værdier, der gør, at arbejdsglæden og en langt større tilfredshed er til stede. En af mandens afsluttende kommentarer var “:selv om jeg ikke ønsker for nogen at blive så stresset, som jeg var, har jeg alligevel lært meget om mig selv ved at have været nede med stress. Og jeg har ændret nogle punkter i min livsstil for at sikre, at jeg ikke ender det samme sted igen”.

Ja, stress på arbejdspladsen kan udløses af mangt og meget.
Den enkelte må begribe, hvad der har udløst stressen, lære at registrere den og tage den alvorligt, og bede om hjælp og nye værktøjer, så man kan håndtere den. For vi kan alle blive stressede. Vi kan også alle sammen få influenza. Og halsbetændelse. Det betyder, at vi ikke behøver gå at frygte det hele tiden, men at vi må være bevidste og opmærksomme. Sådan er det bare.

– Christel

 

Af Christel Sonne Rasmussen - 15 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: