SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Stresscoach – stresscoaching begynder at komme frem som begreber.

Hvor det før har været almindelig coaching, karrierecoaching, lifecoaching, der har været omtalt, findes der nu også stresscoaching. Og det er et felt, der er vigtigt at hæfte sig ved.

Stresscoaching adskiller sig på væsentlige punkter fra almindelig coaching, og du bør, hvis du ønsker coaching i forhold til stress, absolut overveje at opsøge en stresscoach i stedet for en anden coaching form.

Lad mig forklare hvorfor jeg sætter dette op som et stærkt postulat.
I almindelig coaching fokuseres der på, at fokuspersonen selv sætter mål, selv tager ansvar, og guides, coaches og motiveres til skridt for skridt at indfri disse mål. Det gør, at almindelig coaching orienterer sig imod fremtiden, og at der ikke bruges så megen tid eller sættes så megen opmærksomhed på den nuværende tilstand.

Som stresscoach arbejder man anderledes i stresscoaching.
For et stresset menneske har brug for, at stresscoachen hjælper i forhold til den aktuelle situation.
Og det betyder, at stresscoaching i langt højere grad handler om at minimere de belastninger, der fylder i den aktuelle situation. det betyder, at stresscoaching orienterer sig imod at tilføre den omsorg og interesse, som et stresset menneske hungrer efter. Det betyder, at stresscoaching arbejder med to begreber, som er meningsdannende for et stresset menneske. nemlig:

at BEGRIBE og at HÅNDTERE.
Umiddelbart tænker du som læser måske, at det da ikke er så stor en forskel. Men det er det.
For det betyder, at stresscoachen er sig sit ansvar bevidst og i langt højere grad end den almindelige coach, forstår, at det er væsentligt at styre og sætte en ramme op, så det ikke også er fokuspersonens arbejde.
Det er væsentligt at gøre sig denne forskel helt klart. For når en almindelig coach forholder sig til et stresset menneske med de gode og virkningsfulde coachingteknikker som at stille spørgsmål, at guide fremad, at sætte mål og tidsrammer op, ja så kan det for et stresset menneske blot føles som endnu flere opgaver i stakkene af de opgaver, der er der i forvejen.
Altså er stresscoaching i sit udgangspunkt temmelig anderledes end almindelig coaching.
Og det betyder, at du, hvis du er stresset, og ønsker coaching, skal finde en stresscoach. En coach, der er klædt på til opgaven, både at give omsorg, både at guide og styre, og en person, der er klædt på til at informere om stress og hvordan fokuspersonen selv kan få kontakt med sit overblik og sin evne til at have kontrol over sit liv igen.
Der er nemlig disse områder, der handler om KONTROL og OVERBLIK, og området, der handler om, at stress er fravær af nærvær.

Og en stresscoach kender til de forskellige tegn på stress, fysisk, psykisk og socialt.
En stresscoach kender til fænomenet “fartblindhed”, hvor tingene bare kører forbi og man bemærker, at man slet ikke er til stede.
Stresscoachen kender til metoder til atter at få føling med sin aktuelle livssituation og bliver dermed ikke målrettet på fremtidsperspektiver i samme grad som en almindeligt kompetent coach, men har overblikket over situationen, og kan guide fokuspersonen til netop den større klarhed og selvkontrol, som jo netop er den største mangelvare, når man er stresset..

Det betyder, at det er den aktuelle situation forståelsen og håndteringen, der er i højsædet i stresscoaching.

Mange gange vil der også sættes mere tid af til stresscoaching, end til almindelig coaching, da et stresset menneske har så meget på hjerte og så meget på sinde, at der må være plads og tid til at imødekomme og håndtere det.
En stresscoach har også et testmateriale, der er gunstigt og visende, netop i forhold til stress, så man kan tage temperaturen på sin stress og lettere forstå, hvor man befinder sig i den aktuelle situation..

Jeg er selv uddannet stresscoach, som en overbygning på min coachuddannelse.

Jeg er uddannet stresscoach hos Axept, ledet af Birgitte Jepsen. Og må sige, at stresscoach-værktøjerne er så meget mere virkningsfulde og givende for et stresset menneske end netop den gode og almindelige coaching.
Stresscoachen er naturligvis på samme måde som en almindelig coach, interesseret og nysgerrig i forhold til fokuspersonens tanker og tilstande, og har den samme respekt for fokuspersonens livsopfattelse. Netop det fokus på den aktuelle situation, på at begribe og forstå og at hjælpe med at håndtere situationen gør dog den store forskel, som vil være en balsam for et stresset menneske.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 4 feb, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: