SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Personlig gennemslagskraft

Gennemslagskraft i dagligdagens mange situationer.
Gennemslagskrat er ikke noget man enten har eller ikke har.
Udnyt dine muligheder – udnyt dagligdagens situationer.
Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.

Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Alle vil gerne have mere af det.

  • Gennemslagskraft er ikke noget man enten har eller ikke har.
  • At kunne udstråle og signalere gennemslagskraft handler om at vide, hvordan man genererer og opretholder gennemslagskraft.
  • Det kan gøres på flere måder, og i denne forbindelse er coaching særdeles egnet.

For det første definerer hvert enkelt menneske, hvad gennemslagskraft er for dem.
For en kvinde med børn i teenager alderen er gennemslagskraft måske at kunne sige det, der er vigtigt, og at blive hørt og opfattet.
For en direktør i en mellemstor virksomhed er gennemslagskraft at kunne føle sig sikker i større forsamlinger, med de budskaber, vedkommende har på hjerte.
For andre er gennemslagskraft en fri associationsrække, der handler om at have pondus, personlig sikkerhed, udstråling og styrke. .
Og for bokseren er det en hel anden associationsrække, der sættes i gang.
Tror jeg.

Og hermed er vi jo, som skrevet mange steder på denne hjemmeside, inde ved kernen i al coaching.
Nemlig at den enkelte fokusperson afklarer, hvad gennemslagskraft handler om, i hvilke situationer det er ønskeligt, og hvad det er, der gør, at man endnu ikke er i besiddelse af den gennemslagskraft, eller rettere:

Er bevidst om de strategier, der skaber og opretholder gennemslagskraft.For det andet.
Uanset om du føler dig genert, har en dårlig oplevelse, hvor du manglede gennemslagskraft, er inspireret og imponeret af andre, der har gennemslagskraft, men synes, at du slet ikke kommer ud over hverken scenekanten eller din egen grænse, ja så overvej, om det ikke er nu, at du vil øge din gennemslagskraft.
Fordi det at øge sin gennemslagskraft på et område, eksempelvis jobbet, vil betyde, at gennemslagskraften vil øges også personligt og privat. Og det er da værd at gøre noget ved.

Især, hvis:
Du føler dig ængstelig, når der er noget, du gerne vil sige.
Føler dig nervøs, når du vil holde en tale eller skal fremlægge et projekt.
Føler, at du bliver svag og usikker, når andres blikke rettes på dig.
Oplever, at kræfterne siver ud af dig, selvom du egentligt havde forberedt dig på, hvad du ville sige.
Får tilbagemelding om, hvorfor du ikke stoler mere på dig selv.
Bemærker, at hverken ægtefællen/børnene og andre tager dig alvorligt
m.m..

Personlig coaching og gennemslagskraft.

Jeg kender mange mennesker, som udstråler sikkerhed og har gennemslagskraft. Og tænker i skrivende stund på en kvinde, som sagde om en bekendt: “han er bare sådan en, man har naturlig respekt for”.

Og det er en interessant udtalelse.
Det er spændende og givende at gå på opdagelse og drøfte, hvad det er, man mener, at mennesker med naturlig gennemslagskraft og sikkerhed indeholder og gør, som man ikke selv gør endnu.
For det er ikke et magisk fænomen, eller et fænomen, der er udenfor rækkevidde. Mange gange handler det om i personlig coaching at afklare, hvilke motiver man har for at øge sin gennemslagskraft, så man kommer i kontakt, med det, der virkeligt giver mening og derefter fører til handling.

For har man i en kortere eller længere periode været ude af kontakt med sin evne til at føle sig sikker, evne til at stole på eget potentiale, evne til at forvente, at andre godt vil høre på det, man har på hjerte mv., ja så er det jo træning, der skal i gang.
Og når man har haft kontakt med en tilstand og ikke har kontakten med denne længere, sker der ofte, det, at vi begynder at sammenligne os med andre, der eksempelvis har gennemslagskraft, og denne sammenligning er således, at man får sat sig selv nederst.

Eksempelvis kan et menneske sige:

Jeg bliver aldrig lige så stærk eller sikker, med sådan en respekt eller udstråling som ham/hende. For jeg duer jo ikke til noget, og det, at jeg nu ikke længere kan finde min selvtillid gør, at det hele synes så håbløst.
I en sådan sammenhæng vil en personlig coaching handle om at få stoppet og fjernet den negative tankegang. Så man kan lade sig inspirere af, at der er andre, der har trådt nogle skridt, som man også gerne selv vil træde, og grundlæggende tager en støttende vinkel, der hedder: jeg lader mig inspirere af andre, og så sammenligner jeg mig med mig selv, i stedet for at sammenligne mig med andre i negativt favør til mig selv.
En sådan vinkel åbner nemlig muligheder for handling igen.

Og netop derfor bliver motivationen så vigtig, fordi man skal kunne se ideen i at tage den træning, det er igen at opøve sikkerheden, fastheden, kendskabet til egne holdninger og en indre forventning til eget potentiale, så man ikke får lavet en mental forventning om, at de andre nok ikke gider at høre på én længere.
I den personlige coaching med fokus på gennemslagskraft vil det også være interessant at afklare, hvad det er, der gjorde, at man mistede den. I mange tilfælde vil det være situationer, hvor der har været en stressbelastning. Det kan være en lille situation, hvor man har oplevet, at de krav, der blev stillet, ikke tilsvarede de ressourcer, man havde. Det kan være en situation, hvor man konkluderede, at man ikke havde det overblik og den indflydelse/kontrol, man har haft før, og at man lige i den situation var ekstra sårbar over for kritik og andres blikke/respons.

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig i din egen vækst. Alle har vi prøvet at blive skuffede, enten over andres respons eller over vores egen indsats. Men netop det at have haft en skuffelse, kan den personlige coaching være med til at vende. Netop fordi du har været skuffet, har du brug for at rejse dig og overvinde den usikkerhed, der fik plads, så du igen kan vise dig selv og andre, at du er her, har noget på hjerte, vil noget, tør noget og stoler på, at det potentiale, du indeholder, skal i spil.

I den personlige coaching viser det sig, at evnen til at generere gå-på-mod, rent mentalt, er med til at åbne døre, man førhen syntes var lukkede. Eller førhen selv havde lukket.
I den personlige coaching giver det mening igen at indramme, hvilke skridt, der skal gåes, for at man igen mentalt, følelsesmæssigt og fysisk oplever, man fylder sin cirkel ud, og at man har oplevelsen af at man selv er playmaker på egen banehalvdel.

Personlig styrke og gennemslagskraft.

  • Lær hvordan du trænger igennem med en åben, sikker og konstruktiv kommunikation
  • Lær at sigte efter det, du ikke vil leve uden.
  • Lær at motivere dig netop fordi livet er både for kort og for langt til at leve det uden gennemslagskraft.
  • Lær at stole på dit eget personlige potentiale og at vide, at det at turde er at miste fodfæstet for en stund, men det ikke at turde overhovedet, er at miste sig selv.
  • Lær at forvente det bedste af andre mennesker og at være neutral over for dem, der sætter tommelfingeren nedad.
  • Lær at det at have gennemslagskraft er at være sikker, stærk, modtagelig og i dialog, udad og indad.
  • Lær at det er dig, der har hovedrollen i dit liv, og at du er med til at skrive dit livs manuskript.

Du er hermed inviteret til at kontakte mig, enten via telefon eller e-mail.

Af Christel Sonne Rasmussen - 17 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Præstationsangst

Præstationsangst er et fænomen, der kan dræne megen energi.
I arbejdet med coaching af ledere og medarbejdere falder talen på præstationsangst og usikkerhed ved at præstere, lige så hyppigt som talen falder på arbejdsglæde og motivation. Og ligeledes falder talen på præsentationsangst, som er usikkerhed i sammenhænge, hvor man vil skal præsentere noget nyt, også tit.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: