SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Arbejdsglæde.

Der er mange, der kontakter mig, fordi de mangler arbejdsglæde.
Kloge og effektive mennesker, der på sin vis har det ligesom de mennesker, der mangler gnisten i deres parforhold. Og mennesker, der mange gange er klar over, at arbejdsglæde ikke bare er noget, man knipser frem. Men som ønsker at forstå, hvad det er, der gør, at arbejdsglæden er smuttet, og hvilke muligheder, der er for at genskabe glæden ved sit arbejde.

For vi ved det alle sammen.

Du ved det, jeg ved det, alle ved det:

Glæde har en afgørende betydning, uanset om det er erhvervsmæssige eller personlige relationer. Arbejdsglæde løfter os. Arbejdsglæde beriger os. Arbejdsglæde gør, at vi står gladere op, og går gladere hjem. Til gavn for både vores fysiske og psykiske helbred, vores relationer og vores evne til at drømme, og ville mere.

De folk, der kommer for at få coaching, hvis mål er at genskabe, opretholde eller øge arbejdsglæde, har, når de beskriver deres nuværende tilstande, nogle af følgende udsagn:

 • Jeg er træt af mit arbejde
 • Jeg trives ikke på mit arbejde
 • Jeg kigger alt for tit på klokken i håbet om, at dagen snart er slut
 • Jeg har bare lyst til at vende mig om og sove videre, når vækkeuret ringer
 • Jeg er led og ked af stemningen på jobbet og synes, at jeg får en større og større irritation over kolleger, lederen og kunderne
 • Jeg har svært ved at skjule, at det hele rager mig en pind, men jeg er tvunget til at blive der, for det er ganske enkelt for uoverskueligt at gå sin vej
 • Arbejdet giver mig slet ikke den mening, som jeg følte engang. Og jeg kan ganske enkelt ikke se, hvad det egentligt er, der er forandret i omgivelserne. Så måske er det bare mig, der er i en livskrise
 • Hvordan ved man overhovedet, om man har det rigtige arbejde, for jeg føler mig halvt bevidstløs og nærmest lidt robotagtig, når jeg er på arbejde.
 • Osv

Ja, jeg kan blive ved, for udtalelserne er mange.
Og du, som læser dette, kan jo sagtens læse, at den forjættede og højt besungne arbejdsglæde er gledet i baggrunden, og at flere af de ovenstående udtalelser vidner om en tilstand som lønslave i ordets bogstaveligste betydning, og følelsen af at befinde sig i et dilemma.

Kan arbejdsglæde defineres?

Jeg mener, at hvert enkelt menneske, som har kendt til arbejdsglæde, selv kan definere, hvordan netop deres respektive arbejdsglæde opleves, når den er der.

Nogle bemærker arbejdsglæde primært som en fysisk tilstand af overskud, energi og lyst til at tage de opgaver og udfordringer op, som er på dagsordenen.
Andre opfatter primært arbejdsglæde som en mental tilstand, hvor den indre dialog/den indre selv-snak) er præget af opmuntrende og begejstrede vendinger, og atter andre opfatter og oplever deres tilstand af arbejdsglæde på baggrund af en indre analyse, hvor de ud fra deres vurdering af fordele og ulemper, absolut er kommet frem til, at de befinder sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Det er mange gange med arbejdsglæde som med forelskelse. Man bemærker den mest, når den ikke er der.
Og i hvert tilfælde kan man sige, at når man ikke længere har oplevelsen af, at “arbejdet er lønnen i sig selv”, ja så er det i sig selv en form for “wake up call”, for så er der noget, der trænger til kærligt at komme under lup.

Jeg gerne frem føre min definition på arbejdsglæde.
Arbejdsglæde opstår og opretholdes, når de værdier, man har for et arbejde, indfries.
Når mængden af belastninger er mindre end mængden af givende og berigende oplevelser, opstår og opretholdes arbejdsglæde.
Når man føler sig kompetent, værdsat og retfærdigt behandlet, og oplever, at man bliver hørt, respekteret og belønnet for sin arbejdsindsats, opstår og opretholdes arbejdsglæde.
Intet mere, intet mindre.

Myter om arbejdsglæde

 • Der er ingen jobs, der er fuldkommen perfekte.
 • Der er ingen jobs, hvor der kun er glæde og entusiasme og sjove og givende opgaver.
 • Der er ingen jobs, hvor man altid er ovenpå og altid behandles respektfuldt og værdsættes i den grad, man har brug for.
 • Bild dig endelig ikke det ind. .

At jeg så konsekvent kommer med ovenstående udtalelse skyldes, at jeg har mødt mange mennesker, der har sagt “dengang vi havde den gamle leder, var det altid fantastisk. Dengang der ikke var det fnidder i kollegagruppen, var jeg glad hver eneste dag, når jeg var på job. Dengang jeg var nyuddannet, var alting spændende og udfordrende”.
Nej, sådan er det ikke. Og sådan bliver det heller ikke.

Min erfaring siger mig, at vi som mennesker har en tendens til at generalisere og floromvinde en del af fortiden. På samme måde som ældre mennesker siger, at der altid var sne i juletiden, da de var børn. Det viser statistikkerne, at der faktisk ikke var. Men man kan lynhurtigt generalisere og gøre “de gode gamle dage” endnu mere forjættede, end de var.
For selv i et job, hvor arbejdsglæden er stor, er der da stunder, hvor det er rutinearbejdet, der fylder.
Selvom man overvejende er fuldkommen tilfreds med sit arbejde, ja så er der da besværlige kunder/medarbejdere/klienter mv. selv om man er energifyldt, både når man går på arbejde og energifyldt, når man går hjem fra arbejde, så kan der da sagtens være stunder indimellem, hvor man kunne tænke sig lidt ekstra ferie og kunne tænke sig at være fri for flere opgaver den dag.
Så tænk ikke om arbejdsglæde, at hvis den ikke er 100 procent, så kan det være det samme. For i alle af livets forhold er virkeligheden med som medspiller, og jeg tænker, at det at bestræbe sig på en model eller standard, der hedder 80 procent tilfreds, og 20 procent knap så tilfreds, ja så er mange da på den rette hylde.

Hvad består arbejdsglæde af.

Ligesom jeg har skrevet andetsteds på dette website, mener jeg, at arbejdsglæde samlet set består af forskellige komponenter.

 • Læs engang.
 • Tillid
 • Tryghed
 • Retfærdighed
 • Et overkommeligt og håndterbart stressniveau
 • Motivation
 • Belønning
 • Samt opfyldelsen/indfrielsen af de tre mest væsentlige værdier indenfor livsområder “arbejde”.
 • Med tillid mener jeg, at man selv har tillid til egne kompetencer og tillid til, at man kan håndtere de opgaver, der stilles. Og at man har begrundet tillid til, at der er support, hvis man har brug for det.
 • Med tryghed mener jeg, at der er et socialt trygt miljø på arbejdspladsen. At man kan ytre sig uden at føle, at man bliver bagtalt. Og at der er forudsigelighed med hensyn til arbejdstid, løn mv..
 • Med retfærdighed mener jeg, at man overvejende har oplevelsen af, at feedback er retfærdig. At det, man tilbydes, og det, der forventes af én, er rimeligt og i overensstemmelse med kompetencer, tid og omstændighederne.
 • Føler man sig uretfærdigt behandlet, og ser man, at kolleger tilgodeses mv., uden at påpege det, kan tilstanden af uretfærdighed vokse, og blive endog særdeles skadelig for især motivationen og arbejdsglæden.
 • Med et overkommeligt og håndterbart stressniveaumener jeg, at der godt må være travlhed på en arbejdsplads. Der må da også være det, der kaldes positiv stress, som jo netop handler om, at man selv eller i sit team sætter sig op til en ekstraordinær opgave. Når det så er sagt, er det væsentligt med hensyn til arbejdsglæde, at stressniveauet ikke bliver dramatisk, så man oplever, at man hænger i en klokkestreng konstant og at man overbebyrdes med krævende og derfor mere og mere uoverstigelige opgaver.
 • Bl.a. kan flekstid, hjemmearbejdsplads og forståelse for evt. syge børn være med til at gøre et stressniveau håndterbart.
 • Motivation. Et af de mest omtalte begreber på danske arbejdspladser. Og i hvert fald det begreb, jeg hyppigst arbejder med inden for coaching. Læs mere om motivation andetsteds på siden, og bemærk, at motivation er til stede, når man med sig selv er klar over, hvilke motiver, der giver mening for én, om man kan se meningen med det, man foretager sig, og at man har situationer, der viser en, at det nytter at udføre det stykke arbejde, man har.
 • Belønning er et væsentligt aspekt for arbejdsglæden.
  Der er to former for belønning. Dels den interne af slagsen. Hvor man med ros og egne opmuntrende kommentarer får rost sig selv for det, man gør. Og så er der den eksterne belønning, der fra arbejdsplads til arbejdsplads kan antage mange former. Belønning kan være, at der afholdes julefrokost, sommerfest, velvære dage, kurser, gaver, verbal ros, lønforhøjelse, hjemmearbejdsplads mv.

Og så det, som jeg i min coaching, udover motivation, også bruger meget tid på.

Arbejdsglæden er i spil, når de tre vigtigste værdier indenfor livsområdet “arbejde” opfyldes.
Og lad mig her give dig nogle eksempler på, hvad værdier indenfor “livsområdet arbejde” dækker over.
Værdierne ved arbejdsglæde kan være:

 • Originalitet
 • Selvstændighed
 • Frihed
 • Høj løn
 • Gode kolleger
 • Respekt
 • Sjov
 • Ansvarlighed
 • Ærlighed
 • Dialog
 • Forståelse
 • Venlighed
 • Overkommelig afstand til/fra arbejde
 • Variation
 • Forudsigelighed
 • Team spirit
 • At gøre en forskel
 • Hjælpsomhed
 • osv

Det viser sig, at hvis man gør sig klart, hvad det er, der er vigtigt med hensyn til et arbejde, og prioriterer disse værdier, så man bliver klar over, hvilke 3, som er de vigtigste. Og at man samtidig gør sig klart, hvordan man selv kan have indflydelse på de tre vigtigste værdier, ja så er grundlaget for arbejdsglæde både bæredygtigt og livgivende – og til stede !

Jeg foretager enten individuelle Coachings eller teambuildingopgaver dagligt, kan jeg fortælle, at de tre vigtigste arbejdsværdier for mig, er:

 • Originalitet
 • Ansvarlighed
 • Frihed

I de meget få sammenhænge, hvor jeg bemærker, at min egen arbejdsglæde er dalende, kan jeg altid kigge på en eller flere af disse tre værdier, og bemærke, om jeg har givet køb på nogle af dem. og kan så forholde mig til, hvordan jeg kan ændre dette.

 • Med originalitet mener jeg, at det altid skal være helt unikt, det jeg leverer. At jeg står ved mig selv og med min positive nysgerrighed, mit vid og min optimisme altid har muligheden for at gøre hver eneste coaching samtale unik og original.
 • Med ansvarlighed mener jeg, at det er af stor værdi for mig at tage ansvar for det, der er min rolle. Nemlig at guide – og give det enkelte menneske/det enkelte team ansvaret for deres egen proces. Og at jeg tager ansvar for, hvor mange eller hvor få timer, jeg vil arbejde uge for uge.
 • Med frihed mener jeg, at jeg har egen indflydelse på arbejdstid og valg af opgaver. At jeg siger fra over for det, der ikke er muligt eller interessant, og bruger min energi fokuseret på det, der både giver mening og er i overensstemmelse med min definition af frihed. .

Vi tænker meget forskelligt om vores arbejde som mennesker. Og hvis du sidder og tænker: Tja, hvad er det egentligt, der er vigtigt for mig, så bemærk, at det der er vigtigt i dit liv nu, kan have ændret sig fra for 5 år siden.
Livsomstændigheder som det at have små børn, afstanden til jobbet, stress, krævende opgaver mv. kan alt sammen have indvirkning på hvilke værdier, vi vil fastsætte for vores arbejde.
Og husk så. De værdier, man sætter som de mest vigtige, skal man selv have indflydelse på. Har man ikke det, øges risikoen for, at arbejdsglæden bliver mindre og mindre.

Du er meget velkommen til at maile til mig, hvis du har spørgsmål vedr. arbejdsglæde. Og er naturligvis også velkommen til at bestille undervisning, coaching, kurser mv..

Hilsen
Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 23 jan, 2007

Læs mere i samme kategori:

Styrket selvværd og mere personlig udstråling.

Jeg har arbejdet med adskillige unge erhvervskvinder

Fælles for dem har været, at de har ønsket sig et styrket selvværd og en mere kraftfuld personlig udstråling. Nogle af dem har sagt jeg kan godt sælge, men når salget så er slut, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, jeg blive ligesom til ingenting.

Drillet og mobbet i skolen

Jeg arbejder tit med børn, der af den ene eller anden grund ikke er glade for at gå i skole fordi de bliver drillet og mobbet.Generelt vil jeg sige, at børnenes problemer befinder sig enten på et fagligt plan, et socialt plan eller et personligt plan.

Julenat i Bethlehem – Elsk muren ned

Jeg anede ikke, før jeg hørte nedenstående Youtube klip, at der eksisterer en mur rundt om Betlehem.

Og jeg blev inderligt glad, da jeg hørte Lars Lilholt synge om Betlehem og kærlighed. Og at sangens tekst nu hænger i både en dansk og engelsk udgave på muren omkring Betlehem, giver håb.

Jeg kommer tit i en særlig blid, henført og melankolsk stemning, når jeg hører Lars Lilholts melodier og tekster. En stemning, hvor grundklange i sindet, hvor længsel efter fred, længsel efter kærlighed, glæde og hjælpsomhed synger. En sang, som jeg tror, at de fleste af os har i vore hjerter, men hvor indre mure er blevet bygget op, som forsvar mod angreb og fornedrelser – og som ly for afvisninger og svigt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: