SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Især i forsommeren kontaktes jeg af mange, der beskriver, at de lider af eksamensangst

Da jeg har arbejdet med bl.a. eksamensangst, både igennem terapi og coaching i de seneste 14 år, har jeg gjort mig mange erfaringer og refleksioner om netop dette emne.
Hvad beskrives som oftest?
Det, som mine klienter eller fokuspersoner beskriver, når en eksamensangst har fat, er:

 • Manglende evne til at fokusere og koncentrere sig, både under læsning til eksamen og under selve eksaminationen.
 • Manglende evne til at tro på sig selv og egne evner.
 • Manglende evne til at håndtere de fysiske tegn på frygt, panik og rædsel.
 • Manglende evne til at skabe overblik og klarhed.
 • Manglende evne til at danne følelsen og tilstanden af sammenhæng, som bl.a. udmønter sig i usammenhængende tale, rystende stemme, grådlabilitet, svimmelhedsfølelser, generelt ubehag eller utilpashed før og under eksamen.
 • Søvnforstyrrelser og indre uro.
 • Trang til at undgå eksamen, tanker som “hvordan kan jeg undgå det” mv…
 • Følelser som afmagt, modløshed, ængstelse, tvivl
 • Forestillinger om, at censor og lærer er nedvurderende dommere, der vil slagte en.
 • Katastrofetanker som “hvad nu hvis jeg dumper”, “det går aldrig godt”, “jeg kan slet ikke forsvare min årskarakter”, “jeg skal være glad bare jeg får laveste karakter”, “jeg besvimer sikkert og klarer den aldrig”, “måske jeg bare skal finde et job, uden at gøre min uddannelse færdig og så sørge for, at jeg aldrig mere skal til eksamen”.
  Osv. osv. osv…

Måske kan du genkende nogle af ovenstående beskrivelser. Og måske har du endda flere tilføjelser til listen. For mig at se, er det klart, at det gamle instinkt/den urgamle reaktion hos mennesker under pres, som er vores “fight-, flight,- or freeze”-reaktion er i allerhøjeste gear. På den måde at forstå, at det er “flugt” eller “at lægge sig død”-mekanismen, der er mest mærkbar for de kære mennesker, der ængstes for eksamen.
Og at jeg, når jeg coacher med hensyn til at kæmpe, med hensyn til at overvinde eksamensangsten, og giver både mentale, fysiologiske og emotionelle redskaber, ja så ændrer situationen sig radikalt i fremmende og bedrende retning.
Og det er slet ikke så svært.

Hvad har jeg lagt mærke til?

Jeg har lagt mærke til, at:

 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, har generelt høje karakterer og et fagligt højt årskarakter-gennemsnit.
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, er studerende, der indenfor det seneste år er dumpet eller har haft en usædvanligt dårlig eksamensoplevelse.
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, frygter deres egne høje forventninger og omgivelsernes høje forventninger (fra forældre, lærere eller medstuderende).
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, har en overdreven frygt for, hvad andre tænker om dem, og frygter, at især lærer og censor nedvurderer dem og udelukkende går efter eventuelle svagheder
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, har stort besvær med at håndtere, at der kommer spørgsmål. Stort set i hver eneste session tales der om, hvad man kan stille op, når lærer og censor stiller uforudsigelige spørgsmål.
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, har sværere ved de mundtlige eksamener end de skriftlige.
 • Langt de fleste, der kommer med eksamensangst som tema, er godt fag
 • Langt de fleste der kommer med eksamensangst som tema, er piger i 18-35 års alderen.

Der er så uendeligt meget at gøre med hensyn til håndtering af eksamensangst.

Det er et utalt af virksomme teknikker, der kan læres ganske enkelt og som giver den ønskede effekt af overblik, sammenhæng, indre sikkerhed og afslappethed, tro på egne evner samt adgang til gennemslagskraft, entusiasme og energi.
Der er så mange enkle teknikker til både at få søvn og psyke på plads, på en god og fleksibel måde, så det endda er muligt at glæde sig til eksamen i stedet for at frygte den.

Gør dig klart.
Hvis du er bange eller nervøs for eksamen, så skal du vide, at jeg gerne vil arbejde med dig, men kun, hvis du er fagligt forberedt. Terapi og coaching virker ikke, hvis du ikke har fulgt med i løbet af studieåret. Har du det, så er der masser af veje, og masser af muligheder. For jeg er af den absolutte grundholdning, at eksamen er eksamen, og at enhver frygt kan overvindes og håndteres, og at absolut ingen må undlade at gå efter deres drømmejob eller drømmeuddannelse på grund af eksamensangst. Gør noget ved det nu, inden flugt eller “jeg lægger mig bare død”-mekanismen tager fat.

Ind i kampen.
Nu!

– Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 4 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: