SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Eksamen og eksamensangst.

Året igennem har jeg klienter der eksamen, og derfor lider af eksamensangst.
Klienter, der lang tid før eksamen er nervøse, bekymrede, bange og mister såvel fokus som koncentration, fordi frygten om eksamen fylder meget.

Det er forskelligt, hvad frygten handler om. De fleste har en eller flere personlige negative erfaringer fra tidligere eksamener, og frygter at en fiasko, hvor klappen går ned, man græder ukontrollabelt, man ryster over hele kroppen og har adskillige parallelle tankespor, der spænder ben for hinanden, gentager sig.

Andre er så dygtige elever, at de har en nærmest perfektionistisk forventning til sig selv og/eller frygter, at lærere/forældre eller andre forventer, at man klarer det lige så godt til eksamen som i dagligdagen.

Atter andre igen frygter den opmærksomhed, der er fra lærer og censor i en eksamenssituation. Det at være i centrum, hvor andres blikke hviler på en, og hvor man jo ikke har kontrol over, hvilke spørgsmål, der stilles, kan også matte og bekymre mange på forhånd.

Og så er der naturligvis også den målgruppe, der ikke har fulgt så godt med, og er klar over, at eksamen bliver tidspunktet, hvor det afsløres, hvad man egentligt kan og i særdeleshed måske, hvad man ikke kan.

De fleste, der kommer til mig, er bange for de mundtlige eksamener.

Og det behøver heller ikke være en eksamen på et universitet eller et gymnasium/handelsskole, men kan ligeså godt være en svendeprøve. I det forgange forår har jeg haft flere grafikere og frisører i behandling end nogensinde før.

Og så var det, at jeg kom til at tale med en højtstående person inden for forsvaret. Der smilende sagde til mig: ”I vores system siger vi, at eksamen er den flittige elevs fest”. Det var så tankevækkende et billede, dette med at der er en flittig elev der fester over netop at gå til eksamen, at jeg har valgt at kommentere det.

For dette udsagn fortæller noget om, hvordan opfattelsen på eksamen, er:

Det fortæller, at hvis du bare er flittig, har du intet at frygte.
Så kan du nærmest feste.

Jeg kan sagtens forstå den anlagte vinkel, men tænker, at det er mere nuanceret end som så.

For eksamen er jo netop ikke kun fantastisk for de flittige elever. Kanske behøver flere af disse ikke at være så urolige, rent faglige. Men det betyder, som beskrevet i det ovenstående, ikke at man ikke er så nervøs, at det ikke påvirker ens præstation. Jeg kan sagtens unde de flittige elever, der har det nemt med at gå til eksamen, at opfatte den som en fest. Men når man som jeg har behandlet hundreder af flittige elever, der har belastende angst-symptomer, er det lidt svært at smile og være enig i, at det altid er nemt for de flittige elever.

Der er masser at gøre, hvis du plages af eksamens- eller præstationsangst.

Jeg kan guide dig til at få styr på din indre uro, så du selv er i stand til at forholde dig i og skabe en rolig indre og fattet sindstilstand.

Jeg kan give dig teknikker til at formidle dit budskab, så du både i forberedelseslokalet og under selve eksaminationen har oplevelsen af over blik, så det er dig der ”står ved roret”, og du ikke behøver frygte de spørgsmål, der måtte komme.

Jeg kan guide dig til at tænke lysere og mere tillidsfulde tanker om forestående eksamener.

Jeg kan sammen med dig bearbejde de traumer, der ligger bagude, så du har oplevelsen af ikke at være tynget af tidligere fiaskoer.

Men jeg kan ikke læse dine lektier for dig. og jeg kan ikke åbne til en faglig viden, hvis du ikke har gjort noget for at tilegne dig den.

Du er meget velkommen til at skrive på info@sonnerasmussen.dk , hvis du har spørgsmål eller brug for en tid til en behandling.

Du kan også ringe eller skrive en sms på 20 66 88 03

Vi ses,
Christel Sonne Rasmussen,

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 feb, 2010

Læs mere i samme kategori:

Foredrag kursus – workshop i eksamensangst

Flere gymnasieelever har kontaktet mig på det seneste omkring eksamensangst.
De har beskrevet, at de har gået på eksamenskurser bl.a. via deres studievejledere, og eleverne har givet udtryk for stor frustration.

Foredrag om forberedelse til eksamen mundtligt og skriftligt

Foredrag om eksamensangst og håndtering af dette.
Det er i ungdommen, at det starter. Eksamen begynder at blive en del af skoleforløbet, og fra kun at have været en elev, der har skullet modtage og præstere i det kendte klassemiljø, er man med et udfordret og skal til eksamen, skriftligt som mundtligt.

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: