SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Psykoterapi har som mål at forøge livsudfoldelse og udvikling

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Den form for psykoterapi, jeg tilbyder, er NLP – terapi.
En terapiform, der med sine 3 bogstaver dækker over Neuro Lingvistisk Programmering, hvilket i sandhed er et besværligt navn.

Neuro Lingvistisk Programmering er en psykoterapeutisk form, der betyder, at terapeuten er uddannet indenfor at undersøge, forstå og arbejde med det indre sprog, -de indre billeder og repræsentationer, som vi bearbejder (programmerer) verden med.

Eller sagt på en anden måde.

Den psykoterapiform, en NLP – terapeut udfører, er en form, hvor terapeuten via samtale og brug af nænsomme, afprøvede og effektive teknikker hjælper dig med at bemærke dit indre sprog, dvs. de tanker og følelser, du har. Og i de tilfælde, hvor de indre repræsentationer skaber problemer, dvs. i de situationer, hvor du føler dig låst, er NLP – terapeutens fornemste opgave at hjælpe dig med at nuancere de indre repræsentationer og dermed dine handlemuligheder i dit eget liv.

Undersøg hvilke muligheder – behandlings former der findes

Der er lavet utallige undersøgelser på,
Hvad det er der virker med hensyn til psykoterapeutisk behandling. Skal man vende sig mod NLP, gestaltterapi, psykoanalytisk terapi, Kemplerterapi, Dispuk – uddannede terapeuter eller hvad? Det er forståeligt, at der kan være mange spørgsmål.

Et udgangspunkt er, at det alle undersøgelser viser,
at de psykoterapeuter, der formår at skabe en tryg og tillidsfuld kontakt under behandlingerne, opnår de bedste resultater. Dermed bliver det for dig, der ønsker psykoterapi, altså mere et spørgsmål om at finde en psykoterapeut, der er tillidsvækkende snarere end om hvilken gren.

Du kan have flere fingerpeg eller pejlemærker, som du går efter ved valg af psykoterapeut.
Du skal søge en psykoterapeut, der udstråler balance og ikke en psykoterapeut, der selv virker udbrændt eller usympatisk.

Det er i psykoterapi terapeutens opgave…
at være den, der tager ved hånden og guider, men det er ligeså meget terapeutens ansvar at hjælpe dig med at finde dine egne svar og løsninger.
Altså:
Møder du i psykoterapi en terapeut, der udelukkende rådgiver og ikke har respekt for din model af verden og dine løsningsforslag, bør du overveje, om det er her, du skal fortsætte din behandling.

Når du vælger at gå i psykoterapi, skal du holde dig for øje,
at det umiddelbart handler om din psykiske sundhed, dit psykiske velvære og alt i alt din nutid og fremtid, hvorfor du ved valget af terapeut, skal bruge både din sunde fornuft og din følelsesmæssige skelneevne.

Der er nøgleord, som kan være relevante med hensyn til psykoterapi. Nøgleord, som du i øvrigt også kan benytte dig af i mange andre af livets forhold.

Som jeg har nævnt, skal du tage tillid meget alvorligt.
Du bør helst ret hurtigt føle en grundlæggende tryghed ved personen, så du kan åbne for dit indre og sætte ord på det, der trykker dig. Vær klar over, at du i psykoterapien får stillet nogle spørgsmål, du ikke har kunnet eller villet forholde dig til tidligere. Dette er psykoterapeutens opgave og kan virke lidt provokerende for dig. Denne fase er nødvendig, men ligeså nødvendigt er det, at du føler, at du ikke bliver krænket. Det er godt at blive skubbet lidt til; for nogle er det endda godt at blive konfronteret med egen adfærd, men det skal foregå på en respektfuld måde. En psykoterapeut skal ligesom en god forsvarsadvokat være klar til at lade dig rulle din historie op, og psykoterapeutens opgave er så at hjælpe med at finde de kræfter, følelsesmæssigt som mentalt, som du ikke selv har formået at aktivere ved egen hjælp.

Udover tillid kan du pejle på ærlighed, troværdighed og balance.

Undgå psykoterapeuter, der gør sig magtfulde på din bekostning,

Psykoterapeuter, der flirter med dig, psykoterapeuter, der får dig til at føle dig dum/lille/forkert og psykoterapeuter, der garanterer dig helbredelse, men hvor resultaterne over tid udebliver.

Husk, at du i psykoterapi kan komme langt, hvis du selv vil. Det, du skal bruge ind i psykoterapien er, at du er klar til at åbne op for noget, som du måske har skjult eller er flov over. Du har den rolle i den psykoterapeutiske behandling at være ærlig og sætte ord på også det, du måske føler skyld og skam over, og at kunne sætte ord på noget, du har gjort, som du ved er forkert. Det er et samarbejde at gå i psykoterapi, og nærer du tillid til din psykoterapeut kommer du langt.

Hvordan finder du så en psykoterapeut, så du kan få lige den psykoterapeutiske behandling, der passer til dig?
Det er et godt spørgsmål, og der er flere svar. Dels kan du tale med mennesker, du kender. Det er naturligvis ikke givet, at den psykoterapeut, der passer til din veninde, din kæreste eller kusine passer til dig, men det er et godt sted at starte.

Derudover vil jeg pege på Internettet.

Her kan du slå alle psykoterapeutiske retninger op og selv læse dig frem til den psykoterapeutiske form, som du føler, vækker størst genklang hos dig. Internettet er et fantastisk søgeredskab for dig, der står over for at ville lave forandringer i dit liv.

Jo mere specifikt, du søger, desto flere præcise svar får du.

Er du derfor interesseret i hypnose, behandling af jalousi, behandling af lavt selvværd, behandling af fobi – forbier, behandling af søvnløshed – søvnbesvær, ja så søg direkte på ordene og bemærk den resonans, der er i dig, når du læser de forskellige hjemmesider.

Med hensyn til valg af mandlig eller kvindelig psykoterapeut er det op til dig selv.
Nogle gange har kvinder problematikker, der lader sig forstå bedst af kvinder. Andre gange kan en mand være den bedste psykoterapeut. Jeg vil sige, at det er meget kontekstrelateret. Det vil sige, at det afhænger af situationen. I de fleste tilfælde er det derfor ligegyldigt, hvilket køn psykoterapeuten har. For fobier, allergier, spiseforstyrrelser, søvnløshed, mindreværd m.m. bør ikke være afgørende for valg af psykoterapeutens køn. Kun i de tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om behandling af sexuelt misbrug eller afklaring af en forældrerelation/partnerrelation, kan det være af nytte at tænke ind i psykoterapeutens køn.

Altså kan du søge frit, og blot du husker at søge med udgangspunktet i dig selv, står det dig frit for at finde den psykoterapeut, der passer bedst til dig.

Kvalitet – Kvalitetskrav til psykoterapi

Der er helt fantastisk dygtige psykoterapeuter i Danmark, ligesom der naturligvis er nogen, der har taget nogle enkelte kurser, men mangler erfaring og er for profitinteresserede. Du kan godt tillade dig at have et kvalitetskrav, og kan bl.a. via hjemmesider ret hurtigt undersøge, om psykoterapeuten har en uddannelse af 4-års varighed eller derunder.

Psykoterapi er altså en blandet landhandel, spændende fra fupmagere til uhyre dygtige folk. Hvis du virkeligt vil have løsnet gamle, smertefulde mønstre eller have rettet op på isolerede problemstillinger, er Internettet i første omgang en fantastisk måde at finde den psykoterapi – form, der matcher dig allerbedst. Både geografisk og med hensyn til det, du ønsker at få løst.

Der er ingen tvivl om, at psykoterapi er kommet for at blive. Danskerne har heldigvis åbnet for at erkende, at det ikke er nogen falliterklæring at gå i psykoterapi. Det er heldigvis blevet sådan over de sidste 15 år, at danskerne mere og mere forstår, at nogle ting skal der bruges friske øjne til, ligesom det for mange er blevet tydeligt, at den tankegang, der har skabt problemet, ikke også kan løse problemet.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: