SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Handlingsplan ved opdaget stress

Når en stress opdages, må en handlingsplan, eller som nogen ynder at kalde det: en beredskabsplan, gå i gang.

Allerførst må stress-signalerne afdækkes.

  • Viser personen tegn på fysisk, mentalt, følelsesmæssig, social stress?
  • Og i hvilket omfang.

Ligeledes vurderes, hvilken stressfase, vedkommende befinder sig i.
Ud fra en grundig afdækning og stresstest, skal det i samråd med den enkelte afklares, hvilke tiltag, der vil være de mest fremmende.

  • Reduktion af arbejdstimer/arbejdsopgaver afdækkes
  • Delvis sygemelding/ugentlig/e) fridag(e) drøftes
  • Evalueringsform drøftes og afklares
    Her kan både registreringsskema og samtaler være bud på en evalueringsform

Ved sygemelding aftales, hvem der kommunikerer ud til den øvrige personalegruppe, og hvilke af disse, der tager ansvar for at holde kontakt med vedkommende undervejs i forløbet. Så risikoen for at spekulationer om kollegernes reaktioner mindskes/fjernes.

Ledelse vurderer, hvorledes den øvrige personalegruppe kan varetage de respektive opgaver, som den stressede person afgiver. Og vurderer, hvorvidt der skal tilknyttes vikar mv..

Afhængigt af hvilken type virksomhed eller institution, det drejer sig om, kan handlingsplanen naturligvis variere. En handlingsplan vil altid fra Unicoachings side, skræddersyes til den enkelte, hvorfor ovenstående er tænkt som inspiration.

Hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 28 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Stresshåndtering om forebyggelse og håndtering af stress

Stresshåndtering – Lær at tackle din stress, før den tackler dig.
Stresshåndtering, tid og prioritering.
Prioritering er væsentlig indenfor stresshåndtering.
Det fælles grundvilkår er, at vi har lige megen tid.

Vi mennesker har ikke den samme historie. Vi har ikke det samme helbred. Vi har ikke den samme tankegang. Vi har ikke den samme tro. Vi har ikke det samme netværk. Lad os hylde forskelligheden, men gøre os en ting helt klart.
For der er en faktor, som vi som mennesker har lige meget af, om vi lever nord eller syd for ækvator, er hvide, velhavende, arbejdsomme eller ej.

Vi har lige megen tid.
Alle har vi 24 timer i døgnet. Intet mere, intet mindre.

Stresspolitik – Udarbejdelse og af stresspolitik

Stresspolitik, hvorfor og hvordan?
Stresspolitik handler om rådgivning.
Hvad en stresspolitik bør indeholde.
Stress har stor indvirkning på effektiviteten og arbejdsglæden.

Det er tankevækkende, at det i løbet af kort tid er lykkedes at indføre en rygepolitik, ikke kun på den enkelte virksomhed, men på landsplan.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: