SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Stress, hvem har ansvaret for hvad?

Når en stresspolitik udformes, er det væsentligt at gøre sig klart, hvem der har ansvaret for hvad.

Det, som Unicoaching hjælper med i en sådan situation er at afklare, hvem der er nøglepersoner. Forstået på den måde, at det bliver klart for alle, hvem man kan henvende sig til, hvis man er stresset eller registrerer mange stress-signaler. Tilsvarende, som man har en sikkerheds- og tillidsrepræsentant, er det sikrende at vide, hvem der er stress-repræsentanten. Og også vigtigt for stress-repræsentanterne at vide, hvem de kan kontakte, i forebygnings- eller håndteringsøjemed. For også repræsentanter kan jo opleve stress.

Jeg drøfter med ledelsen, hvilke personer, de vil benytte sig af, og hvilke strategier, der kan sættes i sving, hvis eller når en ansat er stresset i mindre eller større grad. Det er her, at ledelsen skal afgøre, om de vil tilknytte en stresscoach, tilknytte en erhvervspsykolog eller lignende, så det er klart for alle, at der tages hånd om det, hvis stress melder sig.

Ligeledes drøfter jeg med ledelsen, hvilke muligheder, der er til stede, hvis en ansat er stresset. Forskellige strategier kan sættes i gang.

Blandt andet kan her nævnes:

  • Reduktion af arbejdsopgaver
  • Fritagelse for arbejdsopgaver
  • Tilknytning af assistance fra kolleger
  • Ændrede tidsplaner/deadlines
  • Reduktion af arbejdstimer/ugentlig fridag
  • Delvis sygemelding
  • Fuldtids sygemelding
    m.v..

Vores erfaring er, at det at ledelsen tager stress alvorligt, især på den forebyggende del af banen, har en positivt afsmittende indvirkning på den samlede medarbejdergruppe. Vi har mødt ledere, der har givet udtryk for, at de mener, at det er farligt at tale for meget omstress, for så breder det sig bare. Umiddelbart er Unicoaching ikke enig i denne antagelse, men tænker derimod, at det at se trolden i øjnene, er med til at afmystificere den og giver tryghed og sikkerhed for at blive taget alvorligt, hvis stressen er ude.

Det at vide, hvem der har og hvem, der tager ansvaret for hvad, ser vi som et vigtigt aspekt. I nogle situationer er det nødvendigt for de respektive stress-repræsentanter og andre nøglepersoner at blive klædt ekstra på til opgaven. Denne udfordring tager Unicoaching gerne op..

Hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 27 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Foredrag i at formulere en stresspolitik.

Der laves rygepolitik i stort omfang i Danmark for tiden. Mange af disse rygepolitikker er enkle, fordi det er så konkret med røg, og fordi så mange undersøgelser peger på, at røg er usandsynligt farlig. Derfor er der rygepolitikker, der forståeligt nok indeholder et forbud mod røg.

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: