SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

I processer med teambuilding er team spirit et vigtigt fænomen.

Mit formål er at synliggøre og igangsætte både tanker og adfærd, der skaber og opretholder en team spirit, der kan mærkes fra øverste ledelse til enhver medarbejder.

Teambuilding handler om at bemærke, hvad der allerede virker og har virket i virksomheden, og fortsat at videreføre dette på vejen videre frem.
Teambuilding handler om at bevidstgøre, hvilke værdier, man arbejder efter og hvilke værdier, man ønsker at undgå. Og at sætte fokus på, præcist hvordan man på en virksomhed kan igangsætte og opretholde værdier, som vil løfte både det personlige, sociale og faglige niveau.

Teambuilding handler om at løfte. Og at lære, hvordan hver enkelt medarbejder kan løfte.

Både når det er arbejdsmæssige opgaver og relationelle forbindelser.
Teambuilding handler om at klarlægge, hvad man ikke vil arbejde uden og finde lige præcist den fællesnævner, der gør dette team specielt.
Teambuilding er både at bygge et team op og opretholde det, der virker..
Teambuilding er at få en coach eller en anden udenforstående person til at kigge og lytte på, hvad der sker o g ikke sker i et team, og i samarbejde og samråd med såvel team som ledelse at sætte ind der, hvor mindst mulig indsats giver størst mulig effekt.

Når jeg arbejder med teambuilding gør vi det, at vi møder teamet, hvor det er og via inspirerende og berigende oplæg, kommer ind til kernen af det, der er vigtigst at løfte. I teambuilding sammenhæng serverer vi nye vinkler via storytelling og test med metagprogrammer, som gør, at det bliver både enkelt, eventyrligt og fremadrettet at deltage i processen med teambuilding.

Jeg leverer den indsats, der gør, at teambuilding bliver enkelt at integrere, mentalt som i handling.

I processer med teambuilding anvender vi de mest virkningsfulde og effektive modeller, baseret på egen erfaring og en vidensdeling med Europas dygtigste folk. Jeg er klædt på til at håndtere enhver proces med teambuilding, og levere et stykke arbejde, af original og givende karakter.
Jeg er en levende personligheder, der fra eget liv kender til de dynamikker, der er på spil i sammenhænge, hvor der er fokus på teambuilding.

Teambuilding er sjovt. Teambuilding indeholder overkommelige opgaver og indeholder dermed ikke kropsligt grænseoverskridende elementer.
Teambuilding sker i dialog og samarbejde med ledere og medarbejdere og er således ikke præget af en bedrevidende og autoritær konsulentenhed. Teambuilding leveret af Unicoaching er derimod ny og anderledes og indeholder elementer som rammer, mål, motivation, forhindringer, værdier, og det eventyr, som enhver proces indeholder.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 23 dec, 2016

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Teambuilding der skaber brugbare forandringer i dit team.

Teambuilding.
Gode resultater skabes af teams, der samarbejder om et fælles mål.
Der findes ikke et rigtigt godt dækkende dansk ord for teambuilding.
Selvfølgelig kunne man kalde det “gruppearbejde” eller “gruppebygning”, men der mangler ligesom noget. Derfor fastholder vi ordet “teambuilding” hos Uni Coaching og inviterer til, at dette ord, som så mange andre nydanske ord, optages og forstås i danskernes bevidsthed.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: