SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Resultater skabes gennem begejstring og effektivt samarbejde.

Teambuilding.

Gode resultater skabes af teams, der samarbejder om et fælles mål.

Der findes ikke et rigtigt godt dækkende dansk ord for teambuilding.
Selvfølgelig kunne man kalde det “gruppearbejde” eller “gruppebygning”, men der mangler ligesom noget. Derfor fastholder vi ordet “teambuilding” hos Uni Coaching og inviterer til, at dette ord, som så mange andre nydanske ord, optages og forstås i danskernes bevidsthed.

Vores målsætning indenfor teambuilding er:

 • At skabe balance og ligevægt i teamet
  og
 • at igangsætte og fremme vækst og opbygning både arbejdsmæssigt, socialt og personligt.

Teambuilding handler om erkendelse.

Og om på konstruktive måder at føre nye og berigende erkendelser ud i handling.
Og teambuilding er at sætte forandringsprocesser i gang, at følge dem op og holde det, der virker bedst, i live.

 • Al forandring starter med erkendelse og forståelse, eller sagt på en endnu lettere måde:
 • Al forandring/al teambuilding starter med “B“. Og i denne sammenhæng står b for “bevidsthed“.
 • Der er således to grundforudsætninger, der arbejdes ud fra:
 • 1. Den tankegang (bevidsthed), der har skabt problemet, kan ikke også løse problemet.
 • 2. Ethvert system har de ressourcer, der skal til, for at løse problemet.

Starten til en forandringsproces i et team går, når der er et bevidst ønske om at gøre noget andet. Udgangspunktet kan være, at et team er helt eller delvist fastlåst, men kan også være et team, hvor man blot ønsker at højne en “team spirit” eller en stærkere fællesskabsfølelse og korpsånd.

Teambuilding igangsættes og holdes processuelt i gang, bl.a. via coaching. For ligesom elitesportsfolk har brug for en coach, til at motivere og vise nye vinkler, har et team brug for en udenforstående person, der engageret og på samme tid neutralt kan være med til at pege på det, som man som en del af teamet har svært ved selv at løfte. For al coaching og al teambuilding handler om “løft”.

 

Lidt historie:

Teambuilding og Coaching er begreber, der for alvor er kommet ind I danskernes bevidsthed, op igennem 1990erne. De fleste af os har set udsendelser med teams, der blev kastet ud i grænseoverskridende aktiviteter, og uhyre mange virksomheder har haft besøg af konsulenter og coaches, der har guidet team og ledelse til bedre og mere konstruktive måder at kommunikere og arbejde på.

 

Teambuilding i det 21 århundrede.

Coaching og teambuilding.

Ved at have gjort brug af de erfaringer, som teams igennem 90erne har været igennem, er det nu meget forfinede og effektive modeller, der tages i anvendelse. I Uni Coaching anser vi det at kunne skabe og opretholde tillid og kontakt til teamet som den fornemste opgave, fordi forandringsprocesser kun lader sig gøre via en respektfuld og god kontakt parterne imellem.
Derfor ligger vores fokus primært på teamet og de dynamikker, som er eller ikke er tilstede i teamet. De oplæg og øvelser, vi laver, skræmmer ikke folk, men åbner øjnene for nye vinkler og peger hyppigt på ressourcer, der har været skjulte.

 

Hvor starter processen?

Der er udover de nævnte grundforudsætninger, en vital tese, som vi hos Uni Coaching arbejder efter.
Nemlig: Når du skaber bevægelighed i forestillingsverdenen, skaber du bevægelse, der kan føres ud i handling.
Det betyder, at Uni Coaching lægger vægt på at afklare, hvor der er begrænsende eller fastlåste holdninger og attituder i teamet. Der kan selvsagt være flere af sådanne, både på ledelses- og medarbejderplan.

Og der er flere måder at vinkle sådanne holdninger på. For når en tilstand eller situation, har været problematisk igennem tid, vil der hyppigt være et fokus på at dyrke problemet og sladre om problemet, og der er som regel kun overskud til at ønske, at problemet slet ikke var der, og kun i abstrakte termer overskud til at tænke, at “bare man havde det bedre eller godt her”.

Mange gange vil det at sætte mål, så teamet selv har indflydelse på den retning, der skal arbejdes med, være en løsnende faktor i sig selv.
Andre gange er det at blive klar over og danne en fælles enighed om, hvilket fælles fokus der skal arbejdes med.

 

Den hæmsko, der kan ligge i forestillingsverdenen er udtalelser som:

 • Det er svært at give kritik – Teambuilding og det at give kritik.
 • Det er umuligt at få ham/hende til at være imødekommende.
 • Det er skuffende, at andre sladrer så meget.
 • Med den nuværende leder bliver intet nogen sinde anderledes.
 • Der er altid problemer mellem a og b, og det slider på hele teamet.

Hos Uni Coaching arbejder vi ud fra den velkendte SMART – model, kendt fra NLP og adskillige teambuildingskoncepter verden over.

SMART som står for:

 • Specificering af ønske/mål/fokus.
 • Målbarhed, dvs. de tegn eller beviser, der indikerer, at man er på rette vej.
 • Accept af hvor vigtigt det er at nå målet.
 • Realistisk betragtning af, hvorvidt teamet allerede indeholder de ressourcer og rammer, der sikrer en realistisk vej mod målet.
 • Tidsramme, så tidsperspektivet lægges fast og er et pejlemærke i sig selv.

SMARTmodellen læres af både den enkelte og at teamet som helhed, og er en god ramme med hensyn til at klarlægge retning, ressourcer, tidsaspekt og på vejen at have pejlemærker(delmål), som kan bruges som evalueringsposter mv.
Et af de bæredygtige punkter er nemlig, at hver person i teamet tager ejerskab for at kunne gøre en forskel og at tage sig et indsatsområde. Ligesom i parforhold og familier, som blot er andre former for teams, ved vi jo godt, at hver person og dennes indsats indvirker på resten af systemet. Derfor arbejder vi med “commitment”, så hver enkelt gør sig klart, hvad han/hun kan gøre eller undlade at gøre, for at være med til at løfte både sig selv og teamet. Når alle committer sig til et af dem fastsat koncept, går den opadgående pils dynamikker i gang.

 

Teambuilding og problematikker.

Hvad kan være specielt svært i teams?

Når en coach kommer for at udføre teambuilding, mødes han/hun ofte af beskrivelser, der handler om følelser, som udspringer af relationer i teamet.

Følelser kan for mange mennesker være svære at håndtere, og uhensigtsmæssig håndtering medfører endnu større problemer. Uhensigtsmæssig håndtering er bl.a. fortielse, ophobning af irritation og tristhed, sladder, beskyldninger, syndebuk-tendenser mv..
Og derfor lærer Uni Coaching gerne fra sig med hensyn til håndtering af følelser. Ejendommeligt nok starter en håndtering af følelser slet ikke i følelserne, men i tankerne. Derfor lærer vi teams at arbejde med tankerne i relation til komplekse følelser.
Her anvender Uni Coaching bl.a. storytelling og reframing for at lege en ny og mere beriget ramme ind, og anvender de mest nænsomme og effektive forandringsmodeller. Så det samlede team bliver klar over, hvilken kultur, de er bærere af, og om de fortsat ønsker at være bærere af denne kultur.

 

En anden problematik kan være stress.

Der er travlt på de fleste arbejdspladser, men der er også stress på mange arbejdspladser. stress på mange arbejdspladser. Stress er som en dyne, der lægger sig over og indvæves i et team, og påvirker både overskud, den sunde fornuft og evnen til at give og modtage. Uni Coaching vil derfor også kunne fokusere på stresshåndtering, i form af oplæg om negativ og positiv stress, samt på hvilken måde stress kan håndteres og stoppes.

 

Uni Coachings stil.

Uni Coachings stil er engageret og dynamisk, nærværende og givende. Og samtidig spækket med modeller til anvendelse i praksis.

 • Seriøsitet:
  Der benyttes kun testede og grundigt gennemarbejdede teknikker inden for teambuilding, som vi ved, igangsætter fremadrettede processer for fokuspersonerne og teamet.

Teambuilding kan udelukkende bestilles som et forløb a minimum 3 møder/temadage/oplæg
Grunden er, at vi ønsker at sikre kontinuitet og vækst, hvorfor vi anser det som nødvendigt med opfølgning.

Af Christel Sonne Rasmussen - 30 dec, 2015

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: