SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Værktøjer til at udvikle teamet – virksomhedens korpsånd.

Brug teamspirit til at ændre adfærd, handlinger og holdninger.

Koderne er enkle: Hjælpsom, gensidig respekt, fleksibel, åben, ærlig og ligefrem.

Gode resultater skabes af teams, der samarbejder om og imod fælles mål.

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

 

Hvordan påvirker det os, når der ikke er teamspirit tilstede?

Ligesom der på dette website er skrevet om stress og stressens påvirkninger på såvel det fysiske, det psykiske samt det sociale arbejdsmiljø, har fraværet af teamspirit, fraværet af den gode stemning, også en indvirkning på os i vores teams. En indvirkning, der ikke kun er synlig og mærkbar i selve teamet og arbejdsindsatsen, men som også sniger sig med hjem og påvirker såvel familie som fritidsområderne.

Når glæden og overskuddet mindskes, er der gode grunde til det. Det er ikke altid muligt for os, at begribe, hvad de gode grunde drejer sig om, da vi jo befinder os midt i det, hvorfor vi som mennesker tit bliver lidt vel primitive. Forstået på den måde, at vi ofte rammer det velkendte “fight-flight- freeze” reaktionsmønster. I en almindelig hverdag vil vi, hvis vi “fighter”, tit kæmpe for os selv. Og interessant nok gør vi ofte dette ved at brokke os. Brokke os over chefen eller kollegerne, kunderne eller situationen. De fleste kender til, at brok kan blive til destruktiv sladder, og meget hurtigt kan en glad og givende atmosfære undermineres af brok, sladder, surhed og fejlfinderi.

Vi har i Uni Coaching hørt følgende kommentar tit:

 • “Det er godt, når vores teamspirit er tilstede, men nogle gange er det som om, at der bare skal en lille ting, en lille uforudset ændring til, så ramler det. Så er vores teamspirit mere eller mindre gennemhullet, og hvis man så forsøger at være optimistisk, men mødes af brok, sladder eller kritik, ja så kan det være mere end svært at finde troen på det hele igen”.

Når en teamspirit på en arbejdsplads skranter, er en af de største grunde til, at dette kan lade sig gøre, at man glemmer, hvorfor man er der. Man glemmer at holde fokus på, hvad det egentligt er, der binder teamet sammen, og at det er dette fokus, man selv i pressede situationer må holde hinanden oppe på.

Derfor arbejder vi i Uni Coaching, når vi får opgaver, der omhandler teambuilding og teamspirit, med:

 • Værdier.
 • Højeste mål/vision.
 • Og med konkret arbejdsredskaber, der sikrer, at den enkelte og dermed hele teamet er orienteret imod at skabe og opretholde gode og givende, glade og produktive arbejdsdage.

For selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men ikke uden nye værktøjer, og ikke med kritik og brok som den bærende fællesnævner.

Det er så let at sidde på sidelinien og sige:

 • Hold nu op med at brokke jer: Fokuser på det, der giver mening og kom videre. Det er let at sige, at mennesker skal være venlige imod hinanden, og at humor løfter mere end kritik.
 • For at kunne komme til punktet, hvor det ikke blot er ord, og hvor denne moraliseren opfattes positivt, giver Uni Coaching også plads til, at det, der har frustreret og ærgret, det der har irriteret og er blevet opfattet respektløst, kan blive italesat. Fra den ene aktør til den anden. På en konstruktiv og rimelig måde. Så det, der har ligget og bremset den gode teamspirit, og det, der har vendt arbejdsglæde til nødvendig pligt, ventileres og bliver lagt frem. Så man fælles kan betragte, hvilke indsatsområder, leder og personale må tage sig af, så man oplever, at det man har på hjerte, bliver hørt.

Som nævnt ovenfor er der andre, der holder op med at fighte, når de presses eller bemærker fraværet af den gode teamspirit. De “flighter” eller flygter. Det kan ses som, at man finder sig i situationen og bøjer nakken for omstændighederne. Dette kan man ikke gøre i længden, og på et tidspunkt vil man have brug for at få det ud. Om det sker via en sygemelding, en opsigelse eller igen som brok er forskelligt fra situation til situation. Andre igen overmandes af “freeze”-instinktet. I stedet for at være med til aktivt at forholde sig til det, der sker og ikke sker, “fryser” man, og lader helt være med at gøre noget som helst. En deltager på et kursus sagde det sådan her: “jeg er sådan en, at når der er konflikter, så lukker jeg både øjne og ører for det, for jeg synes, at det er så ubehageligt. Jeg ved, at hvis jeg lå i en skyttegrav som soldat, så ville jeg hellere finde en død soldat og lægge henover mig og så vente på, at det hele gik over.”

En tanke vækkende udtalelse. Hvis det er en leder, der “freezer”, vil en sådan konfliktskyhed og passivitet påvirke medarbejderne i høj grad, for vi reagerer, når der ikke tages ansvar og ej heller handling.
Uanset hvilke dynamikker, der er i spil, når et team bemærker fraværet af teamspirit, er det nødvendigt og vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at undgå fraværet at teamspirit, hvad man kan blive ved med at gøre for at det, der virker, kommer til at virke endnu bedre. Og vi arbejder også i Uni Coaching med en bevidstgørelse af, hvad der skal fjernes og opnås, i hverdagene og i kulturen, på medarbejderplan og på lederplan, for at teamspirit, fællesskabsfølelse og overskud atter bliver en synlig og mærkbar del af arbejdsdagen.

Et forløb med fokus på teambuilding og teamspirit vil sædvanligvis indeholde:

Kursusdagene vil indeholde oplæg om:

 • Motivation.
 • Værdier.
 • Vision.
 • Hverdagen.
 • Stressorer og succeser.
 • Kulturen og kommunikationen.

Og den personlige og ledermæssige coaching vil handle om,

 • Hvordan den enkelte kan begribe, håndtere og tage ansvar for det, der helt konkret er nødvendigt.

Opfølgningsdelen er meget væsentligt.

Uni Coaching følger altid op på forløb, og generelt vil der være flere opfølgningsdage. Afhængig af processen og teamets egne oplevelser vil der sædvanligvis blive længere og længere imellem opfølgningsdagene.

Det at lære om teambuilding og teamspirit, er på en måde som at lære at drible.
Med en bold.
Man skal øve sig en del, for at føle, at man kan det uden at tænke for bevidst over det.
Og man må være ganske god til at drible, for at kunne danne sig et overblik over banen og vide, hvordan spillet kan fungere bedst muligt.
Den største beslutning er, at, nu er det nu. Nu er tiden kommet, for at netop teambuilding og teamspirit skal tages alvorligt og igangsættes. Først når denne beslutning er taget, og processen sat i gang, bliver det rigtigt sjovt.

For alle ved, at lysten driver værket. Og alle ved, at når man sammen kan løfte en situation, så glæde og teamspirit er mærkbar og synlig, så påvirker det positivt produktivitet, effektivitet, dialog og motivation.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jan, 2016

Læs mere i samme kategori:

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Teambuilding der skaber brugbare forandringer i dit team.

Teambuilding.
Gode resultater skabes af teams, der samarbejder om et fælles mål.
Der findes ikke et rigtigt godt dækkende dansk ord for teambuilding.
Selvfølgelig kunne man kalde det “gruppearbejde” eller “gruppebygning”, men der mangler ligesom noget. Derfor fastholder vi ordet “teambuilding” hos Uni Coaching og inviterer til, at dette ord, som så mange andre nydanske ord, optages og forstås i danskernes bevidsthed.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: