SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

I individuel coaching er der et spørgsmål, der altid går igen.

Uanset om temaet er:

Og spørgsmålet handler om ressourcer og lyder:

  • Hvilke ressourcer har du brug for at være i kontakt med for at nå dit mål/fremme processen henimod målet?

Naturligvis svares der meget  forskelligt på dette spørgsmål, men jeg har bemærket, at der er to svar, der hyppigt går igen.

Mange giver nemlig udtryk for, at det er vigtigt at have både mod og vedholdenhed for at kunne nå sit mål.

Og det er for mig som coach meget spændende at høre mine respektive fokuspersoners bud og definitioner på, hvad hhv. mod og vedholdenhed er.

Jeg har mødt mange mennesker igennem mit liv: og især når talen falder på mod, kommer jeg til at tænke på en soldat, som jeg for mange år siden talte med. Han havde været udstationeret  og havde haft en drøj tid,  men var på godt og ondt blevet til en mand med stor livsindsigt.
Jeg glemmer aldrig, at han sagde:
“jeg har fundet ud af, at mod er at gøre tingene, selvom man er bange”.
Og netop i går, da jeg læste bogen “Flammen og citronen”, der omhandler nogle danske frihedskæmperes kamp under 2. verdenskrig, blev der også givet et fint billede af mod.
Der tales i bogen om, at mod er ikke blot at turde, – mod er også at overvinde sin angst, så man tør”.

Nu er det jo heldigvis de færreste af os, der behøver at have krig og kamp helt inde på livet for at blive klar over, hvad mod er.
Men definitionerne er interessante. Og hvorfor jeg en julimorgen i 2008 sætter mig for at skrive et indlæg om individuel coaching og ressourcer, skyldes, at jeg mener at det er vigtigt at forstå, at mod ikke er det samme som frygtløshed. At vi naturligvis ikke skal “dyrke” vores angst, men i vores egne liv forstå, hvornår modet skal genereres. For når  vi sætter mål, og ønsker at skabe en forandring, må vi være modige. For vi gør op med gamle forestillinger og livsanskuelser og bevæger os ind i et nyt landskab. Det er ikke sikkert, at vi føler angst i dette nye landskab, men tilstanden af usikkerhed er dog kendt af de fleste.
Og her kan vi vælge at opleve det, der sker, med interesse, skelneevne og åbenhed, eller vi kan forkaste det nye og vende tilbage til det, vi havde.
Det er ikke nødvendigvis soldater-mod, vi skal bruge, men vores eget mod.
Vedholdende og levende.

Så hvis du sidder og har sat dig mål for året, der kommer. Hvis du har skrevet ønsker ned, som du vil gøre noget for at indfri, så find dit mod, din vedholdenhed og din nysgerrighed. Og måske er det slet ikke disse ressourcer, der kommer på tale for dig..

Måske er det ressourcer som:

  • Fleksibilitet.
  • Engagement.
  • Evne til at evaluere.
  • Handlekraft.
  • Humor.
  • Mv, der optager dig mest.

Og hvis du laver individuel coaching med dig selv, eller vælger at opsøge en coach for at få individuel coaching, så vid at afklaringen af ressourcer er væsentlig. Jeg mener, at det sjældent er nok bare at ville nå sit mål. At gøre sig klart, hvilke ressourcer, man vil “pakke sin rygsæk med”, gør en forskel.
Og hvad er så min definition på vedholdenhed:
Det er “gør hver dag det der skal til, for at holde dig målet for øje. Hver dag og ikke kun en gang imellem.

Uanset hvad så bliv klar over, hvilke ressourcer du har brug for at være i kontakt med for at nå dit mål?
For dette spørgsmål giver dig dine svar på det, som ligger dig mest på sinde.

Christel Sonne Rasmussen
Leder af Unicoaching.dk

Af Christel Sonne Rasmussen - 27 jul, 2008

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: