SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Individuel feedback og kommunikation mellem personaler.

Opmærksomhed på, hvordan tiltalen og omgangstonen er.

Fokus på feedback og kommunikation.

Kommunikation og feedback præger en stor del af vores arbejds- og privatliv.

Jeg har i mit arbejde med teams adskillige gange mødt den forhindring, som en manglende kommunikation og en kritisk feedback absolut må opfattes som.

Optræder disse fænomener også på din virksomhed og i dit team, er der grund til at råbe vagt i gevær.

Kommunikation, verbalt som nonverbalt, er det, der binder mennesker sammen eller distancerer dem fra hinanden.
Alle ved, at både aktiv og passiv kommunikation kan danne dybe grøfter, og kan bygge bro over rørte vande.

I Uni Coachings arbejde med teambuilding og team spirit er kommunikation en væsentlig faktor.

Kommunikation kommer af det latinske ord “communicare”, hvor betydningen er: at gøre fælles / at dele med nogen / dele med fællesskabet.
Vi kender ordet fra “kommune”, “kommunisme”, ” community” udover naturligvis ordene “kommunikation” og at “kommunikere”.

Når medlemmer i et team giver udtryk for, at kommunikation en er dårlig eller mangelfuld, handler det tit om, at kulturen på dette område er utydelig.
Det vil sige, at der forståeligt nok fra lederes side er en forventning om, at folk taler med hinanden og ikke om hinanden, og en forventning om, at man er respektfuld i sit udtryk, og er stor nok til at give en undskyldning, hvis man har over- eller underreageret.

Men denne forventning skal følges op, og hver enkelt person i teamet må tage ejerskab for ikke at sladre og tale ned, men i stedet tale med og så fokusere på det, der gør, at man er der, nemlig arbejdet.

Alt for tit ligger der en stor forventning, især på kvindearbejdspladser om, at man er venner.
Denne forventning er en urealistisk forventning, og har ført mange skuffelser med sig i tidens løb.
Det, der kan forventes af hver enkelt, er at man er venlig over for hinanden, og mere skal der som sådan ikke til.

Det, der mange gange gør, at uvenlighed og sladder om andre, ledelse m.v., fylder så meget og forpester et klima, er, at der er situationer fra fortiden, hvor konflikter ikke er blevet løst, og / eller hvor misforståelser er blevet hængende i luften.

En af de måder, hvorpå et team kan løfte sig selv, er ved, at hver enkelt øver sig i at give feedback, når det er nødvendigt.
Feedback, der jo netop betyder “tilbagemelding” og ikke kritik.

Et par grundtræk i konstruktiv feedback er:

  • Kommenter det, der bliver gjort i positive vendinger. Kommenter ikke personen.

Eksempel:

  • Dit skrivebord er fint og ryddeligt. Det gør mig glad at se.
  • Det var kanon, at du nåede den opgave, for der var da et stort tidspres.
  • Det er rart, at du altid hilser og har et smil, også i pressede situationer.

Når der skal gives feedback på noget, som man er utilfreds med, kan dette også gøres nemt og konstruktivt. (Den største udfordring her er vanens magt. Vanen, der evt. er vant til at sende et nedladende blik, fyre en hård – ironisk kritik af sted m.m..)

Konstruktiv feedback er at pege på, hvad man ønsker sig blev gjort endnu bedre eller anderledes næste gang.

Eksempel:

  • Næste gang du står med sådan en opgave, vil det være givende, at du har endnu mere opmærksomhed på at blive færdig til aftalt tidspunkt.
  • Når du næste gang er i denne situation, vil det være givende, at du husker på at aflevere lokalet, ligeså fint og rent, som du modtog det.
  • Næste gang, du taler til medarbejderne, vil det være givende, at du holder øjenkontakten og slutter samtalen med et smil.

Ovenstående eksempler er hentet direkte ud af virkeligheden.
Og i starten vil mange vægre sig mod at bruge disse måder. For de synes, at de virker kunstige og “over-psykologiske”, som en kursist udtalte. Når det er sådan, man har det med disse sætninger, anbefaler Uni Coaching altid, at man forsøger i en uge at anvende disse sætninger, og hvis det overhovedet ingen effekt har, ja så kan man jo bare gå tilbage til kritik og manglende udtalelser.
Det plejer så at være temmelig enkelt at afgøre, hvad der virker bedst.

Uni coaching tilbyder gerne moduler i “feedback og kommunikation” til ledelse, medarbejdergrupper og til dele af teams.
For det er imponerende, hvilken effekt, disse enkle udtalelser har.

Det er jo ikke kun den aktive kommunikation, der rammer eller påvirker andre.
Det er også den manglende kommunikation. Hermed mener jeg tavsheden, bortvendte rygge, manglende smil og udtalelser med negativ stemmeføring.
Det er den enkeltes ansvar at gøre sig klart, om han/hun for egen og andres skyld vil orientere sig imod en konstruktiv og bæredygtig kommunikation. For mange oplever jo netop en sidegevinst, i form af alliancedannelse og tilhørsforhold, at opretholde en negativ attitude og kritisk sladderen.

Ledelsen har igen et ansvar for at være den bedste kulturbærer. Og det at starten går ved, at en leder er konstruktiv i sin feedback, vil mange gange have en højnende og overraskende indvirkning på en medarbejdergruppe.

Så hermed er bolden givet op med hensyn til at sætte fokus på kommunikationen i teams på netop din virksomhed, så der bliver arbejdsro igen.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jan, 2016

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: