SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Parcoaching – You can change in a heartbeat.

Dilemmahåndtering.
Der kan opstå mange dilemmaer Og ingen går igennem tilværelsen uden at møde dilemmaer indimellem. Nogle kalder dilemmaer for en “pest – eller kolera”-situation, hvor det er svært at træffe det valg, der forekommer mest rigtigt eller mindst forkert. Andre oplever dilemmaer som gentagne situationer, hvor man oplever, at “om man gør det ene eller det andet, så er det aldrig godt nok” osv..

I mange tilfælde er det ydre faktorer, der skaber et dilemma det kan være en afskedigelse, en sygdom, uvenskab, økonomisk underskud mv., og det kan også være indre tilstande, der skaber dilemmaer. Tilstande som jalousi, frygt – angst, forvirring, mangel på overskud og energi.

Jeg kalder et dilemma for en fastlåst situation.

Og mere specifikt mener jeg, at et dilemma er en situation, hvor man oplever, at man ikke har adgang til de ressourcer og vinkler, der gør, at situationen forekommer overkommelig.
I parcoaching beskrives der mange dilemmaer.
Blot den seneste måneds tid har følgende dilemmaer været “på tapetet”:

Utroskab
Jalousi med efterfølgende overvågning
Lysten til at fortsætte forholdet, men manglende tro på, at det kan lade sig gøre
Ekskæresters påvirkning
Uenighed om børneopdragelse
Grundlæggende mistillid til partneren
Når jeg som parcoach får sådanne dilemmaer beskrevet, er der altid mange veje at gå. Og da jeg ikke er følelsesmæssigt indblandet i problemfeltet, kan jeg via mine coachende spørgsmål, guide parret til at sætte nye ord på situationen. For spørgsmål skaber fokus.

De allerfleste gange er det første aspekt i enhver dilemmahåndtering, at målet eller fokuspunktet ikke er defineret.

Og spørgsmål som:

Hvordan vil du gerne om 1 måned tænke om denne situation
Når du er på den anden side af denne fastlåste tilstand, hvad ønsker du så at kunne gøre i fremtidige lignende situationer?
Hvad vil være beviset på, at dilemmaet er løst?
Hvilken følelse vil du/i gerne kunne aktivere for at kunne håndtere en sådan situation=
Osv.
Spørgsmål, der åbner for andre vinkler og spørgsmål, der får den enkelte til at reflektere over, hvad det egentligt er de vil i stedet for at være låste i, hvad de tror, de skal eller tror, de er nødt til.

Afhængigt af konteksten bliver en dilemmahåndtering den næste opgave, der handler om at blive bevidste om, at man tidligere har kunnet håndtere sådanne situationer, eller at man i andre sammenhænge godt kan håndtere sådanne dilemmaer.
.

Et eksempel kunne være følgende:

En person beskriver sig selv som voldsomt jaloux. Og at dette går ud over partneren i festlige sammenhænge. Personen overvåger og checker mobiltelefoner, facebook, baglommer, tasker, GPS mv.
Det, som denne person, mangler, er at føle sig sikker og at have tillid til, at han selv er tilstrækkelig og elsket af kæresten. Selvom kæresten igen og igen giver udtryk for sin kærlighed, og er god til at overholde aftaler med videre, er den jaloux person endnu ikke overbevist

Som coach stiller jeg derfor den jaloux person følgende spørgsmål:
I hvilke situationer føler du dig sikker, tilstrækkelig og afholdt?
Og så skortede det ikke på svar. Der blev beskrevet situationer fra arbejdspladsen og fra fritidsinteresser, og også situationer med venner, parrets hund og en nevø.
Coachingen går derefter ud på at bevidstgøre personen om, hvordan han helt specifikt tænkte i sådanne situationer, så han havde sit eget redskab, som han så kunne anvende i sammenhænge med kæresten.
At flytte fokus til ressourcesituationer låser op for dilemmaet og gør, at man igen føler, at man kan agere..

Alle dilemmaer kan løses. På den ene eller anden måde. Det kan tage tid, og andre gange går det lige så hurtigt som min inspirator Anthony Robbins siger: “You can change in a heartbeat”.
I hvert fald er der mange eksempler på, at selv store “knuder” kan løsnes op. I parcoaching mener jeg, at den største udfordring er at begribe, at hvis man selv gør en forskel, selv laver en ændring, ja så har det en indvirkning på parforholdet. At det er en udfordring, skyldes, at mange par igennem tiden bygger en mentalitet op, der lidt populært sagt handler om at lave partneren om. Kun de færreste kan sige sig fri for denne “lås”.

Utallige er de gange, hvor jeg har hørt udtalelser som:
hvis bare min mand ikke var så sur, så ville det hele gå meget nemmere.
min kone forstår mig ikke, og hun ødelægger mit humør.
når jeg kommer hjem, er der konstant larm fra konen og børnene, de brokker sig og jeg får aldrig en pause, og så er det da klart, at jeg trækker mig.
min mand afviser mig verbalt. Han siger, at jeg skal tie stille og respektere hans behov for ro. Det vil jeg da også godt, men når han andre gange så slet ikke gider lytte på mig, så ved jeg nærmest ikke, hvad jeg skal gøre.
min kones eksmand ringer tit til hende. De skal snakke om børnene. Jeg synes, at hun virker som om, at hun er i et vældigt humør, når hun taler med ham, og jeg bliver indebrændt over, at hun ikke viser mig den samme interesse. Det letteste ville jo være, hvis den eksmand slet ikke ringede. Det der med børn må da kunne aftales på andre måder.
jeg har megen ømhed over for min mand, men han tager slet ikke imod det. Hvis han bare tog imod min ømhed og kærlighed, ville jeg være verdens lykkeligste kvinde.
jeg synes, at min kone er alt for blødsøden over for børnene. Hun sætter ikke grænserne godt nok, og så gør hun mig til “The Bad Guy”. “.
Jeg kunne skrive sådanne sætninger resten af dagen. Eksempler, der fortæller om, at vi godt vil have partnerne til at gøre noget andet. Og betinger det med, at man så selv ville få det lettere.

Det virkningsfulde i min coaching er, at jeg viser parret, hvordan de hver især kan påvirke deres partner på en anerkendende og konstruktiv måde i stedet for at bebrejde eller brokke sig. For det er jo den enkelte, der har ansvaret for egne tilstande. Også selvom de er udløst af andre, ja så er tilstanden vores egen. Og dermed må man hver især forholde sig til dette.
Det er slet ikke så svært.

Mesterteknikkerne findes.
De allerfleste har dem i forskellige kontekster. Jeg oplever som parcoach, at jeg blot guider folk til at genfinde ressourcerne igen..

Har du spørgsmål vedr. parcoaching og dilemmahåndtering er du velkommen til at sende mig en mail.

Med venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 7 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Tjekliste

Denne tekst skriver jeg, i den periode i Danmarkshistorien, hvor landet er i en form for undtagelsestilstand, grundet Corona-virus.
Jeg har en fornemmelse af, at det vil berøre mange par og familier, når mange opholder sig mere hjemme og er mere sammen.
Jeg tror, at det blandt andet betyder, at det bliver mere tydeligt, hvordan du og I har det sammen, når alt kommer til alt.

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: