SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Om retfærdighed og uretfærdighed på arbejdspladsen.

Som mennesker vil vi gerne behandles med respekt. Vi har brug for det, fordi respektfuld kommunikation og handling både motiverer os, gør os glade og sikre, hvilket på en arbejdsplads betyder, at arbejdsglæden, overskuddet og effektiviteten vil være både tydelig og mærkbar. Det at blive uretfærdigt behandlet på en arbejdsplads forekommer hyppigt, også på de danske arbejdspladser. Der er igennem tiden opstået flere parametre, der er med til at synliggøre, hvorvidt retfærdigheden eller uretfærdigheden florerer.

På et tidspunkt var man mest optaget af retfærdighed udfra fordeling. Det vil sige, at der var retfærdighed på arbejdspladsen, når man fik samme løn for samme ydelse.
Senere, i videnssamfundet, har tendensen udviklet sig til, at vi som ansatte i langt højere grad også vurderer retfærdighed eller uretfærdigheden på, hvordan tingene gøres. Det viser sig, at det mange gange ikke er fyringsrunden, der forarger og smerter folk; – det er måden, fyringsrunden gøres på, der evt. sætter spor. Også helt ind i helbredet.

Måske kan du nikke genkendende til et eller flere af følgende eksempler på uretfærdighed på arbejdspladsen:

 • Nogle får tildelt visse goder (løn, frynsegoder, anerkendelse, ros) og andre GØR IKKE.
 • Lederen sympatiserer med udvalgte ansatte.
 • Der gives forskellig løn for den samme indsats.
 • Forslag fra ansatte høres ikke/tages ikke alvorligt.
 • Kommunikationen er urimelig, krænkende, nedladende.

Bliver vi ikke behandlet godt, og er der synlige og uretfærdige fordelinger og manglende anerkendelse, smitter det lynhurtigt og spreder sig.

Det ved vi jo godt.

Men den nyeste forskning peger nu på, at netop retfærdighedsaspektet også har en indvirkning på helbredet, fysisk som psykisk. Så nu må man vågne op.
Sidder du som leder og ønsker at vide, præcist, hvad det er for principper, der afgør, om pilen peger på uretfærdighed eller retfærdighed, kan du betragte de følgende 6 principper og med hånden på hjertet afgøre, hvorvidt de er i spil, praktisk som kommunikativt på din arbejdsplads. Ligesom du som medarbejder eller ansat kan kigge på, om du er bekendt med disse principper og ser dem levendegjort og informeret i arbejdet.

De 6 principper for retfærdighed på arbejdspladsen

 • De ansatte behandles ens
 • Ledernes personlige sympatier spiller ikke ind.
 • Der er ankemulighed.
 • Der er et klart beslutningsgrundlag.
 • De ansatte bliver hørt.
 • At anerkendte etiske principper overholdes.

For at kunne begribe graden af uretfærdighed på en arbejdsplads, må man som ledelse gøre sig klart, at man må lytte til den feedback, som ansatte og medarbejdere kommer med vedr. dette punkt. Kun de færreste mennesker anskuer nemlig deres egen adfærd og kommunikation som uretfærdig eller urimelig. Det er ikke første gang på denne hjemmeside, at jeg nævner, at ledelsen eller lederen er kulturbærer, og det er grunden til, at jeg fremhæver denne gruppe specielt i forhold til at gøre og være retfærdig.

Mit eget bud er, at mange begynder at blive mere kræsne og bliver bedre til at sige fra overfor uretfærdighed. På en arbejdsplads betyder det, at der ved uretfærdig håndtering af en sag vil forekomme det, jeg kalder intelligensflugt.

Dog kan det være så uigennemskueligt, at der forekommer en vis uretfærdighed, og man kan følge sig så afhængig af jobbet, lønnen og/eller kollegerne, at man tolererer megen uretfærdighed, før man griber ind. Og som det påvises i undersøgelserne, er der nogle, der aldrig når dette, men i stedet oplever blodpropper i hjertet samt udvikler depressioner.

Venlig hilsen
Christel sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 18 maj, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: