SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Teamudvikling består af mange ting og foregår på flere niveauer.

Coaching og teamudvikling.

Der flere måder at igangsætte en konstruktiv udvikling i et team på.

Coaching er en optimal metode til teamudvikling. ligesom når der arbejdes med det store område “personlig udvikling“, som jeg i de senere år har kaldt “personlig vækst“, er der flere måder at igangsætte en konstruktiv udvikling i et team på.

Lidt humoristisk kan man sige, at den bærende grund til teamudvikling er, at det er langt bedre at være udviklet end indviklet. At det er mere konstruktivt, effektivt og givende at være viklet ud end viklet ind i sagte som usagte regler, mønstre og arbejdsgange.

Uni Coaching udfører teamudvikling på bestilling.

Og skræddersyr altid materiale og emner til det specifikke team, der har brug for teamudvikling.

Behovet for teamudvikling kan komme fra flere kanter.
Medarbejdere kan i mus-samtalerne have givet udtryk for et ønske om teambuilding – teamudvikling.
Lederen eller ledergruppen kan have bemærket et behov for teamudvikling, og i enkelte tilfælde kan kunder overfor leder/ledergruppe have peget på et behov for dette.

Uagtet hvor behovet er startet, er der flere punkter i teamudvikling, der er væsentligt.

 • Teamets aktuelle situation.
 • Teamets historie.
 • Teamets ressourcer.
 • Teamets funktioner.
 • Teamets motivation.
 • Stress og stresshåndtering.
 • Opfattelsen af trygheds- og tillidsniveau.
 • Kommunikationen internt som eksternt.
 • Den faglige/professionelle attitude kontra den for personlige attitude.
 • Lederen som kulturbærer.
 • Teamspirit, samhørighed, begejstringskultur.
 • Feedback og kommunikation.
 • Evaluering og fortløbende redefinering.

Ud fra teamets aktuelle situation, beskrevet af medarbejdere og leder, og nogle gange ud fra et testmateriale, vurderes det, hvor indsatsen skal lægges. Mange gange vil det i teamudvikling være relevant at tage udgangspunkt i det område, der skranter mest og samtidig også fokusere på det område, der virker bedst.

Grunden til denne umiddelbart modsætningsfyldte start er, at det er væsentligt at anerkende og begribe, hvad der trækker teamet ned, og lige så væsentligt er det at anerkende og begribe, hvad der trækker teamet op, også for at kunne se ressourcer og succes-strategier.
For det løfter os at blive klar over, det vi gør, som virker. Og denne viden kan med stor succes anvendes også til de mindre ressourcefyldte områder.

Teamudvikling vil foregå som møder, undervisningsdage og som regel med ledercoaching tilknyttet.
Teamet lærer at kommunikere og give feedback, så en uheldig sladderkultur stoppes, og så fokus på en fortløbende proces, fagligt som menneskeligt, er i højsædet.

Af Christel Sonne Rasmussen - 7 mar, 2008

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: