SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Blueprint

Jeg har i flere af mine tekster på mit website om coaching nævnt fænomenet “Blueprint”.
Jeg er selv blevet introduceret til begrebet “Blueprint” via Anthony Robbins, der af mange kaldes verdens største inspirator i nyere tid. Hans tanker og ideer vedrørende Blueprint er meget givende, i en coaching sammenhæng.

Hvad er “Blueprint”.

Et menneskes Blueprint er den oprindelige struktur, som man er i kontakt med, når man oplever en ligevægt. For at få en fornemmelse af, hvordan ens eget Blueprint opleves, kan man reflektere over og mindes de situationer, hvor man har følt sig i total ligevægt. Samler man nogle af disse erindringer sammen og gennemgår den værdimæssige struktur, der er indvævet i denne, bliver ens eget Blueprint tydeligt.

Det, der bliver tydeligt, er, hvilke værdier og kvaliteter, man er i kontakt med, når man er i tilstanden af ligevægt / harmoni / balance.
Eksempelvis kan jeg for mit eget vedkommende fortælle, at jeg, når jeg læser i et uforstyrret rum, føler mig i kontakt med min oprindelige ligevægt. Hvorfor?
Fordi kvaliteterne “fordybelse”, “ny viden”, “uforstyrrethed” og “selvvalg” er de kvaliteter, der gør, at jeg oplever en ligevægt. Og således er i kontakt med mit Blueprint.

Ifølge Anthony Robbins søger vi som mennesker at være i kontakt med denne ligevægt i så mange som muligt af livets forhold. I et coaching – perspektiv kan man sige, at man inden for de livsområder, der har betydning for os, søger at levendegøre, i tanke og handling, de kvaliteter, som vores “Blueprint” indeholder.

Da jeg første gang hørte om teorien bag “Blueprint”, blev det meget tydeligt for mig, at jeg i min egen personlige vækst og vandring igennem tilværelsen, netop følte mig tilfreds / i ligevægt i situationer, hvor jeg selv havde valgt at være til stede, og hvor det at suge ny viden til mig, fordybe mig i denne og opleve glæde herigennem, gav mig den tilstand af livskvalitet, som har betydning for mig.
Og det behøver ikke kun at være, når jeg læser.
Når jeg coacher, er sammen med min familie, taler med veninder, hører et radioprogram mv., er jeg i kontakt med de værdier, som underbygger den tilfredshed, jeg forbinder med det at være et levende menneske.

Er du i en søgen efter den forjættede lykke – og tilfredshed, kan du med stor glæde benytte dig af coaching, der omhandler at blive bevidst om og i flere livsområder at levendegøre og integrere dit Blueprint.

Blueprints kan – vil naturligvis variere meget.

  • Nogle menneskers Blueprint har en struktur, hvor det sociale aspekt er væsentligt.
  • Nogle har et Blueprint, der handler om at være betydningsfuld, at blive set og hørt.
  • Nogle har et Blueprint, der handler om at have styr på situationen, have overblik og at kunne være proaktiv.
  • Andres Blueprint handler om at være rolig, og omgivet af stilhed og forudsigelighed.

Der er ingen forkerte Blueprints. Du vil opleve, at du i et coachingarbejde orienteret omkring dit Blueprint vil begribe, hvorfor du i så mange af dine livssituationer føler dig frustreret og utilpas. Grunden er, at disse livssituationer ligger for langt fra dit Blueprint, eller kun indeholder en eller to værdier fra dit bluprint, hvorfor du bruger alt for mange kræfter på at få kontakt med de resterende værdier.
Nogle vil sige, at Blueprint er værdiarbejde. Det er korrekt.

Værdiarbejde på en meget konkret og letbegribelig måde.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 26 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: