SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Personlig energi og overskud

Det er ikke blot ugentligt, men dagligt, at jeg taler med mennesker, der mangler personlig energi og overskud.
Og flere giver udtryk for følgende:

 • Hvis jeg bare havde noget mere energi og overskud, så ville det hele være meget nemmere.
 • Jeg ved jo godt, hvad jeg egentligt burde gøre, men det er som om, at jeg ikke har energien til det.
 • Mit overskud er så lavt, at jeg behandler dem, jeg holder af, dårligt.
 • hvis bare jeg får energien op, så jeg kan føle mig ovenpå, vil det ændre min situation totalt.
  m.m.

Det er med energi og overskud som så meget andet.
Begynder vi først at tænke, at vi vil kunne gøre meget mere, når energien er høj – og forudsætter vi samtidig, at først når energien er høj og overskuddet større, før vi kan gøre noget, ja så bremser vi os selv ned.
I en form for stand by- tilstand, hvor vi venter og håber på at noget ændrer sig.
Og at overskuddet er noget, der bare skal komme.
Det duer ikke!.

Energi og overskud er ikke en hyldevare. Det er tilstande.

Og tilstande kan vi selv generere og opretholde. Det mener jeg, det ved jeg, og det kan jeg i langt de fleste tilfælde også lære andre.

Hvordan skaber og opretholder man energi og overskud.
Der er en grundforudsætning, som jeg i coaching og i alle livets forhold arbejder med, og det er forudsætningen, der som Anthony Robbins også siger:

ENERGY GOES WITH THE FOCUS
Omskrevet til dansk kan den hedde:
Energien følger det fokus, du sætter dig.
Så enkelt kan det siges. Og det er enkelt. Og kræver noget af dig, hvis du mangler din energi..
Lad mig forklare lidt om, hvad fokus er.
Der er overordnet to former for fokus.
Det, jeg kalder et “ikke-fokus”, eller et “mangel-fokus” og så den form for fokus, som jeg kalder “det konstruktive fokus”.

Hvad er et “ikke-fokus” et “fejlfokus”?
Et “ikke-fokus” er, når man mentalt er optaget af at tænke på det, man vil undgå. Hvor tanker om det, man vil væk fra, styrer én. Især i stresscoaching er det tydeligt, at “ikke-fokus” styrer tankegangen. Og energien flyder til dit “ikke-fokus”. Men netop på grund af, at man er fokuseret på det, man vil undgå, det man vil væk fra, det man ønsker ikke sker, ja så låser energien. Og det er her, at mennesker så siger: “bare jeg kunne få energien tilbage, for så ville det hele jo være meget nemmere”. Mange begriber ikke, at de selv bremser den energi ned, med deres fokus/attitude.

Lad mig give dig eksempler på et “ikke-fokus”, så også du begriber, hvad det drejer sig om.
Nedenstående er udtalelser fra personer, jeg har arbejdet med.

 • Når jeg går på arbejde om morgenen, frygter jeg, at der bliver meget travlt, og at der er mange ekstra krævende patienter – jeg er helt træt på forhånd. (kvindelig sygeplejerske, 36 år)
 • Jeg har lange arbejdsdage, og jeg elsker mit arbejde, men når jeg kommer hjem, føler jeg mig fuldkommen uoplagt, og min hustru begynder at tale om alt det, der skal ordnes, og om jeg ikke bare kan geare lidt ned og være nærværende. Det eneste, jeg tænker på, er at slippe væk fra alt hendes brok, så jeg kan få noget ro. Jeg ved godt, at det sårer hende, og det ønsker jeg ikke, men hvis hun bare kunne lade mig være, så jeg ikke også behøver at forholde mig til flere ting. (mandlig direktør, 51 år)
 • Jeg er frygteligt jaloux. Og når min kæreste taler med en anden mand, bliver jeg urolig for, om hun synes, at han er mere interessant end mig, og jeg bliver meget fortvivlet over, at hun ikke gier mig den opmærksomhed, som det må være tydeligt, at jeg savner. Mine tanker kører i ring om, hvordan jeg undgår at være kontrollerende og krævende, men jeg kan ingen udvej finde. (mandlig account manager, 37 år)
 • Jeg er bange, når min mand råber af mig. Jeg tænker på, hvordan jeg kan få ham til at holde op. Og jeg tænker på, om det skader vores børn, at han er så temperamentsfyldt. Jeg har sagt til ham, at jeg ikke vil have, at han råber, fordi jeg bliver bange, men jeg har lagt mærke til, at jeg hele tiden forsøger at undgå, at der er noget, der irriterer ham. Mit problem er, at jeg føler, at det er opslidende. Jeg vil gerne beholde min mand, men jeg orker ikke hele tiden at skulle være et skridt foran for at undgå konflikterne. (kvinde, 35 år)
 • Jeg frygter min eksamen. Det værste er, at jeg tror, at man meget let vil kunne se min nervøsitet. Lærer og censor må tænke, at jeg er et meget usikkert menneske, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal få fjernet den uro. (kvindelig pædagogstuderende, 24 år)

Ja, eksemplerne er talløse.
Og jeg formoder, at du i det ovennævnte kan se, hvordan mennesker i varierende livsomstændigheder, er optagede af tanker, der handler om det, de er bange for, det de ikke kan overskue, og af at få elimineret ubehag, krav, forventninger m.m.
Og eksemplerne taler deres tydelige sprog med hensyn til, at der jo bruges megen energi på at spekulere, på at “se indre ubehagelige film”, på at tale med sig selv om, hvad man håber, at der ikke sker.
Så det er altså ikke et spørgsmål om, hvorvidt man har energi eller ej. Det er et spørgsmål om, hvordan man flytter sit fokus over på det, man vil, og tænker på de situationer, man før har frygtet, som situationer ,man godt kan overkomme og agere i.
Derfor er det meste af mit coaching – arbejde et arbejde på at lære mennesker at etablere et konstruktivt fokus.
Jeg er ikke en coach, der mener, at vi skal tænke positivt for enhver pris. Jeg tænker snarere, at vi må orientere os imod et konstruktivt fokus, som indebærer, at vi tager personligt lederskab og agerer i stedet for at reagere. Og når jeg skriver “agerer”, er det ikke nødvendigvis kun på adfærdsplanet, jeg mener. Det er også en aktion /at agere), når man tager et mentalt valg om, hvor man vil placere sit fokus. Og hvad det er, man vælger at tænke på.

Bliver jeg som coach bedt om at hjælpe med hensyn til lav energi mv., er det altså fokus, det handler om. For energien flyder til vores fokus.
Og skulle jeg vende nogle af de eksempler, jeg har beskrevet i det ovenstående til et konstruktivt fokus, kunne de lyde således:

Til sygeplejersken:
Når du går på arbejde, så tænk på, at du har kræfterne og evnerne til at håndtere enhver patient, du møder. Fokuser på, at du kan tage tiden til at holde få og givende pauser, så du sikrer dig at have adgang til din ligevægt. Fokuser på at du, for dit indre blik, ser dig selv i et tilpas tempo udfører dine opgaver, nærværende og kompetent.
Til direktøren:
Fokuser på, at du allerede på vej hjem i bilen glæder dig til at komme hjem, fordi der er mere ro hjemme end på jobbet. Se, hvordan du for dit indre blik får hilst på din hustru og lad hende vide, at du tager dig en lille pause, evt. med et tæppe om skuldrene, før I kan spise sammen og drøfte dagens oplevelser og de eventuelle gøremål, der er derhjemme. Gør dig klar til at vise den interesse og lydhørhed, som du ved, at du evner, og hold dit fokus på, at det giver ro at drøfte tingene og tage dem en ad gangen.

Til account manageren:
Fokuser på, at du har evnen til at være fortrolig med din kæreste. Tal med dig selv om og se for dit indre blik, at du kan skabe adskillige situationer, hvor du og din kæreste er opmærksomme på hinanden. Når din kæreste taler med en anden mand, så fokuser på, at du kan opretholde en indre afslappet tilstand, fordi denne samtale kun varer kort, så I senere har mange situationer sammen, hvor I kan have nærhed og fortrolig dialog. Bemærk, hvor let det er for dig at få din kæreste til at føle sig betydningsfuld, via din stemmeføring og dine ord, og gør dig klart, at din kæreste vil give dig det samme tilbage. Men tøv ikke og vent ikke på, hvornår hun giver dig opmærksomhed. Giv hende opmærksomhed og bemærk, at det at give og modtage er 2 sider af den samme mønt.

Til den 35-årige kvinde:
Fokuser på, at du kan skabe en attitude, der hedder “den her kamp vinder jeg”. Og gør dig klart, at den kamp, du skal vinde, er kampen over din frygt for uro. Bemærk, hvordan du rent fysiologisk og mentalt kan indstille dig, så du føler dig stærk og stabil, og så du i de situationer, hvor der eventuelt bliver råbt, kan agere hensigtsmæssigt. Når du går og frygter, så flyt dit fokus over på, hvad du kan sige i stedet for at håbe, at det ikke sker. Tænk på, hvilken effekt, det vil have, når du myndigt og bestemt giver udtryk for, hvad du vil have, i stedet for, hvad du ikke vil have. Bemærk, hvordan et klart og fremadrettet budskab om, at “jeg vil have, at der tales respektfuldt”, ændrer situationen. Bemærk, hvordan du ved at bruge din humor, kan løfte situationen, og opretholde ro og balance.

Til den 24- årige studerende:
Når du tænker på eksamen, så se dig selv sidde eller stå roligt og sikkert. Bemærk, hvordan du kan se dig selv tale og tænke klart og sammenhængende. Tænk over, hvordan du med din vejrtrækning og med et fokus på, at dette er en givende og intens situation, kan påvirke dig selv og tilhørerne.

Ja, buddene er mange. Og der er flere af dem.
Det er et uhyre spændende stykke arbejde at lære andre at flytte og opretholde deres fokus. Det kræver mange gange træning, fordi vi også rent mentalt er vanemennesker.
Men gør dig klart, at min pointe er, at du ikke skal vente på, at energien og overskuddet kommer igen. Du skal skabe energien og overskuddet, ved at være optaget af, det du vil – i stedet for det, du ikke vil. Det sikrer dig nemlig på den måde, at du begynder at forvente, at du kan overkomme de situationer, du før har undgået og vil skabe små, sikre, synlige succeser.

God fornøjelse.Du må endelig kontakte mig for nærmere oplysning om:

“Fokus på personlig energi og overskud”.
Jeg coacher både individuelle personer, og teams.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 24 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: