SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Symptomerne ved depression – depressioner

Symptomerne er mange, men nogle af dem man føler sig deprimeret, modløshed, selvhad, træthed, afmagt, appetitløshed, søvnløshed, orientering imod fortiden, ulyst, energitab og ikke mindst vinterdepression.

Årsagerne til depression, som jo findes i 3 grader og skal kun diagnosticeres af læge eller psykiater:

  • Let depression
  • Middel depression
  • Svær depression

Og årsagerne kan være lige så mange som symptomerne og bør findes i den enkeltes historie, psyke og evne til at modstå pres og belastninger.

Vinteren kan udløse deprimerede tilstande hos mange.

Det er fraværet af lys og en udsigt til en mørk, kold og tung efterårs-og vinterperiode, der slår mange ud af kurs. Fødsler, skilsmisser, ledighed, økonomiske problemer, kronisk sygdom hos dig selv eller nært pårørende, stress på job eller i din tilværelse generelt, alderskriser – hos kvinder i 40 års alderen og mænd i 50 års alderen, dårligt spisemønster med mangel på vitale vitaminer, manglende motion, ja. De udløsende faktorer og eller årsager er talrige.

Ligeledes bør der være en opmærksomhed på, at kvinder og mænd kan agere meget forskelligt på en deprimeret tilstand. Mange kvinder er grådlabile, energiforladte og opgivende. Mange mænd er også opgivende og bekymrede, men kan være v redlabile, dvs. at lunten er kort og vreden er den reaktion, der kommer frem. – Og så er det, at de sendes i terapi af konen, der siger, at ”hvis han ikke lærer at styre sit temperament”, går det her ægteskab i stykker.

Der er for den enkelte naturligvis et helt specifikt billede af, hvordan vedkommendes depression viser sig og føles.

BEHANDLING AF DEPRESSION

I NLP-behandlingen arbejder jeg med at levendegøre depressionen, forstået på den måde, at jeg arbejder med, hvordan den enkelte føler sig deprimeret. Det vil sige, at vi meget hurtigt afkobler begrebet ”depression” og i stedet taler om: hvad tænker og hvad føler du? Hvilke situationer magter du, og hvilke situationer skaber afmagt? osv.

For mig at se har det en vital betydning for sindets selvhelende kræfter, at man ikke går og siger ”jeg har en depression”, men snarere forholder sig til de sindstilstande, der er i spil og træner sig i på overkommelig måde at håndtere disse hen ad vejen.

DET BETYDER,
at den terapeutiske proces handler om i mindre bidder at opdele, hvad det er, der deprimerer den enkelte, og hvad der i dennes historie og nutid er og har været deprimerende. Og om at undersøge, hvad personen kan gøre noget ved, og hvad der for længst er uden for ens kontrol.

For noget af det væsentligste er at holde kræfterne samlet, i videst muligt omfang, og ikke fortabe sig i unødige refleksioner om, at ”hvis nu bare alting havde været anderledes og hvis nu bare vi ikke var gået konkurs og hvis nu bare vi ikke havde haft et barn med øreproblemer/hvis nu bare … for det er min erfaring, at især deprimerede mennesker orienterer sig dels imod fortiden og dens traumer, ligesom der ofte er en overdreven grad af hypotetiske drømmetanker, hvor man ønsker, at alt var anderledes.

Dette er symptomatisk i sig selv, for det afspejler lige præcist det, der har været med til at foranledige, at personen er blevet deprimeret, nemlig at man har ønsket sig væk og har undladt at se virkeligheden i øjnene og forholde sig til den.

STYRKE OG AFKLARE.
Flere af mine klienter modtager antidepressiv medicin i starten af behandlingen, hvor et af målene naturligvis er at styrke og afklare den enkelte, så livsmod, glæde, overskud, selvtillid og gå-på-mod, så behovet for at dæmpe depressionen medicinsk nedtones.

Terapi og specielt motion er en god kombination imod depresion.
Min mening er, at en depression er en psykisk tilstand, der kræver omsorg og støtte, og at mennesker, der på et tidspunkt i tilværelsen har haft en depression, sagtens kan rejse sig og endda til et bedre liv.

Kombinationen af NLP Terapi og motion ser jeg som et stærk indsats for at få en depression behandlet og ryddet af vejen.

Det er jo ikke kun den deprimerede person, der lider. Nære pårørende som ægtefælle, børn, forældre mv smittes ikke af depressionen, men påvirkes. Mere stærke er vi jo desværre og heldigvis ikke som mennesker. Vi påvirkes af det, der er og det, der ikke er i spil omkring os.

Derfor vil et forløb med en person, der søger hjælp til at begribe og håndtere sin depression, ofte at en eller flere pårørende inviteres med nogle gange for at få inspiration og hjælp til at håndtere situationen. For mig at se er den allermest væsentlige ressource blandt de pårørende er, at der stiftes en tro på eller om du vil, en tillid til, at personen har ressourcerne til at håndtere det at være deprimeret. For personens egne positive selvforventninger er ofte drastisk lave, og uanset om det drejer sig om unge, voksne eller ældre, mener jeg at netværkets psykologiske påvirkning betyder meget.

OBS.
Vær opmærksom på, at et menneske, der er stressramt, kan have anstrøg af såvel angst som depression.
Det er afgørende, at egen læge kontaktes for at få skilt ad, hvorvidt det drejer sig om en depression eller om det deprimerede anstrøg skyldes stress.
Man skal indstille sig på et forløb på minimum 10 gange, hvis man ønsker en vedvarende effekt af behandlingen. Ligesom en depression ikke bare opstår, er der ikke noget ”Qvick Fix” der lige kan klare det. Som påpeget omtaler jeg, at visse og mange gange store aspekter i livsførelsen ændres, hvorfor det vil være naivt at tro, at et forløb på 3-5 gange kan fjerne en depression. Det er for mig at se afgørende, at den maskinelle tankegang om, at det der ikke duer skal fjernes, må ændres til , at det enkelte menneske skal begribe, hvad det er, der har gjort, at depressionen har sat sig fast og skal forstå, hvad det er i eget liv, der må ændres vedvarende for at sikre, at man tager ved lære og vikler sig ud af bestemte mønstre, uagtet om de er af adfærdsmæssig, mental, relationel eller følelsesmæssig karakter.

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

Mit barn er vådligger han/hun tisser i sengen

Når ens barn er vådlggger / tisser i sengen, er der flere bekymrede forældre, der har ringet til mig. Ikke kun bekymrede forældre, men også forældre, der er trætte. Af at vaske lagner og dynebetræk og af at give deres 5-7 årige barn ble på om natten. De fleste får af lægen at vide, at der er en forholdsvist stor procent af børn, der tisser i sengen, og at det som regel går over af sig selv.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: