SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Du har altid et valg

Jeg har, du har, man har – “Altid et valg”.
Jeg kender det, du kender det, alle kender det fra forskellige områder i deres liv.

Om det er arbejdet, fritiden eller familien. Der opstår indimellem modstand, der bremser ned for ens arbejdsglæde, bremser ned for trivsel på arbejdspladsen, bremser ned for overskud og overblik, lyst og engagement, også i private relationer.

Mange, der opsøger Uni Coaching er klar over, hvad det er, der har bremset ned for glæde, trivsel, energi, overskud, tilfredshed eller helt kort sagt:

For følelsen af sammenhæng.
Det vil sige, at mange der kommer, godt forstår, hvad modstanden handler om, men de ved ikke, hvordan de skal håndtere den.
Som coach og teambuilder mener jeg helt oprigtigt at man altid har et valg.
Og lige så enkelt kan det siges, at man altid har 4 valg eller 4 udveje, hvis man ønsker at se det på den måde.
Lad mig redegøre for disse 4 valg, som man fra situation til situation må afveje og gøre sig klart. Så man kan handle i situationen og håndtere den. Fordi man selv har truffet en beslutning om, hvad man vil gøre.

Man kan vælge at gå sin vej.

Nogle kampe er ikke værd at kæmpe, og nogle kampe vil være forgæves. Hvis situationen og modstanden i denne overmander én gang på gang, så man realistisk set aldrig kommer videre, er det en mulighed at gå sin vej.

Man kan også vælge at blive i situationen og lade være at gøre noget ved den.

Dette er naturligvis ikke en proaktiv måde at agere på, men det er dog et valg, man kan tage. Man vil fra tid til anden bemærke, at nogle situationer løser sig, ved andres hjælp eller med hjælp fra “virkeligheden som medspiller”, og det er en befrielse i sig selv at gøre sig klart, at i de situationer, hvor man vælger at blive i situationen uden at gøre noget ved den, ja så har man placeret sig i denne position i stedet for at føle sig stillet skakmat.

Man kan vælge at ændre holdning.

I situationer med modstand kan man vælge at anskue situationen fra en ny vinkel. Man kan vælge at se situationen som en udfordring, som en læring, som en prøvelse, ligesom man kan vælge at ændre sin holdning til eventuelle aktører i situationen man kan vælge at fokusere på en aktørs intention i stedet for adfærden, og man kan vælge at anskue situationen med undren og/eller nysgerrighed.

Man kan vælge at ændre sin adfærd.

For at ændre sin adfærd må man gøre sig bevidst, hvilken adfærd, man har udvist indtil nu. Man kan vælge at være spørgende, man kan vælge at være kompromisløs, stålsat, vedholdende. Det vigtige i dette punkt er at man gør sig klart, hvad man vil gøre anderledes i situationen end førhen.

Husk altid, at du er i stand til at vælge.
Og bemærk, at det, at du bevidst tager et valg, gør en forskel.
Det fjerner dig nemlig fra at være placeret i en rolle som eksempelvis offer, bøddel, “dørmåtte”, den evige hjælper eller andre roller, der i længden kan tage kræfterne fra dig. Som jeg har peget på i adskillige tekster på dette website, ja så mener jeg, at det fra situation til situation er væsentligt at spørge sig selv:

Hvad giver mig følelsen af sammenhæng her?
Fordi jeg er af den overbevisning, at det er følelsen af sammenhæng, vi går efter som mennesker. At det er, når vi føler, at vi selv hænger sammen, når vores livsområder som arbejde, familie og fritid hænger sammen, at vi genererer og opretholder overskud, energi, glæde, engagement og alt det, der ellers giver mening og fylde for os hver især.

Hvis du har brug for coaching med hensyn til besværlige valg, besværlige personer, besværlige situationer, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig for nærmere information om individuelle coachings, foredrag, kurser, fyraftensmøder m.v..

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 29 apr, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: