SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Ledelsescoaching

Ledelsescoaching. Om man er den eneste leder eller en del af et ledelsesteam, har man indimellem brug for at tale med en person, der kan anskue ens arbejdsliv fra en fornyet vinkel.

Blot det at redegøre for de problematikker, dynamikker og planer, der er i spil, til en udenforstående, skaber en beriget tilgang til, hvad det man går og foretager sig.
Da der i disse tider ligger et enormt forventningspres på ledere, er det væsentligt for lederen selv, at vedkommende er i stand til at få ladet op, stoppet op og tanket op indimellem. Dette er ledelsescoaching oplagt til.
Ledelsescoaching kan handle om mangt og meget og tager naturligvis udgangspunkt i den respektive leders situation, nutid og hverdag. Ud fra den nuværende situation og de ønskede mål, som lederen sætter op, sikrer ledelsescoachingen, at der ved samtalens ophør er en klar strategi for at navigere og agere endnu mere konstruktivt.

Det er meget varierende, hvilke temaer der er i spil i ledelsescoaching.
Og man kan lidt firkantet dele ledelsescoaching op i 4 kategorier.
Lederen selv.
Hvilken rolle har lederen. Er lederen tilfreds med denne rolle, og oplever lederen følelsen af sammenhæng og motivation. Oplever lederen at være klædt godt nok på, kommunikativt og rent ledelsesmæssigt.
Er der en overkommelighed i jobbet, eller har stress sneget sig ind.
Uanset hvilket tema, der coaches, vil det kunne styrke og samle den enkelte leder, personligt, så dennes effektivitet og overblik højnes.

Forholdet til personale.
Mange ledere gør et stort og flot stykke arbejde ud af kontakten med personalet. Og bestræber sig på at opretholde en konstruktiv kultur og team spirit. Dette kan én person dog ikke gøre alene. Indimellem oplever jeg i ledelsescoaching, at det er nødvendigt at coache en leder, så denne lettere kan håndtere det, man kunne kalde besværlige medarbejdere, stress på arbejdspladsen, for mange sygedage, murren i krogene, eller hvad der ellers kan være af “forstyrrelser” i personalegrupper.
Ledelsescoaching kan også orientere sig imod at forbedre MUS-samtalerne og imod at kunne håndtere kritik og negativ feedback.

Virksomheden.
Det er ikke nok, at virksomheden fungerer internt.
Og ledelsescoaching er væsentligt, når virksomhedens mål og værdier skal afklares og højnes.
Og med hensyn til virksomhedens målsætning, mission og salg kan ledelsescoaching gavne for at få afklaret, hvorvidt man er på sporet, eller hvad der kan bringe virksomheden på sporet igen.

Ledelsescoaching kan indenfor dette felt handle om:

  • Hvordan oplever vores kunder og konkurrenter os.
  • Er vi tydelige nok.
  • Er tallene på bundlinien af den rigtige farve.
  • Er vi innovative nok.
  • Er der et generationsskifte i gang mv..

Det fjerde og sidste område indenfor ledelsescoaching er området “fremtiden”.
En ting er, at virksomheden fungerer nu, internt som eksternt. Men for at fremtiden ikke skal komme bag på os, kan ledelsescoaching anvendes i forhold til mere langsigtede mål og planer. Så der også på længere sigt er en ramme, og så der udvikles konkrete evalueringsposter og pejlemateriale, så man er klar over, om man får håndteret og taget hånd om det, man ønsker, og de forstyrrelser, der dukker op undervejs.

Og ligesom enhver anden form for coaching, kan ledelsescoaching naturligvis indeholde aspekter fra flere af kategorierne.
Der coaches i det, der ligger dig på sinde. Der coaches i det, der ligger lige for, og der er plads og værktøjer til alt det, som man ønsker sig.

  • Ledelsescoaching kan foregå med den enkelte leder.
  • Ledelsescoaching kan foregå med et lederteam.
  • Ledelsescoaching kan foregå i Uni – Coachings lokaler i Kolding Centrum eller på den respektive virksomhed.
  • Et forløb i ledelsescoaching strækker sig over minimum 3 samtaler.

Med venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 30 apr, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: