SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Foredrag om Teambuilding – Skab en vinderkultur

Når en virksomhed, institution eller arbejdsplads har besluttet sig for, at der skal stå teambuilding på programmet, eller i det mindste, at der må gøres noget for arbejdsmiljøet, er der mange veje at gå.

Afhængigt af hvor stor en gruppe, det drejer sig om, den aktuelle situation, mål og ønsker, erfaringer og succeskriterier, har Uni Coaching valgt at tage ud til den respektive virksomhed og som optakt til en proces, at afholde et kort foredrag om teambuilding.
Netop for at konkretisere, afgrænse og i nogle henseender også at afmystificere, hvad teambuilding er, her i 2009. og hvilken form for teambuilding, som unicoaching.dk tilbyder.

Et foredrag om teambuilding vil som regel vare 45 minutter og vil omhandle nogle af nedenstående punkter:

 • Hvad er formålet med teambuilding.
 • Hvad er teambuilding og hvad er ikke teambuilding.
 • Tilfredshed på arbejdspladsen
 • Stressniveauet i teamet – på arbejdspladsen
 • Kommunikation og tilbagemeldinger, positiv som negativ kritik.
 • Sladder- eller sludderkultur.
 • Er vi her for at hæve andet end vores løn?
 • Tilfredse medarbejdere
 • Team spirit – korpsånd – gruppedynamik.
 • Hvilke værdier er i spil, og hvilke værdier ønskes sat i spil.
 • Den enkeltes og gruppens ansvar for større arbejdsglæde, attitude og bonuskommentarer
 • Osv.. .

Temaerne er mange, og ud fra en forudgående snak vil jeg naturligvis fokusere på det, der ligger den respektive arbejdsplads mest på sinde. Og samtidig redegøre for nogle af de grundlæggende tanker og værdier, som vi finder vigtigt at få flettet ind i dagligdagen.

Det er jo arbejdsdage, der er flest af, og det er en af de allerbedste grunde til, at der er fokus på at øge eksempelvis tilfredshed, arbejdsglæde, berige kommunikationen, højne sludderen og nedtone sladderen, bemærke fællesnævnere og at forebygge stress, så netop den lange række af arbejdsdage ikke bliver hverken fortvivlende, trættende eller for mange.

For yderligere information om foredrag i teambuilding, på din arbejdsplads, som en forsmag på en proces, kan du rette henvendelse til mig via min kontakt side.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 11 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Teambuilding – Teamspirit

Du ved det, jeg ved det, vi ved det alle sammen. Når den gode stemning er til stede på vores arbejdsplads, glider det hele meget nemmere. Når der er smil og lidt grin og en god atmosfære, kan vi alle sammen lide at gå på arbejde og at være på arbejde, og det gør, at selv situationer, hvor man før ville føle stress, glider i baggrunden.

Ja, glæde og overskud er vigtigt, og sandheden er velkendt og enkel. Mindre velkendt og enkelt er det dog, hvordan glæden og overskuddet genskabes, hvis det af gode grunde har været for nedadgående i en periode.
Sidder du som leder eller medarbejderrepræsentant, eller som del i et team, hvor energien og overskuddet har været for nedadgående i en for lang periode, er det værd at overveje, om denne nedadgående bølge, der hæmmer al teamspirit, ikke skal genopbygges nu.

Appreciative Inquiry

I flere tilfælde vil Appreciative Inquiry være forkortet ned som AI.
Appreciative Inquiry er oprindeligt amerikansk og oversættes efterhånden som “værdsættende undersøgelse”, og ”værdsættende/anerkendende undersøgelse er jo et udtryk, der kræver en forklaring.
Lad mig derfor forklare, hvordan Uni Coaching opfatter AI – konceptet og grundene til, at vi i coaching og teambuilding bruger netop AI – modellerne for at få løftet, vinklet og beriget de processer, der sættes i gang.

I min model af verden er AI en model, der har to ben, nemlig en organisatorisk orienteret retning og en pædagogisk orienteret retning. En model, en filosofi, en samling af teorier, der ligesom NLP er baseret på studiet af strategier for succesfulde og effektive eksempler og systemer.
Denne optik på, at man orienterer sig mod at gøre og gentage det, der virker, er jo indlysende, og de, der arbejder med AI – processer undres ofte over, at det kan være så enkelt at sætte forandring i gang. Bl.a. også på grund af, at ”man pakker rummet ind i anerkendelse.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: