SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Passe og pleje parforholdet

BT den 10. juli 2007.
I dag, tirsdag den 10, juli, var der en test om, hvordan ens parforhold fungerer.
En test, hvor hhv. Martin Østergaard og Christel Sonne Rasmussen, coach og parterapeut, i samarbejde med BT-journalister, har udfærdiget spørgsmålene.

De spørgsmål, som undertegnede har været med til at udfærdige, handler om det, som jeg i et parforhold kalder venskabet. Lidt enkelt sagt ser jeg et parforhold/ægteskab som en instans, indeholdende mindst to planer, nemlig: venskabet og kæresteforholdet.
De spørgsmål, jeg har været med til at udfærdige, handler om aspekter som tillid, rummelighed, interesse, omsorg, opbakning / loyalitet og respekt. Der i min model af verden er de bæredygtige og livgivende komponenter, der må sættes i spil, i daglig praksis, i et parforhold/ægteskab.
Og dækker således primært områderne indenfor venskabet.

Jeg er af den holdning, som parterapeut, der har en stil, som er mere nu-orienteret og fremadrettet og dermed coachende, at:

Hvis fundamentet ikke bærer, så påvirker det kæresteforholdet.

Uden loyalitet og tillid, uden respekt og empati, fra begge parter, er kæresteforholdet for mig at se et erotisk forhold, der sagtens kan fungere udmærket, men mangler den substans og fylde, der gør det stærkt og vedvarende, på sigt.

De fleste danskere, der er åbne overfor at arbejde med deres parforhold tænker ud fra min vurdering, at parterapi er vejen frem. Og parterapi er enestående og kan bære et par et langt stykke ad vejen. hvis begge parter netop gør sig klart, at de hver især må tage ejerskab for at justere eller ændre det, der ikke længere virker.

Endnu er coaching af par et forholdsvist nyt fænomen.

Jeg er dog sikker på, at coaching af par bliver populært i tiden, der kommer. Fordi en del par godt ved, at de vil hinanden, men er kørt fast i gamle vaner, som prioritering og fastlåste kommunikationsmønstre.
Og dette kan en coach, der er vant til at arbejde med par, være med til at tage sig af.

Der er mange singler i Danmark. Og der er mange, der søger lykken og harmonien i parforholdet bl.a. via datingportaler mv.. Enhver må søge sin lykke og sit mål der, hvor det er muligt. Om det er på en datingportal eller en bar, en aftenskole eller arbejdspladsen. Det afgør den enkelte.

I min konsultation, hvor jeg udøver både terapi og coaching, med klar adskillelse af de to fænomener, mener jeg, at de der ønsker at få startet bedre op, eller at få opretholdt netop den nærhed og tillid, omsorg og respekt, der som regel gør sig gældende i forelskelsesfasen, ikke bør falde i den grøft at tro, at:

Denne gang bliver det anderledes,
hvis man da ikke selv er meget bevidst om at gøre noget andet, end man tidligere har gjort.

Uden at citere ordret, kan jeg informere om, at nogle af de spørgsmål, der var i BTs test den 10. juli 2007, lød nogenlunde således:

Vedr. respekt/rummelighed: (Jeg har undladt at medtage de 3 gradueringer, der var med i testen.)

I hvor høj grad har din partner mulighed for at dyrke egne interesser, som venskab/hobbies mv?

  • Hvor ofte spørger du med oprigtig interesse, hvordan din partners dag har været?
  • Når din partner giver udtryk for sårbarhed, hvordan forholder du dig så?
  • Har du selv oplevelsen af at være ærlig, åben og informativ overfor din partner, uopfordret?
  • Er du bevidst om, på hvilken måde du viser din partner størst omsorg?

Tænk over dine egne svar og gør dig klart, om dit parforhold har brug for coaching eller for mere bevidst stillingtagen?

– Christel

 

Af Christel Sonne Rasmussen - 10 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: