SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Foredrag – Personlig coach i en virksomhed

Foredrag om personlig tilknyttet coach på en virksomhed/arbejdsplads.
Hvis der på den virksomhed eller arbejdsplads, hvor du er ansat, er tanker om at tilknytte en personlig coach, vil det være et tiltag, som er forholdsvist nyt, stadig set med 2015- briller.

Som beskrevet på andre sider på dette website, kan en personlig tilknyttet coach, virke indenfor adskillige områder, da det fornemste ved coaching netop er at tage afsæt i det, der er væsentligt for hver eneste fokusperson.

Hvis virksomheden eller arbejdspladsen ønsker et yderligere kendskab til den coach, der overvejes at blive tilknyttet, tilbyder jeg et foredrag eller et møde, hvor coachen fremlægger, hvad der er muligt at arbejde med, og hvor eventuelle spørgsmål afklares.

Nogle virksomheder eller arbejdspladser har en massør eller en zoneterapeut tilknyttet. Nogle har gymnastik- eller fitnessinstruktører tilknyttet. Og i løbet af de kommende år vil der, set med Uni Coaching.dk`s øjne, helt sikkert være flere og flere, der vælger at tilknytte en eller flere personlige coaches.

Hvorfor tendensen peger i denne retning, er der formentligt flere svar på.
Et af dem, er…

  • At coaching med sin fremadrettede og respektfulde stil, understøttet af effektfulde spørgsmål, matcher innovation og behovet for personlig udvikling og herigennem konstruktiv forvandling.
  • Et andet svar er, at coaching i en enkel form sikrer en kontinuerlig interesse og et løft for den enkelte medarbejder/leder.
  • Et tredje svar er, at det moderne menneske i videnssamfundet skal passe på sig selv. Effektivitets- og stressniveauet er højt. Og da der ikke er mening i at brænde ud, kan coaching være et af de tiltag, der sikrer, at arbejdslivet bliver både mere tilfredsstillende og berigende, for den enkelte og de systemer, som vedkommende påvirker.
  • Et fjerde punkt kan handle om at undgå syge- og fraværsdage, og at den personlige coach kan bidrage med, at øge den enkeltes arbejdsglæde og derigennem højne såvel socialt som fagligt overskud. .

Og for hvert menneske er der naturligvis en helt individuel og måske endda flere, grunde til at benytte sig af coaching. Tiden og væksten byder os ikke at stå stille, og hver person har brug for et lydhørt rum, hvor der er plads og tid til at fokusere på det, der har vigtighed, så man kan samle kræfterne om det, der giver mening.
Blandt andet.

Således tager jeg gerne ud til en virksomhed eller arbejdsplads og fortæller om coaching. fortæller om, hvad en personlig coach er, og fortæller om, hvordan det foregår, rent praktisk, når en personlig coach tilknyttes virksomheden/arbejdspladsen.

Et foredrag varer som regel 1 time, og kan afholdes for ledelsen eller for samlet personalegruppe.

Ring eller mail og hør nærmere.

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 9 jul, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: