SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Hvordan man søger finder og ansætter en coach

Det er et seriøs og vigtig overvejelse at tænke “Hvordan man søger finder og vælger at ansætter en coach”
Det at vælge eller ansætte en coach
Hvad skal man vurdere ud fra?
Hvornår er en coach en god coach, for dig – eller for din virksomhed.

Undertegnede, bliver ugentligt spurgt om, hvad en god coach er, og spurgt om, ud fra hvilke kriterier, en sådan skal vælges.
Der er adskillige dygtige folk i branchen, der giver sit bud på dette.

Bl.a. kan:

Arne Nielsson bog: “Viljen til sejr
Jeg har i det følgende uddraget 10 punkter, som du i din søgen efter den rette coach for dig og din virksomhed, kan anvende som en slags tjekliste.
Mine egne tanker om vigtigheden af at vælge en coach, er at det har afgørende betydning, fordi coachen er den person, som du/I vil betro jeres personlige og professionelle visioner.
Coachen er den person, der ud fra sine spørgsmål og vinkler kan hjælpe dig med at samle de informationer og værdier, der har allermest betydning for dig og dit virke. Det betyder, at det vil være surt at vælge forkert.

Hvis det inspirerer dig, så benyt dig af modellen nedenfor.

1. Sympati og varme.

Det er vigtigt, at du kan lide din coach og at der er en naturlig sympati. Det første indtryk varer virkelig ved. Mødet med en coach ansigt til ansigt eller igennem telefonen, skal give mig en positiv reaktion.
Er der ikke en naturlig sympati, er det et signal, du ikke skal overhøre.
Kom videre! Stol på din mavefornemmelse her! At en person er varm, åbenhjertig, godmodig, blid, intelligent, tålmodig, legende og lydhør er nogle af de uhåndgribelige egenskaber, der betyder mest.
Altså lægger punkt 1 op til, at du stoler på din fornemmelse, og at du gør dig klart, hvilke kvaliteter, der er vigtige for dig.

2. Rollemodellens potentiale.

Coaching er en forandrings- og vækstproces. Det betyder, at coachen i en periode kan benyttes som rollemodel for dig. Det handler ikke om, at du skal kopiere coachens personlighed. Men at du gør dig klart, at det værdigrundlag, som coachen arbejder ud fra, matcher dit eget eller er et værdigrundlag, du selv ønsker at bevæge dig hen imod.
Spørg ind til og fornem, om coachen indeholder den kongruens (sammenhæng), som du har brug for.
Hvis dine værdier er ærlighed, respekt, fremgang, synlighed, så bemærk, hvorvidt coachen udstråler dette, i tale og handling.

3. Et coachende rum er et rum, hvor der udveksles erfaring, indsigt, viden og hvor ressourcer er i spil.

Brug din sunde fornuft og fornemmelse og fornem og vurder, om den eventuelle coach har et godt personligt grundlag og at han/hun faktisk ikke har brug for dig for at opleve et tilfredsstillende liv? Har coachen tilstrækkelig erfaring at trække på, og virker det som om han/hun mestrer at drage visdom ud af livets mere udfordrende øjeblikke? Råder coachen over gode ressourcer samt egne undersøgelser, som der kan trækkes på, og mestrer coachen at dele disse med dig på en passende måde?

4. Specifikke behov.

Har du specifikke behov, eller er der bestemte krav til uddannelse, som du ønsker at din fremtidige coach skal være i besiddelse af eller være åben for? Ønsker du en coach, der taler dit sprog flydende, bogstaveligt talt eller i overført betydning? Ville det være bedst, hvis din coach var åben over for særlige præferencer med hensyn til livsstil, for eksempel? Kend først dine egne behov og præferencer, derefter skal du sikre, at din fremtidige coach er opmærksom på dem og har det godt med dem før du engagerer vedkommende.

5. Din coach skal være til rådighed, være til at stole på, tage hensyn samt være fleksibel.
Så længe du bestiller tid hos din eventuelle coach i tilstrækkelig god tid, kan du også med rimelighed forvente, at coachen er til rådighed, når han/hun har sagt, at han/hun vil være det. Hvis der opstår problemer for enten den ene eller den anden af jer, vil det dog være naturligt, at der bliver givet besked i god tid. Undersøg coachens aflysningspolitik, hvis en sådan findes, og vær sikker på, at den virker for dig.
En coach, der er sikker og erfaren, vil som det første lave en kontrakt, hvor tidsrammer og interval imellem coachingerne bør fremgå klart.

6 Energiniveau og sundhed.

Hvilket niveau udviser du eller håber du at opnå inden for energi, entusiasme og personligt overskud. Gør dig klart, om du ønsker, at din fremtidige coach skal være på samme eller på et højere niveau? Ønsker du en coach, der er i god fysisk og mental og følelsesmæssig form? Ønsker du en coach, der virker stresset, eller en, der ved hvordan man tager vare på sig selv, og som også gør det?
Især hvis du søger en coach til stresshåndtering, er det væsentligt, at coachen forekommer med det overblik og den ro og kontrol, der giver dig fornemmelsen af, at coachen kan stå inde for det, som han/hun selv tilbyder.

7. Nærhed, hyppighed, type og kontaktniveau.

Er du indstillet på at skulle ud at køre for at mødes med din eventuelle coach? Hvis du er, kan det være at du ønsker en coach der bor relativt få kilometer fra dit hjem. Gør dig klart, om telefoncoaching virker for dig? Ønsker du også e-mailkontakt ind imellem konsultationerne. Gør dig klart, om du er villig til at betale for ekstra services, eller er det noget, du forventer? Hvor ofte ønsker du konsultationerne. Hver dag? Hver uge? Hver anden uge? Tre gange om måneden? Fire gange om måneden? Eller en gang om måneden? Er du villig til at binde dig for en måned? Tre måneder? Seks måneder? Eller ønsker du en “a la carte” plan, hvor du kan ringe, når du har behov og betaler løbende?
Dine egne svar på disse spørgsmål, må naturligvis cleares med coachen. Det er forståeligt, at man på forhånd ikke kan besvare alle spørgsmålene. Mange ved jo netop ikke, hvor hyppigt, det er nødvendigt at konsultere denne. Men uanset hvad: gør dig klart, i hvor stort et omfang og hvor langt, du vil bevæge dig, for at konsultere coachen. Ved coaching af virksomheder, er det vanligt, at coachen kommer til virksomheden og ikke omvendt.

8. Økonomiske overvejelser.

De dygtige coaches koster penge. Kvalitet har altid kostet. Det betyder, at du kan overveje at se coaching som en investering i dit liv.
Hvad vil du gerne investere i en rigtig god coach? Hvad møder dine personlige og professionelle idealer og hvad skaber succesrige overgange for dig? Er du villig til at vise verden, at du er hver eneste krone, du bruger på coaching, værd?
Nogle bliver overraskede over coach-priser. Og ligeså mange overraskes over, at de ikke fortryder den betalte sum, efter coachingen.
Du må selv afgøre, hvor meget eller hvor lidt, du vil betale for coaching.
Du kan altid skifte mening senere.!

9. At sætte grænser.

Spørg din coach, hvordan han/hun tackler udfordrende situationer og se, om dette virker for dig. Er coachen i stand til at kommunikere kærligt men stadig bestemt, når der skal sættes en grænse? Ved coachen, hvornår det er nødvendigt at sende dig videre?
Og vil coachen være i stand til at formidle budskaber, eksempelvis imellem en personalegruppe og en ledelse. Hvis dette er dit behov, må du tage en snak med coachen og fornemme, om du mener, at coachens gennemslagskraft og formuleringsevne er passende.

10. Personlige referencer.

Mange coaches har en tavshedspligt, der gør, at de ikke kan/vil udlevere navne, hvis man spørger dem om referencer. Hvis du har ekstra brug for sikkerhed og forhåndsviden om din coach, kan du kontakte deres uddannelsessted og naturligvis også spørge til coachen, hvorvidt de har referencer, som de vil henvise dig til.
I disse tider vil det også være anbefalelsesværdigt at gennemgå coachens hjemmeside for at fornemme den seriøsitet og erfaring, som man har brug for.

Ved gennemgang af ovenstående har du sikkert fornemmet, at det at vælge en coach, ligesom ethvert andet valg, kræver overvejelse.
Fokuser på de punkter, der har størst betydning for dig, og afklar disse med den eller dem, du kontakter i din undersøgelsesfase. Og lad det være sagt endnu en gang. Stol på det, der så enkelt kaldes “den gode mavefornemmelse”.
Så det at konsultere en coach, bliver netop den rejse og oplevelse, som du netop nu mangler i dit liv.

Med venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 23 mar, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: