SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Karrierecoaching vores karriere optager os.

Vores karriere optager os, fordi vores karriere handler om at øge vores grad af tilfredshed på det arbejdsmæssige område.

Og da mange er klar over, at vi opregnet bruger ca. 30-40 år af vores liv på arbejdsmarkedet, er det sandsynligt, at vi ikke bruger alle årene i det samme job eller på den samme arbejdsplads.

Ligesom vi som mennesker i vores private liv har brug for at udvikle os og opleve vækst og fremgang, er det på samme måde med vores karriere. De af os, der har ambitioner, både som fagfolk og økonomisk, ønsker at have indflydelse på vores karriere, indflydelse på vores trivsel i vores job, indflydelse på vores vækst og fremgang, kan drage stor nytte af karrierecoaching.

Her kommer karrierecoaching ind i billedet.

For man kan tale fint og godt med kolleger, ledere og andre inspiratorer. Man kan tage tests for at undersøge og/eller få bekræftet, hvordan ens profil tegner sig, rent jobmæssigt, men som på alle andre felter, er det sådan, at det er sundt at blive udfordret. Og især karrierecoaching er et effektfuldt værktøj til at afklare, hvilke vinkler og aspekter, hvilke længsler og drømme, der er i spil – samt hvilke eventuelle begrænsende overbevisninger eller andre begrænsende faktorer, man har fået sat op for sig selv.

Du kan bruge karrierecoaching til:

  • At blive klar over dine arbejdsmæssige værdier, i den livsfase, du nu befinder dig i.
  • At sætte dig de mål, som du ønsker at indfri og få elimineret eller udfordret de begrænsninger, du har sat op.
  • At få indflydelse på din karriere og få anskueliggjort, hvad du skal gøre først og dernæst, for at sikre, at din karriere bevæger sig i den retning, der er mest hensigtsmæssig for dig og dine eventuelle pårørende.
  • At få kontakt med det, der motiverer dig, så dine strategier for at holde dig selv på sporet, og at kunne blive ved at motivere dig selv, er intakte og inden for egen rækkevidde.
  • At blive sikker på, at det, du ønsker at opleve i den bedste version af dig selv, bliver konkret og tilgængeligt.
  • At få styr på, om dit nuværende job dækker dine behov, og om tiden er inde til at skifte spor.
  • Hvis du er leder og ønsker at være en endnu bedre kulturbærer.
  • At sikre dig, at du ikke går i stå.
  • At få mulighed for at drøfte din karriere med en uvildig og vidende coach, der guider dig henimod det, du vil og ikke fokuserer på det, du ikke vil.
  • At blive opmærksom på, hvad du kan lære af de fejltagelser og eventuelle fiaskoer, som du har haft, og til at blive bevidst om, hvordan du selv kan generere succes og opretholde den.

Hvorfor vente?

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 1 jun, 2007

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: