SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Krise – Crisis – Vendepunkt.

Jeg har netop været på efteruddannelse,
hvor vi bl.a. arbejdede med kriser – crises og med krisebegrebet vendetpunkt.
Det var meget inspirerende, og jeg fik igen opfrisket en viden, der var gledet lidt i baggrunden. Jeg kunne godt huske, at krise/kriser kommer af det græske ord “crisis”, men havde glemt, at det i sin oprindelige betydning betyder “vendepunkt”:

Blot den anskuelse, at en krise er et vendepunkt, synes jeg er konstruktiv. Så de associationer, der uvægerligt vil komme, når man hører ordet “crise” får en anden og mere konstruktivt vinklet mening. Det at tænke tilbage på egne personlige kriseperioder og at blive bevidst om, hvilken betydning, de har haft, og hvilket ressourcepotentiale og især hvilken indsigt og læring, jeg har kunnet tage med fra krisen, gør, at ordet “vendepunkt” er helt på sin plads.

Jeg er jo født med en øjensygdom, der begyndte at røre gevaldigt på sig i mine teenageår, og som jo bl.a. betød, at jeg ikke kunne være med i “hvad vil jeg være, når jeg bliver større” -snakken på gymnasiet, da jeg vidste, at jeg ville blive helt blind og frygtede dette så meget, at jeg ikke kunne overskue, hvad jeg overhovedet ville og kunne uddanne mig til. Det, der blev et vendepunkt for mig i den periode, var, at jeg lærte, at min attitude til det at have en øjensygdom gjorde en forskel. Jeg anså den som min fjende og som min blokering og gav den skylden for min manglende lykke, manglende ro og manglende tilfredshed. Da jeg, via en bekendt, blev gjort opmærksom på, at min øjensygdom ikke var min fjende, men at jeg kunne betragte denne som en læremester, som virkeligt og intensivt kunne gøre mig opmærksom på værdien af at mestre afmagt, vendte situationen for mig.

Og jeg begyndte at samarbejde det omstændighederne, jeg var i, i stedet for at modarbejde dem. Som billedet med vognstyreren, der sidder på en vogn, trukket af en sort og en hvid hest. At holde kontakt til begge hestene og vide, at det at jeg som vognstyrer anerkender dem begge og ikke pisker bl.a. den sorte hest, betød, at jeg gik meget styrket og langt mere fortrøstningsfuldt videre.

Ethvert menneske, der kommer i krise, eller møder et venepunkt, kan derfor indstille sig på, at også denne situation eller periode er lærerig og indeholder vigtighed i et liv. Tilbage til efteruddannelsen. Jeg vidste godt, at det største tab for en kvinde er at miste et barn. Men havde glemt, at det største tab for en mand, er tabet af deres hustru.

En af mine medkursister hviskede, at hun nu var ret sikker på, at det største tab for mænd var tabet af deres mor, og det grinede vi meget af. Men nej, det er tabet af en hustru, der er det største tab for mænd… Åh jo.
Håber, at I tager jeres vendepunkter i hånden og lærer via dem.

Der er en juvel i enhver smerte.

Find din.

Hilsen Christel

Af Christel Sonne Rasmussen - 19 sep, 2006

Læs mere i samme kategori:

Psykoterapi

Psykoterapi kan dække over mange forskellige grene af samtaleterapi.
At være psykoterapeut og udføre psykoterapi er ikke en beskyttet titel i Danmark, som for eksempel det at være psykolog er. Derfor kan det være gavnligt, når man ønsker at få kastet lys over problemstillinger i sit liv, at undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til ens personlighed og problematik.

Vinterdepression – Vinterdeprimeret.

Når dagene bliver kortere, og lyset mindskes, er der adskillige danskere,
der udvikler en vinterdepression og bliver “lidt” vinterdeprimeret

En Vinterdepression kan ikke sidestille med en almindelig depression, men det ligger i ordets forstand, at man med en vinterdepression under huden vil føle sig modløs, energiforladt primært bevæger sig i det melankolske og triste felt

depression – depressioner

Der er i de senere år i Danmark kommet en stor åbning i forhold til depressioner, og at det nu er ”ret almindeligt” at få en depression også at kunne tale åbent om en depression – altså at føle sig deprimeret

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: