SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Midtvejskrise.

Midtvejskrise – hos kvinder og 50 års krisen hos mænd
Der er mange, der lommepsykologisk anvender udtrykket midtvejskrise. Som et udtryk for kvinder omkring 40 års alderen og mænd omkring 50 års alderen.

Umiddelbart mener jeg, at begrebet er temmelig misisende, især med hensyn til mændene, der jo for de flestes vedkommende er længere end midten af deres liv, da kun de færreste mænd bliver 100 år. Men lad det nu ligge.

Det, der generelt menes, er at mange kvinder ændrer reaktions – og aktionsmønster omkring 40 års alderen, og dette sætter sine spor i mange parforhold.

Ligeledes er der mange mænd, der i 50 års alderen kommer i kontakt med en desperation og panik over at alderen er ved at snige sig ind på dem. Hvilket kan skabe grobund for både utroskab, jalousi og dertil hørende problematikker.

Hvad sker der i parforholdene og med midtvejskrise, når kvinder er 40 og mænd 50?

Mange kvinder oplever i alderen fra 38-45 års alderen den livsfase, der kaldes selvrealisering.

For manges vedkommende er børnene ved at blive større, mange er teenagere, og kvinderne oplever, at der nu er mere tid og plads til dem selv.

Det bevirker, at mange kvinder begynder at gøre mere ud af deres udseende, med hensyn til tøjstil, motion og sund levevis. Ligesom interessen for egne interesser og eget socialt netværk blusser op. Mange kvinder finder ud af, at de har udviklet en større selvtillid og indeholder et større potentiale, end de har haft troet i årene med de mindre børn, hvorfor adskillige kvinder orienterer sig imod karriere og nye venner, hvilket kan skabe store frustrationer og ændring af styrkeforholdet i ægteskabet.

Mange mænd bliver nemlig bange for, at deres hustru er på vej væk. For hun er begyndt at blomstre op, vil på udenlandsrejser for at klatre i bjerge eller meditere på en græsk ø, og manden føler sig mange gange tilsidesat og utilstrækkelig. Da der desuden i mange tilfælde sker det, at kvindens lyst til anerkendelse og erotik ligeledes vokser, fordi et underliggende behov for at føle sig mere fri bliver mærkbart, er det i denne livsfase, at de allerfleste kvinder bliver skilt. Ikke kun fordi de møder en anden, men fordi de møder sig selv og anerkender egne behov i højere grad.

Der er desuden sket et skift i samfundet, så bl.a. plastikkirurgerne har travlt med at brystoperere kvinder i 50 års alderen, for mange af disse føler sig stadig tiltrækkende og vitale i sindet og vil hindre kroppens forfald og gør dermed en indsats for at føle sig yngre og attraktive længere.

Hvad sker der i ægteskabet og med ”midtvejskrisen”, når mænd bliver 50?

Når mænd bliver 50, er der mange, hvis børn er blevet voksne. Sønnerne overtager pladsen som den interessante maskuline del af familien. Manden kan sagtens have en god stilling, men kan også føle sig slidt og træt efter mange år på arbejdsmarkedet. Der opstår et behov fra omgivelserne om, at manden har noget at gå op i. Så hvis han ikke har en fritidsinteresse, men lader TV, computer og sofa udfylde fritiden, føler han selv utilstrækkelighed og mangler anerkendelse fra hustruen.

Mange mænd oplever en desperation i disse år. Denne desperation er oftest uerkendt. Den handler for de fleste om, at de frygter at blive gamle og svage, og det bevirker i mange tilfælde, at de søger ud og væk, – der må da være en yngre model, der kan stive selvværdet af, hvorfor det ikke er atypisk at se nye familiedannelser, hvor en ældre far skubber en klapvogn i selvskab med sin 30 årige unge kone.

Men

I de ægteskaber, hvor man godt vil holde sammen og godt vil få det bedste ud af de kommende år, er frustrationsniveauet mærkbart, omkring disse aldre.

Har man en fælles forståelse og kan tale om tingene, har man tillid til hinanden og fortrolighed, gør det intet, at den ene er 40 og den anden 50.

Men savner man fællesskabet med hinanden, og har børnenes opvækst låst rollerne som mor og far fast, så man knap er mand og hustru længere, har man en udfordring.

Udfordringen

Udfordringen handler om at gøre midtvejskrisen til et vendepunkt.

Som i enhver anden form for krise, må man søge at afklare, om man vil have rettet op på de mønstre, der har skabt distance, ligesom man må hjælpe hinanden med at genskabe trygheden, så man kan give hinanden omsorg, når man bliver bange for at blive forladt eller bange for at blive gammel og syg.

Parterapi kan være nødvendigt som inspiration til at komme styrkede igennem krisen og til at få genfundet den intensitet og nærhed, som var engang.

Hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 14 feb, 2011

Læs mere i samme kategori:

Personlig gennemslagskraft

Lad ikke tidligere enkeltstående situationer, selvom de kan have været belastende, hæmme dig.
Gennemslagskraft er som mange af de andre stærke ord, der findes indenfor personlig udvikling, et samlet begreb. For heller ikke gennemslagskraft kan købes i pakker i supermarkedet, men er måske derfor netop interessant. Fordi gennemslagskraft er som lykke, som tålmodighed, som selvværd, som respekt, som tilstrækkelighed:

Målsætning – det at nå dine mål i livet

Uanset om vi inspireres af Tv-reklamer eller aviser, en snak med naboen eller en snak med os selv, ja så går en del af menneskenes tid og energi med at huske at drømme og at sætte sig mål.
Og det er godt.
For som mennesker tror jeg, at det har afgørende livskvalitet for os at drømme og blive ved at sætte mål. Og at nå dem, der har virkelig betydning og som skaber et løft for os.

Manglende motivation

Du ved det. Jeg ved det. Alle ved det. Vi er som udgangspunkt ikke klædt på til at kunne håndtere alle situationer, så i løbet af livet stopper vi op uden helt at have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst at gøre. Når vi befinder os i en låst situation, et dilemma eller en anden form for svær situation for første gang, vil spekulationerne som regel handle om, hvad man skal gøre, og da man ikke ved dette, kan det hele formørkes og forekomme endnu tungere og uløseligt. Det er her, at mange desværre oplever en manglende motivation.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: