SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Bog om motivation.

Den 7. december 2009 kommer min bog Motivation på gaden.

Den udgives af Nyt juridisk Forlag, hvor redaktøren Simon Staffeldt Schou har været en uvurderlig hjælp i skriveprocessen.

Igennem flere år har folk, og ikke mindst min mand, spurgt mig, hvorfor jeg ikke skrev en bog. -“du kan jo lide at skrive”, “du har meget på hjerte”, – “du er så klog. Kan man ikke læse noget af alt det du ved, et eller andet sted”, har kommentarerne været igennem årene.

Og alle gangene har jeg sagt: “jo, en eller anden dag skriver jeg nok en bog, – jeg skal bare lige finde tid ……”

Og så ud af det blå fik jeg en mail, sidst i april 2009. om jeg var interesseret i at skrive en bog om “Motivation” og få den udgivet??

Og jeg fik en positiv kuldegysning, der sagde mig: “nogle gange får man kun en chance én gang, og så er det om at gribe den”. Sådan en chance har det været.

Da mit prøvekapitel var godkendt medio maj, havde jeg derfor et klart mål:

Inden 1. september skal bogen være skrevet færdig. Den skal henvende sig til almindelige mennesker.

Og selvom der var arbejde, familie og ferie, ja så blev den færdig. Og kan nu snart læses, også af dig.

Vi benytter os jo af vores evne til motivation hver eneste dag. Derfor vil der sikkert være meget, som du kan nikke genkendende til, når du læser bogen. Samtidig er jeg sikker på, at der også er nye aspekter, vinkler og inspiration, som du ikke lige havde tænkt på.

Der er kapitler om at være sin egen motiverende coach, kapitler om hverdagen og tiden, som vi jo alle har lige meget af. Kapitler om drømme og håb, målsætning og attituder. Kapitler om at bryde vaner og overspringshandlinger og kapitler indeholdende gamle metaforiske historier, der taler til underbevidstheden og hjælper dig til at få greb om de drivkræfter, du har.

Når du har købt eller lånt bogen, er du hjertens velkommen til at give feedback.

Al feedback vil blive lagt ind på dette website.

God læselyst

Venlig hilsen
Christel Sonne Rasmussen

Af Christel Sonne Rasmussen - 26 nov, 2009

Læs mere i samme kategori:

Styrket selvværd og mere personlig udstråling.

Jeg har arbejdet med adskillige unge erhvervskvinder

Fælles for dem har været, at de har ønsket sig et styrket selvværd og en mere kraftfuld personlig udstråling. Nogle af dem har sagt jeg kan godt sælge, men når salget så er slut, ved jeg ikke, hvad jeg skal sige, jeg blive ligesom til ingenting.

Drillet og mobbet i skolen

Jeg arbejder tit med børn, der af den ene eller anden grund ikke er glade for at gå i skole fordi de bliver drillet og mobbet.Generelt vil jeg sige, at børnenes problemer befinder sig enten på et fagligt plan, et socialt plan eller et personligt plan.

Julenat i Bethlehem – Elsk muren ned

Jeg anede ikke, før jeg hørte nedenstående Youtube klip, at der eksisterer en mur rundt om Betlehem.

Og jeg blev inderligt glad, da jeg hørte Lars Lilholt synge om Betlehem og kærlighed. Og at sangens tekst nu hænger i både en dansk og engelsk udgave på muren omkring Betlehem, giver håb.

Jeg kommer tit i en særlig blid, henført og melankolsk stemning, når jeg hører Lars Lilholts melodier og tekster. En stemning, hvor grundklange i sindet, hvor længsel efter fred, længsel efter kærlighed, glæde og hjælpsomhed synger. En sang, som jeg tror, at de fleste af os har i vore hjerter, men hvor indre mure er blevet bygget op, som forsvar mod angreb og fornedrelser – og som ly for afvisninger og svigt.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: