SONNERASMUSSEN.DK

Christels blog

Af terapeut Christel Sonne Rasmussen

Parterapi er ofte en oplagt mulighed efter utroskab

Det er et spørgsmål om at vælge klogt.
Parterapi er ofte en oplagt mulighed efter utroskab.

Hvis begge i et parforhold ønsker at fortsætte i parterapi efter utroskab,

Selvom den ene eller i nogle tilfælde, begge parter, har været utro, vil visse tema være væsentlige at berøre.

Det er som regel stor frygt og en smertelig opvågnen, der får et par til at gå i terapi efter utroskab. Selvom mange fortæller, at de mærkeligt nok – ifølge deres egne udsagn, aldrig har talt så meget sammen, grædt så meget sammen og i mange tilfælde aldrig heller haft bedre sex, er vejen frem nu ikke alene baseret på dialog og fryd. Der venter dels et stort stykke oprydningsarbejde, hvor man må blive bevidst om egne mønstre og vaner, herunder kommunikationsmønstre og mønstre med hensyn til konflikthåndtering.

Ligeledes venter der et stykke vedholdende arbejde, dels fra den part, der har været utro. For denne har primæransvaret for at bygge tilliden op igen, via informationer, initiativer og troværdig adfærd.

Og den part, der er blevet svigtet, også selvom denne har ”været med til at skubbe partneren ud over kanten”, som mange vælger at formulere det, skal indstille sig på en proces. Jeg møder mange, der tror at den simple opskrift på at komme videre efter utroskab, er at den part, der har været utro angrer, og at den anden part tilgiver.

Så enkelt er det dog ikke i psykologiens bog. Fordi det at tilgive ikke bare er en beslutning, men snarere en proces, der handler om at finde ud af, hvordan det er muligt at ”give til” partneren igen, uden for megen smerte, bebrejdelse og årelang skepsis, for tro mig: jalousiens grønne monstre lusker rundt i en tid.

Som parterapeut er mit bud derfor følgende vedr. basale temaer, der må bearbejdes og afklares:

 • Værdiafklaring – hvilke værdier ønsker vi skal være fundamentet i vores parforhold.
 • Og ikke mindst: hvordan får vi dem i spil?

Det kan være værdier som:

 • En højnet kommunikation.
 • Rum til hinanden.
 • Individuelle og fælles interesser.
 • Troskab.
 • Respekt.
 • Åbenhed og det at sige tingene, som de er.

Og når værdierne så er afklaret,
vil det være nødvendigt at se den første del af processen som en overgang til et mere tillidsfyldt landskab end det hidtidige.
Og samtidig at forstå, at denne brobygning ikke sker af sig selv. Min erfaring siger, at alle parforhold, der har været i en krise, frembragt af utroskab, har brug for redskaber til konflikthåndtering og genopdagelse af hinanden.

Såretheden, oplevelsen af svigt og kommunikation, der er båret af forsvar-angreb er meget gennemgående, hvorfor begge parter må lægge sig i selen for at agere mere konstruktivt, endskønt den følelsesmæssige og umiddelbare verbale reaktion faktisk er destruktiv.

Temaer som:

 • Hvordan får vi vores intime liv i gang igen – uden at blive plaget af tanker om den sex, som partneren havde med en anden?
 • Hvem skal vide hvad? Skal forældre, nære venner mv. have besked om utroskaben og problemerne i parforholdet?
 • Skal børnene vide noget?
 • Hvordan håndteres kommunikation på de sociale medier? Lukkes der for Facebook, hemmelige mailadresser, hemmelige telefoner mv.?
 • Hvor længe er det rimeligt, at den sårede part anklager og kræver mere indsats og flere forklaringer fra partneren?

For underkend ikke de djævelske mekanismer, der handler om at forstå ”hvorfor”, der går i gang og kan være kilde til daglige spørgerunder.
Personlig målsætning og målsætning for parforholdet bliver en af de sløjfer, der også skal bindes og eventuelt være under løbende udarbejdning.
Så vær klar over, at det kan være en svær gave at åbne, samtidig med at det er en opgave, som mindst en part ufrivilligt befinder sig i. jeg inspirerer, hjælper og støtter gerne og tro mig: der er meget at sige og skrive om dette emne, for det er sin sag at blive i et forhold, hvor noget man har troet var helt tydeligt og afgørende, nemlig at man er hinanden tro-princippet, med et er brudt.

Det, der i startfasen undrer rigtigt mange er, at de forståeligt nok har været overbeviste om, at ”hvis man er utro, så stopper det”. Og så står man midt i suppedasen og forstår ikke sig selv, for man har stadig følelser og lyst til at kæmpe.

Af Christel Sonne Rasmussen - 10 jun, 2019

Læs mere i samme kategori:

God feedback på mænd versus kvinder og utroskab

Er kun mænd utro – forekommer utroskab ikke hos hos kvinder?
Der var en af mine mandlige klienter, der gjorde mig opmærksom på, at jeg havde skrevet mine tekster som om, at det kun var mænd, der er utro. Det var og er en god feedback, og lad mig dog nuancere det billede lidt.

Godt/gode råd: Kom videre efter utroskab

– Hvordan kan jeg være sikker på, at han/hun ikke gør det igen?
Mistroen til partneren kan være svær at slippe, hvis man har oplevet utroskab. Men det kan lade sig gøre at komme videre i sit parforhold, siger terapeut Christel sonne Rasmussen. Hun råder til, at parterne igen får talt fælles værdier igennem. For meget ofte har de levet parallelle liv og glemt at værne om fortroligheden.

Hun har det ad h. til. Han føler sig som jaget vildt. Utroskaben har kilet sig ind imellem dem.

Følelsen af svigt ved utroskab

Følelsen af svigt ved utroskab.
I mine parterapi behandlinger har jeg mange gange siddet med mennesker, der har oplevet, at deres partner har været dem utro.

En af de mest fremtrædende følelser, som opstår, når et sidespring eller utroskab igennem længere tid opdages, er svigt. Jeg føler mig svigtet, er dermed den udtalelse, der hyppigst nævnes.

Læs forrige indlæg:
Læs næste indlæg: